Новини літератури

- 2018 -
Найкращі новинки літератури  

грудень 2018


 Матеріали другої Науково-Філософської загальноосвітньої конференції Філософів Синтезу в Україні, Основи освіти людини – творця 31 березня 2018 р. – Львів 2018. - 95 с.
   У збірнику викладені матеріали другої науково-філософської конференції Філософів Синтезу в Україні.
Спеціалісти різних напрямків діяльності - від вчених, освітян, психологів, лікарів, економістів, - до фахівців атомних електростанцій, поділитись досвідом використання методик Синтезу.
    У доповідях новаторів та професіоналів висвітлені нові підходи до питань освіти, культури. оздоровлення, виховання. взаємовідносин у сім'ї та суспільстві, економічного росту та розвитку Людини Нової епохи. Ці підходи базуються на цілісному уявленні про Людину та світ, більш свідомому ставленні до громадського обов'язку.

Нурсі С. Двадцять п’ять піків/ Б. С. Нурсі. - Корсунь-Шевченківський: ФОП Майданченко І.В. 2018.- 65 с.
Бадіуззаман Саід Нурсі (1877-1960) - це ім'я великого вченого-богослова, якого виросла прекрасна турецька земля (батьківщина) як зразок всього людства. Бадіуззаман Саід Нурсі здійснив значний вплив на розвиток Ісламу в сучасній Туреччині, а також у всьому світі. Він є одним з ісламських діячів, якого найбільше вивчають та поважають у Туреччині та ісламському світі. Незважаючи на те, що із дня смерті Саіда Нурсі пройшло вже декілька десятиліть, його ідеї є актуальними і в сучасному світі, а його книги популярні і в сьогоденні. 
Книга "Двадцять п'ять ліків" - це насамперед послання для людей,у якому кожен, хто потребує, знайде для себе підтримку, співчуття та розуміння самого автора.
Автор називає свою книгу рецептом духовного  очищення, і з цим важко не погодитися.

Кириченко Б.Й. Планида і Зоря Плютинського/ Б. Й. Кириченко, - Київ: ПП Фірма «Гранмна», 2017. - 64 с.
Сюжетна канва книги відстежує діяльність і долю неординарного організатора економіки В.А.Плютинського з Рівненщини. За соціалізму він створив агрофірму світового рівня.Аналізуються причини розвалу господарства останнім часом. 


Дражниця С. А. Електронна комерція: навчальний посібник/ С. А. Дражниця. - Львів: "Новий Світ.- 2000", 2018. - 182с.

   У посібнику детально висвітлюються основні поняття та завдання електронної комерції, особливості електронного ринку, платіжні та фінансові інтернет-системи , діяльність віртуальних підприємств та проблеми і засоби забезпечення безпеки інформації при електронній комерції.
Для студентів, аспірантів.


Вовк О.Б. Інтелектуальна власність в галузі компютингу: підручник/ О. Б. Вовк, В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська, В. С. Якушев. - Львів: "Новий світ - 2000", 2018 . - 317 с.

Підручник розрахований  на поглиблене вивчення правових  відносин  у сфері інтелектуальної власності, особливостей реєстрації права власності на комп'ютерну програму,  опанування правового механізму її регулювання, отримання необхідних  навичок кваліфікації результатів твочої діяльності, захисту майнових і особистих немайнових прав авторів та власників як в Україні, так і за її межами.

Калинова пісня: збірник українських пісень з нотами/ Упоряд. О. В. Попадюк ЧСВВ. - Жовква: Місіонер 2015. - 432 с.

Збірник “Калинова пісня” містить 200 найкращих українських пісень, які мають велику популярність серед простого народу, правдивих патріотів своєї Батьківщини, небайдужих до своєї історії та свого майбутнього. 
Співаник особливий тим, що взявши його до рук, ви побачите, що майже всі пісні вам добре відомі і любі. 
Це видання присвячується 70-й річниці створення Української Повстанської армії, як шана і пам’ять усім полеглим героям за волю України


Горбатюк Є. О. Технологія машинобудування: навч.посібник/ Є. О. Горбатюк, М. П. Зенкін, В. Д. Каразей. - Львів: "Новий Світ.- 2000". - 2018. - 358 с.
Навчальний посібник підготовлено на основі робочої  програми з курсу " Технологічні основи машинобудування" професійного напряму "Інженерна механіка", для студентів, які навчаються за спеціальностями приладобудування, легкої і харчової промисловості, та студентів, які не вивчають предмети, що забезпечують вивчення курсу "Технологія машинобудування". У навчальному посібнику надані основні відомості з основ технології машинобудування, способів механічної обробки деталей машин на металорізаних верстатах, конструкції і матеріалів інструментів та розробки типових технологічних процесів складання складальних одиниць машин і механізмів.

Носов Ю.М. Проектування технологічних процесів у тваринництві та птахівництві: навч. посібник/ Ю. М. Носов. - Львів: "Новий Світ. - 2000", 2019. - 496 с.
 В навчальному посібнику розглянуто найбільш важливі питання з дисциплін "Проектування тваринницьких підприємств", "Проектування технологічних процесів в тваринництві", "Проектування машинновикористання в кормовиробництві  та твариництві", "Курсове та дипломне проектування з механізації тваринництва".
Розглянуто концепції розвитку новітніх технологій потокової організації виробництва, розрахунку ПТЛ заготівлі та роздавання кормів; видалення та утилізації екскрементів, машинного доїння і первинного обробітку молока; питання оптимальних розмірів технічних та виробничих модулів, розміщення тварин, об'єктів  генплану і підприємств на території. Приведені детальні розрахунки технічних засобів, ПТЛ та їх оцінки, розрахунку кормоцехів і комбікормових заводів,  стригальних пунктів; автоматихованих і компютеріхованих робочих місць. 


Босак А.О. Митне обслуговування  транспортних перевезень: навч. Посібник/ А. О. Босак, О. Ю. Григор’єв,  О. С. Скибінський,  А. В. Тодощук. -  Львів: "Новий світ. – 2000", 2018. – 483 с.
      Розглянуто  сучасні підходи до здійснення міжнародних транспортних перевезень, зокрема у частині митного оформлення товарів, вантажів та транспортних засобів, пропуску пасажирів, здійснення експедиторського  обслуговування тощо. Узагальнені законодавчі вимоги до здійснення міжнародних перевезень, проаналізовано основні  міжнародні конвенції та внутрішні законодавчі акти. Розглянуто діяльність міжнародних  та національних організацій в галузі автомобільного транспорту та міжнародних автомобільних перевезень.

Костюкова Т.І. Інженерна графіка( практикум): навч.посібник/ Т. І. Костюкова.- Львів: "Новий світ.- 2000", 2018.- 367с.
Навчальний посібник містить теоретичну частину для підготовки  до виконання практичних робіт з інженерної  графіки, а також збірник завдань до практичних робіт та методичні рекомендації щодо їх виконання, тести та контрольні роботи для  перевірки теорититчних знань з інженерної графіки.Бондар А. Церебро: мала проза/ Андрій Бондар.- Львів: В-во Старого Лева 2016.- 120с.

"Церебро" - нова збірка малої прози Андрія Бондаря, яка впроваджує читачів у химерний світ маленьких людських пригод. Випадкові зустрічі, типові ситуації, які трапляються в кожного, спонукають замислитись, ухвалити рішення, діяти. Особливість цих текстів у тому, що деякі з них списані з реального досвіду, а інші - цілком вигадані - суцільна вигадані - суцільна макабра і фантасмагорія. Горбатюк В. Кринична вода. Оповідання. :/ В.Горбатюк.- К.: Брайт Стар Паблішинг 2017.- 128с.

Взаємини, спілкування - між дорослими й дітьми, між людьми та природою, між чоловіком і жінкою - це основні теми оповідань відомого українського письменника Василя Горбатюка, що складають цю книгу. Прочитати їх, поринути в їхній світ, перейнятися почуттями й переживаннями героїв цих творів - ніби напитися чистої, свіжої криничної води.

821.161.2 І слово і пісня, Матусю,  Тобі!.- Львів: Растр-7 2017.- 136с.
821.161.2 Кириченко Б.Й. Мій час. Т.1/ Б.Й. Кириченко.- К.: ПП Фірма Гранма, 2017. – 640с.
Кириченко Б.Й. Притча академіка Юриншина/ Б.Й. Кириченко.- Київ: ПП Фірма Гранма 2017.- 112с.

Кокотюха А. Темні таємниці: роман/ Андрій Кокотюха. - Харків: КСД 2018. - 288 с.
Піщане -  селище з поганою славою. А все тому, що в його околицях вже давно зникають люди, і найголовніше - молоді. Одного разу поліція знаходить там само тіло 26-річного Євгена. Це шокує Ольну, адже Євген був хлопцем її доньки Яни, з ним вона втекла з дому. Ольга відчуває, що донька в небезпеці, та поліція не квапиться шукати дівчину. Тому Ольга звертається до колишнього правохоронця Вадима Чотара. Його вже давно цікавлять дивні події, шо відбуваються поблизу Піщаного, особливо в зачиненому старому пансіонаті...
Ольга і Вадим заглиблюються у пошуки Яни, але хтось навмисне збиває їх зі сліду. Той, хто боїться, що вони розкривають усі темні таємниці Піщаного... 

         
   Лис В.С. Графиня [Текст]: роман./ В.С. Лис.- Х.: ХСД, 2017. - 224 с.
 У нашу добу - цілком автоматизованого і компютеризованого  1998-го року - хтось намагається відтворити загадкові події, які відбувалися  у волинському  містечку Густий Луг року божого 1762-го. Але чи вдасться це йому і чи можливо взагалі реконструювати час?.. Вічність і нерозривність сасоплину з його історичними колізіями, проблемами і таємницями, з його особливими колізіями,  проблемами і таємницями, з його особливими колоритом і ароматом, проходять  через весь роман, через образи головного героя, провінційного вчителя і художника Платона, його учениці, відомої художниці, інших персонажів, зокрема таємничого убивці собак, провідника  "Природного Євангелія" і ще таємничішої "білої графині" Венцеслави, єдиний портрет якої зберігається  в місцевому музеї. Роздуми про сенс життя, болісні пошуки цього сенсу, моральний і мистецький вибір, складні, але глибокі почуття головних героїв, які вони намагаються приховувати , - все це створює яскраве поліфонічне тло твору.
   
Лис В. І прибуде суддя : роман/ Володимир Лис.- Харків: КСД, 2018.- 240 с.

Знайомство зі старою Вишнею в молодого випускника юрфаху Георгія виявилося моторошним. На його руках померла провідниця потяга Людмила, Незабаром знаходять задущеною дівчину Нілу. Георгій відчуває: в Старій Вишні коїться щось дивне і жахливе. Останньою краплею стає раптове  самогубство судді, після чого містечко поринає в темну круговерть. Але прибуває новий суддя. Ним стає сам Георгій. Він одержимий майже маніакальною  жагою справедливості. бажанням нещадно карати винних та нарешті розплутати цю темну історію. Однак чи має право виносити вирок той, хто сам мусить бути покараний? Адже він знає, що також винен...

     Львів. Пані Панянки [Текст]: Збірка/ Уклад. І передм. Н. Мікалео.- Х.: КСД 2018.- 320 с.
Львів - місто, відоме своєю давньою історією, яка пахне кавою, шоколадом та... вишуканими парфумами львівських пані. Тих надзвичайних жінок, які прославляли свою Батьківщину далеко за її межами. Але, будучи відомими акторками, співачками, мисткинями, кожна з них залишалася в душі звичайною жінкою, яка прагне бути коханою і щасливою.
Про це мріяла зірка українського театру ХІХ століття Марія Заньковецька, закохана у  Миколу Садовського. Ніжністю дихали листи Соломії Крушельницької до Володимира Лісницького. А легендарна воячка Олена Степанів йшла в бій, окрилена безмежним коханням до свого Романа. І так само, як і сотні років тому, суіасні львівянки поринають у химерне сплетіння любовних тенет. Адже епохи минущі, а кохання - вічне.

Нікалео Н. Черешні з коньяком [Текст]: роман/ М.Нікалео.- Х.: КСД, 2017.- 192с.

Журналістка Олена неочікувано для себе опинилася у складній ситуації. У неї руйнується сім’я, і, здається, шлях до особистого щастя закрито. Це змушує робити непростий вибір: боротися або шукати всьому заміну. Олена намагається відволікти себе від проблем і від свого чоловіка. Шукаючи втіхи в однокласника, вона приймає запаморочливе запрошення і вирушає до Рима. Це помилка чи крок у нове життя? Шлях до мрії чи слідування за спокусою і гріхом? Свобода чи нові кайдани? А може, шанс повернути собі щастя?…Прохасько М. Нестримна сила води: оповідання/ Маркіян Прохасько.- Львів: В-во Старого Лева, 2018.- 160с.

Серед безлічі можливих урбаністичних пейзажів, часів, вимірів, потенційних сюжетів та альтернативних світів тут розгортаються історії розквіту та занепаду, відчаю та надії, безпеки та переховування, виникнення запитань та віднайдення відповідей, тріумфу, поразки та рутинного переживання найбільшого щастя.
Дев’ять текстів книжки, які сповнені різною мірою напруги та сюжетності, переплітаються між собою за допомогою спільних ідей, а інколи і персонажів.
       Ці тексти розкривають фраґменти та напівтони світу, центром якого є місто – найвиразніша ознака людської цивілізації. Його образ – ідеальний, тож неможливий, хоч бажаний.

Одного разу... Роздобудько І. Одного разу : роман/ І.Роздобудько.- Х.: КСД, 2017.- 224с.
       
Книжка-сповідь, книжка-спогад, книжка-роздум... Кожен знайде в ній щось для себе, про себе. Вона і для молодих — аби вони зрозуміли, що життя прекрасне і... короткеКириченко Б. Й. Корсунь-Шевченківський – Корсунь-Сошеннківський. - Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2016. - 85 с.
Сюжетною лінією книжки аналізуються історичні і літературні першоджерела про вплив не байдужих сучасників на полегшення долі Тараса Шевченка. Аргументовано доводиться необхідність належно шанувати пам'ять художника і педагога   Івана Сошенка. В студентські роки він здійснив національний  подвиг:  задумав і тактовно організував представників еліти  суспільства на викуп Тараса Шевченка з кріпацтва на волю імператорською родиною. Заслуговує світової пам'яті нащадків і Варфоломій Шевченко, який придбав ділянку землі під поховання Тараса Шевченка на Чернечій горі та фінансував траурний ритуал. Він же - поховав Івана Сошенка в Корсуні.

Кириченко Б. Й. Мій час. Том 1. - К.: ПП "Фірма "Гранмна", 2017. - 640 с.

Ця книга - перша у трилогії публіцистичної розвідки інженера, ученого, політика, журналіста і письменника в одній особі. 
У багатогранних роздумах наводяться причини чверть столітнього спаду українських економічних і соціальних параметрів аж до показників недорозвинених африканських країн. Вказуються об'єктивні та  суб'єктивні фактори, що призвели до втрат двох третин економіки.
червень 2018

Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного/ Олександр Пономарів. -  Київ.: Либідь, 2017. - 360 с.          У виданні містяться спостереження над традиційними й новими явищами в українській літературній мові, даються поради щодо вибору найкращих варіантів висловлення  думки в галузі лексики, вимови, наголосу, морфології, синтаксису, стилістики, фразеології. Наводяться способи відтворення українських топонімів, антропонімів, етнонімів як окремих лексичних одиниць та як складників фразеологізмів. Розділ "Роздуми й коментарі" відбиває різні  етапи становлення української мови як державної та функціонування її в незалежній Україні. Для науковців, редакторів, лекторів, журналістів, викладачів, студентів широкого загалу читачів.

Тріщук О.В. Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі: навч.посіб./ О.В.Тріщук, Н.М.Фіголь. -  2-ге вид., переробл. та доповн. - Київ.: НТУУ "КПІ", Вид-во "Політехніка", 2016. - 164с.      Посібник найголовниші правила українського правопису, зокрема написання ненаголошених голосних,  апострофа, мякого знака, префіксів, суфіксів, подвоєних  приголосних, складних слів, великої літери, слів іншомовного походження, відмінкових закінчень різних частин мови, прізвищ тощо.                                        Для студентів-редакторів, журналістів, філологів усіх курсів і спеціальностей, усіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови. 


Возняк М.  Історія української літератури/М.Возняк; упорядкування, передмова М. Гнатюва. -  2-ге вид., випр. - Львів.: Світ,  2012. - 872с.      
   Фундаментальна праця відомого українського філолога, академіка М.Возняка висвітлює періоди розвитку української народності, української літературної мови, оригінального і перекладного письменства, літописну літературу. Докладно проаналізовано всі аспекти утвердження національної самобутності українського народу в XVI-XVII ст., активну роль у цих процесах. Усебічно досліджено своєрідність української шкільної драми, комедії, духовної та світської лірики, історичних пісень козацького епосу. 

Герус  Л.М. Українська народна іграшка/ Людмила Герус. -  Київ.: Балтія-Друк, 2017. - 63 с.      Українська народна іграшка є особливим, яскравим і самобутнім видом декоративно-прикладного мистецтва. Вона здатна зацікавити і дітекй як безпосередніх учасників гри, і дорослих в якості потужного засобу виховання, а також як спогади про власне дитинство. Вона захоплює тематикою, довершеною простотою  форми, конструктивною вигадливістю, лаконічним декором, емоційною налаштованістю. З іграшками, створеними з тканин і ниток, з глини, з дерева, трави, соломи і навіть з сиру, з їх локальним розмаїттям знайомить читача це видання, багато ілюстроване на основі експонатів Музею етнографії та художнього промислу при Інституті народознавства НАН України (м.Львів), Музею Михайла Грушевського (м.Київ), приватних збірок, авторських творів тощо.

Топська  Н. Зачарована квітами/Неллі Топська  . - К.: ТОВ "Книжкова база "Альфа" , 2017. - 64с.                                             Книга розповідає про життя видатної художниці Катерини  Білокур, котра своїми полотнами виспівала дивовижну красу України. Її доля не скупилася на випробовування. Маючи від народження самобутній талант, майстриня була змушена все життя відстоювати своє право малювати, додати непрості обставини  та тяжкий побут, терпіти людський осуд і переживати неприйняття  рідних. Утім навіть   у найскрутніші миті не відмовилася від свого покликання, невтомно працюючи, подорожуючи власний, феноменальний квітковий всесвіт.
Видання адресоване  дітям середнього та старшого шкільного віку, а також усім, хто кохається в українському мистецтві.

Ліховський І.  Шевченківський національний заповідник/ Ігор Ліховський, Василь Пилип'юк .- Львів.: Світло й тінь, 2016.-281  с.  
  Ідея  окремого видання, присвяченого Шевченківському національному заповіднику, виникла у процесі спілкування двох залюблених у Тараса Шевченка та рідний край українців, один з яких проживає у Києві, а інший - у Львові. Але обидва вважають себе земляками та духовними нащадками Великого Кобзаря і сприймають Тарасову Гору українським Еверестом, сходження на який має здійснити кожний хоча б раз ужитті.

Яворський Ф. Львів Давній / Францішек Яворський, Адам Краєвський, Александер Чоловський. - Львів: Видавництво "Апріорі", 2017.-256 с.  

 У книзі "Львів давній" представлено переклади трьох найцікавіших фрагментів "Львівської Бібліотеки" - книжкової серії початку ХХ століття про історію Львова. Топська Н. Батько українського театру/ Неллі Топська.- Київ: ТОВ"Книжкова база "Альфа",    2017.- 64с.

Книга розповідає про життя Марка Кропивницького - видатного драматурга і режисера, керівника й організатора театральних труп, композитора, музиканта, поета, актора. Його називають батьком українського театру , і це визначення у повній мірі відзеркалює багатогранну натуру творця і людини. Мистецький шлях Кропивницького є прикладом високого професіоналізму, громадянського подвигу і самовідданого служіння національному культурному відродженню.
Видання адресоване дітям середнього та старшого шкільного віку, а також усім, хто кохається в українському мистецтві.

Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької/ упор. Козак Б. -Львів: Каменяр, 2016.- 530 с.
   У книзі, підготовленій групою театрознавців, відтворюється історія (від створення до наших днів) одного із найцікавіших українських театрів- Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Перша книга тритомного видання охоплює період 1917-1914 рр.
Березка А.  Відомі композитори України / Андрій Березка  . - Київ: ФОП"Мунін Г.Б." - , 2016.  -368 с.: іл.
  У виданні представлено відомих композиторів, які здійснили помітний внесок у розвиток музики в Україні, чиї здобутки у сфері музичної культури виходять на суто національні межі. У стислій формі наведено відомості про життя та творчий доробок композиторів, які працювали і працюють для України від давніх часів до наших днів.
Рубенс Е.В.та ін.. Життя Бетовена/Е.В.Рубенс, Р.Роллан . - Львів: Тріада плюс, 2016.  - 88 с.                                             Пропонований  читачеві есей про великого фламандця Рубенса класика бельгійської французькомовної літератури Еміля Вергарна (1855-1916) є оригінальним та своєрідним розумінням і тлумаченням натхненної постаті фламандського художника.
  "Життя Бетовена" Нобелівського лавреата 1916 року Ромена Ролана (1866-1944) належить до обширного біографічного циклу " Життєписи славетних людей", створеного видатним французьким письменником понад століття тому. 
Словник музичних термінів . Київ:  Видавець Карпенко В.М., 2017.  - 312с.,    іл.                                
   Пропонований  Словник  містить основні терміни, що стосуються музики, співу, танцю, хореографії, та концертної діяльності, а також назви музичних інструментів, їх основних частин та деталей. Видання включає значну кількість ілюстрації, дібраних на основі різних, вітчизняних та зарубіжних джерел.
Призначений для широкого кола читачів.
Мельник Я. ... І остання часть дороги. Іван Франко в 1908-1916 роках/ Ярослава Мельник/ Вид. 2-е, випр. і доп. - Дрогобич: Коло, 2016. - 440 с  .                                                  У  монографії  на основі джерельного матеріалу, значна частина якого вперше введена в науковий обіг, зроблено спробу висвітлити постать Івана Франка  останніх років життя, біографічну зумовленість його творчої  спадщини, залежність її від життєвої основи, особливостей психофізичної  структури особистості автора.  Сатер Д. Доба безумства. Занепад і кінець Радянського Союзу. / Девід Саттер. Пер. з англ. Наталії Комарової . - К: ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. - 528 с  .                                                        Радянський Союз став першою в історії державою, в якій офіційна ідеологія пронизувала всі сфери й рівні життя, перетворюючи громадян на безликі та взаємозамінні гвинтики колосальні системи. Американський журналіст Девід Саттер, який у 1970-1990-ті роки працював кореспондентом в СРСР, в своїй книзі показує життя радянських людей і трагічні для  широкого загалу читачів.


Алексієвич  С.  Останні свідки. Соло для дитячого голосу./ Світлана Алексієвич; Пер. з рос. Л.Лисенко. Вид.2-е.  - Київ: ДУХ І ЛІТЕРА,  2016. - 368 с.                                                    Друга  книга славнозвісного художньо-документального циклу Світлани Алексієвич "Голоси Утопії". Спогади про Другу світову війну на теренах СРСР тих, кому під час  війни було 6-12 років - найменш заангажованих і водночас найвразливіших її свідків. Війна очима дітей виявилася ще страшнішою, ніж та, яку закарбував жіночий погляд у книжці " У війни не жіноче обличчя". "Останні свідки" - це подвиг дитячої пам'яті.

Аджемоглу Д.  Чому нації занепадають/ Д. Аджемоглу; Д.Робінсон;  Пер. з анг. О.Демянчука. - Київ: Наш формат, 2017. - 440 с.                                                                  Дарону Аджемоглу і Джеймсу Робінсону вдалося, здавалося б, неможливе - відповісти на питання, яке до них безрезультатно вивчали століттями: чому одні країни багаті, а інші - бідні?
Грунтуючись на п'ятнадцятирічних дослідженнях у галузі історії, політології та економіки, автори легко і доступно пояснюють, чому економічний успіх держав не залежить від культури, клімату чи географічного положення.  
Аджемоглу та Робінсон переконані: країни стали найуспішнішими через те, що їхні громадяни повалили владну еліту і створили суспільства, де головною цінністю стали рівні економічні та політичні права кожного. На їхню думку, саме свобода робить світ багатшим.                                                                       Книга " Чому нації занепадають" - створює посібник, який допоможе краще зрозуміти причини, що сприяють процвітанню держав та їхньому занепаду.

Коваль П.  Діти берегів часу: акція "Вісла". Спогади/ П.Коваль; пер. з пол. та передм. Л.Івасюк.  - Львів: Світ,  2016. - 464 с.                                                                                                  Видання допоможе читачеві пізнати правду про українсько-польські відносини на міжособистісному рівні до 1947 року в південно-східній Польщі, у Вармії та Мазурії. Тема важлива з огляду на те, що ці стосунки подавалися тенденційно, їх спотворювали і ними маніпулювали на політичному рівні упродовж усіх повоєнних десятиріч.
Согади Петра Коваля є одним із життєписів, який допоможе зрозуміти і відчути пульс часу в контексті однієї долі - долі жертви акції "Вісла", такої репрезенттативної для своєї доби і водночас такої особливоїШурхало Д.  Міфи Другої світової війни/ Дмитро Шурхало. - Львів: ПАІС,  2011. - 140 с.                                                  Чому  кавалеристи не знали, що танк даремно рубати шаблею? Де насправді відбулася найбільш танкова битва? Скільки німці вивезли чорнозему з окупованих територій?...
У цій книжці розповідається про поширені уявлення про війну 1939-1945 років, які насправді не відповідають дійсності. Про те, як ці міфи зявилися і яким є їхнє реальне підгрунтя.
РуФ М. Малолітні в'язні фашизму: життєві історії українських і польських примусових робітниць і робітників в Австрії/ Маргарете Руфф. - Львів:  Універсум,  2016. - 174 с.                                                      
            Як відомо, між 1939 та 1945 роками понад мільйон людей з майже усієї Європи перебували на примусових роботах на території Австрії, з них 15000 у Форальбергу - частині Австрійської Республіки.                                                               Авторка книги д-р Маргарете Руфф уже понад 20 років займається дослідженням теми примусових працівників зі Східної Європи в цьому регіоні Австрії. У книзі зібрані інтерв'ю та описані життєві історії "цивільної роботи сили" , примусово вивезеної з Польщі й України (з Київської, Черкаської, Луганської, Полтавської, Донецької областей, з Галичини та інших регіонів України), які показують, в яких жахливих умовах змушені були перебувати ці люди, навіть якщо дехто з їхніх працедавців і ставився до них відносно непогано, адже щодня існувала загроза потрапити до в'язниць, концентраційних таборів чи навіть бути засудженими до смерті - навіть за найменшої провини чи непослуху. І кожен, хто насмілювався не миритися зі статусом "безпраних рабів", зазнавав кари. Окрім того,  у своїй праці авторка висвітлила й проблеми, з якими зустрічалися вимушені переселені після свого повернення на Батьківщину, та описала утиски з боку влади та громадськості, яких їм довелося зазнати, оскільки їх називали не інакше як "зрадниками Батьківщини". Не залишилися поза увагою і спогади тих колишніх примусових робітниць та робітників з України та Польщі, які після закінчення війни залишилися в Австрії.
Велика кількість людей, вивезених на примусові роботи з України, були неповнолітніми. "Українська спілка колишніх малолітніх в'язнів фашизму", так само, як і ряд інших організацій, - випустила на підтримку колишніх примусових робітниць і робітників. Тому назва книжки книжки пов'язана з цим визначенням. 

Горак Я. Огонь в одежі слова. Нарис про франкіану Святослава Максимука/ Яким Горак . - Львів: Апріорі, 2016. - 224с  .                                                                                                          Книга присвячена діяльності актора Львівського національного академічного драматичного театру ім. М. Заньковецької, народного артиста України, майстра художнього читання, відомого інтерпретатора української літературної класики Святослава Максимчука.Простежено творче становлення артиста, окреслено його напрацювання у фонографічному доробку - аудіозаписах української літературної класики. Детально охарактеризовано його виконання творів Івана Франка, зокрема трьох філософських поем, із залученням джерелознавчого аналізу самих творів, узагальнено риси виконавського стилю артиста.
    Нарис рекомендований шанувальникам мистецтва художнього читання, акторам-декламаторам, культосвітнім працівникам, педагогам-філологам і всім, кому Святослав Максимчук відкриває красу і силу української літературної класики. 

Чухліб Т.В. Донеччина та Луганщина- козацькі землі України ( XVI- XVIII ст.) . Тарас Чухліб. - Видання друге.-  К: Видавець Олег Філюк, 2017. - 117 с  .                                               Давнє минуле Донецької та Луганської областей, як невід'ємної складової історії України, насичене різними цікавими та маловідомими сторінками, головні з яких стосуються часів Козаччини. З XVI ст. землі Дніпрово-Донецького межиріччя були полем протистояння між Польсько-Литовською державою, Московським царством,  Кримським ханством та Османською імперією, а в другій половині XVII-XVIII ст. увійшли до складу Української козацької держави.                                                                     На основі оригінальних архівних та опублікованих джерел з України, Польщі, Росії і Туреччини, свідчень сучасників та наукової історичної літератури автор розкриває історію військово-господарського освоєння українцями  від початку 1500-х років і до кінця 1700-х років території сучасних Донеччини та Луганщини.
  Книга оформлена ілюстраціями, які відображають сучасні військові дії на сході України.


Ткач В.І. Війна і міф "Велика українська стіна" / В.І.Ткач.- Чернівці: Букрек, 2016.-244с.: іл.
  Життя людства супроводжується міфами. Унаслідок фундаментальних трансформацій в Україні наша Україна опинилася на зламі, коли старі міфи перестають діяти, а нові ще лише народжуються. Деякі давні міфи йдуть у небуття, а народженні прецеденти стають витоками нових міфів, які ще будуть формуватися довгими роками і різними поколіннями та які треба негайно відобразити  в  формальному просторі законів і норм.
      У своїй книзі "Війна і міф" Валентин Ткач розглядає ці процеси з історичної точки зору, аналізуючи при цьому глобальний контекст подій, в яких опинилась Україна. Підзаголовок книги - " Велика українська стіна" - підкреслює значимість періоду, в якому перебуває країна, - це час її цивілізаційного вибору.  Яким буде цей вибір, таке наповнення отримають нові міфи, що супроводжуватимуть життя майбутніх поколінь українців.
Читачеві буде цікавою оцінка автора буденних фактів, які визначають  нові смисли країни.

Корона, або Спадщина Королівства Руського/. За загальною редакцією Л. Івшиної. - Видання друге, стереотипне . Київ: ТОВ "Українська прес-група", 2017. - 696 с  .                                                                                                                      Без сумніву, книга стане відкриттям навіть для заглиблених в історичні контексти. Не варто боятися закидів, що історію "переписують". Важливо те, що її треба "передумувати".... Чому корона, а не "ярлик"? Республіка чи монархія? Звідки йде наше державне " літочислення"?тМожливо, від київського князя Святослава, який у 971 році уклав мирний договір з візантійським імператором Іоанном Цимісхієм? Або ж від Ярослава Мудрого, тисячоліття утвердження якого на престолі будемо відзначати у 2019 році? Корона Данила Романовича. Чому саме проголошення цього володаря Королем Руським є однією з ключових, знакових подій нашої історії? в україні надто довго домінувала радянська "народницька2 історіографія, в якій не було місця еліті й загалом тим, хто своїми вчинками, моральними й інтелектуальними якостями, підіймався над загальною масою. Ми ж пропонуємо принципово нову оптику.


Шаповал Ю.І. Торнутись історії/ Ю.І.Шаповал.- 2-ге вид., допов.  - Київ: Парламентське видавництво,  2017. - 504 с    Історія залишається в Україні предметом щонайгостріших дискусій, щонайнесподіваніших відкриттів і щонайглибшого читацького зацікавлення. Юрій Шаповал - знавець її таємниць, дослідник архівів, публікатор незнаних фактів і документів, учений із міжнародним імям. І водночас він талановитий популяризатор історичних знань, автор незмінно цікавих телевізійних програм, документальних фільмів, радіопередач і газетних оповідей.
Його книжка присвячена саме таким, злободенним проблемам нашої давнішої й зовсім недавньої історії, сповненої не лише "білих плям", а й суперечливих інтерпретацій і непростих питань, на які нелегко знайти переконливу і прийтну для всіх відповідь.

Мельниченко Н. #ЯНеБоюсьСказати: найвідвертіша книжка для підлітків/ Настя  Мельниченко; худож.-оформл. Андрій Сміт. - Харків:Фоліо,  2017. - 213 с  .        Настя Мельниченко   народилася у 1984 році в Києві. Громадська діячка,   в минулому журналістка, мама двох синів - Ярослава і Северина.
  У липні 2016 року мережу Інтернет підірвала потужна акція # ЯНеБоюсьСказати, в якій тисячі жінок і чоловіків розповіли свої історії. Це були дуже сильні і важкі історії - історії про насильство. Ця акція прогриміла не лише в Україні, але й за її межами. Тоді ж почалися розмови про те, що робити, аби не допустити такої кількості насильства в світі. Настя Мельниченко, ініціаторка акції, вирішила написати книжку, в якій розповісти підліткам про те, як не допустити сексуальне насильство зі свого боку, а також як поводитися і до кого звертатися, коли насильство вже сталося.


Пекар В.О. Різнобарвний менеджмент: Еволюція мислення, лідерства та керування/Валерій Пекар; худож.-оформл. В.І.Харченко. - Київ:ДОВЖЕНКО БУКС,  2017. - 191 с  .  
   У книзі популярно викладено  теорію еволюції людського мислення, організації та великих соціальних систем, за якою останнім часом у професійній літературі і закріпилася назва "інтегральна динаміка". Ця красива і практична модель надає не лише ключ до розуміння стилів лідерства та управлінських культур, але й інструменти їх зміни. Текст грунтується на курсі лекцій, який автор читає у провідних українських бізнес-школах, але суттєво перевищує його за обсягом. Книга розрахована на підприємців та керівників-практиків, зацікавлених у розвитку власних навичок менеджменту та вдосконаленні  своїх компаній та організацій.


Давидович М. Високий Замок у Львові (Замок Руських Королів). Видання третє, виправлене та доповнене. - Львів:"Тріада плюс",   2017. - 120 с  .       
      У Книзі "Високий замок у Львові" автор досліджує і розповідає про унікальне історичне минуле України та закликає читача поглянути на власну історію очима українців. Вже сама титульна обкладинка символічно промовляє про забуту славну історію Високого Замку, яка кинута на бруківку. Дослідження розповідає про минуле нашого краю, якій у XIII столітті відомий під назвою Королівство Руське. Цитуються та коментуються руські літописи, давні хроніки Львова, праці сучасних дослідників, вимальовується діяльність правителів краю в умовах золотоординської експансії.  Мета видання книг -показати славне минуле нашого Краю та Країни у яких ми живемо.                                    
Коллінз Джим. Від хорошого до величного. Чому одні компанії прориваються, а інші - ні / Джим Коллінз; пер. з англ. Оксана Савчин. - К.: Наш формат, 2017. - 368. с. 
      У цій книжці Коллінз аналізує діяльність і структуру компаній, яким вдалося здійснити прорив у вищу лігу бізнесу. Він відібрав фірми, які, попри всі кризи, п'ятнадцять років поспіль показували найкращі результати у своїй галузі. Як Gillette? Kimberly-Clark? Philip Morris та іншим вдалося взяти настільки високу планку? Джим Коллінз вивів формулу - дев'ять кроків, які допомагають розкрутити маховик успіху до швидкості, яка приносить шалені прибутки.  


Сєнцов О.Г. Купіть книгу - вона смішна. Науково-популярний роман з елементами гумору / Олег Сєнцов; пер. з рос. В.С.Бойка,  худож.-оформлювач Л.П.Вировець. - Харків.: Фоліо, 2016. - 220. с. 
       Цікаво, а що б ви зробили, якби з'явився, ну скажімо, Хтось і запропонував загадати одне - тільки одне! - бажання, яке мало би виповнитися? Герої цього роману думають недовго, бо вважають цю пропозицію звичайним жартом. Ось і замовляє один вагон діамантів, другий - ціле поле коноплі, ну а третій...  З третім складніше, адже він чомусь дуже серйозно поставився до цієї неймовірної пропозиції. Як же розпоряджаються молодики цими дарами, що звалилися на них? Прочитайте цей роман і ви зрозумієте ( зрештою, як і наші герої), що є щось коштовніше за діаманти. І ще: жодної повчальності, жодного моралізаторства, жодних висновків ви у тексті не знайдете. І тим не менш...
"Купіть книгу - вона смішна" - це той випадок, кол назва твору цілком відповідає його змісту. Це дуже веселий, дуже смішний, дуже легкий для читання роман.Яремко І. 100 персон львівського спорту/Іван Яремко.- Львів: Тріада Плюс, 2011.- 392с.  .                                                             До книги увійшли розповіді про представників львівського спорту - спортсменів, тренерів, керівників, журналістів, які своїми успіхами принесли спортивну славу нашому містові. Автор хотів залишити пам'ять не тільки про зірок світового спорту але й маловідомих нині персон, знаних попереднім поколінням львів'ян. книга щедро ілюстрована рідкісними світлинами, а також цікавими дружніми шаржами з колекції автора, багато з яких підписані героями малюнків.
            Більша частина розповідей присвячена львівським олімпійцям, які здобули дотепер 46 нагород різного гатунку. 2012 року виповниться сто років від першого старту львівського спортсмена на Олімпійських іграх сучасності.  Книга унікальна тим, що вперше в Україні в одному виданні зібрано таку кількість знаменитостей спорту, і може бути цікава не тільки історикам, вчителям чи тренерам, але й широкому загалу прихильників спорту.
Драч І. Сатирикон/  Іван Драч; уоряд.І.С. Рябий; передм. І. Славінської; худож.-оформлювач О.А.Гулагова.- Х.: Фоліо, 2017.- 415с.  - Мукачево: Карпатська вежа, 2016. - 352 с  .                                                                                                                            Ім'я Івана Федоровича Драча (нар.1936р.) відомо не лише в Україні, а й далеко за її межами. Поет, кіносценарист, драматург, перекладач, мисливець, громадський діяч, перший голова Народного Руху України (1989), лауреат Шевченківської і Державної премій СРСР, кавалер ордену князя Ярослава Мудрого V ступеня (1996), Герой України (2006). Поезія Івана Драча виразно сучасна, масштабна, інтелектуальна, емоційно насичена, вона дозволяє читачеві повернутися в минуле, зазирнути в майбутнє, спонукає перейнятися тривогами нашого часу.
До видання увійшли поезії із книжок " Противні строфи" (2005), "Із майбутньої книги" ( 2007), "Сивим конем" (2011),  "Saтириконn/ Pro i contra" (2015), в яких поет чуйно вловив найтонші вібрації сучасності.

Франко.Перезавантаження./ Упоряд. Б Тихоліз., А.Беницький. - Дрогобич: Коло, 2013. - 276 с  .                                          Пропоновану  книгу-мозаїку склали 22 авторських візії постатті Франка сучасних українських пистменників, критиків, есеїстів, літературознавців, об'єднаних прагненням " перезавантажити" образ класика у суспільній  свідомості, перечитати свіжими очима його твори та наново відкрити  читачам - і самим собі - Його правдивий Профіль. Тексти, що увійшли до збірки  ( студії, спогади,  есеї, новели...) кристалізують суб'єктивний досвід наближення до живого, справжнього, незнаного Франка - завжди цікаво  й завжди актуально .
Видання адресоване всім зацікавленим читачам, яким небайдужі власна історія - і власне майбутнє.


Дзюба І. М. "Гармонія крізь тугу дисонансів..."/ Іван Дзюба, Ліна Костенко, Оксана Пахльовська. - Київ: Либідь, 2016. -584 с  .                                                                               
  Це книжка про письменника в Часі - і про Час у житті й творчості письменника. Перед читачем розгортається ніби писаний на окремих аркушах літопис долі Ліни Костенко - і долі країни в часи тоталітарної  системи та в період боротьби за Незалежність, захисту її здобутків. Глобальні історичні події перетинаються зі щасливими й сумними моментами родинного життя, драматичні передчуття й іронічні коментарі переплітаються, голоси рідних і друзів творять поліфонію, яка з хаосу дисонансів вичакловує гармонію, світло, любов. 
 
Дочинець М. Мафтей. Книга написана сухим пером : роман/  Мирослав Дочинець. - Мукачево: Карпатська вежа, 2016. - 352 с  .                                                                                  В основу нового роману лауреата Шевченківської премії Мирослава Дочинця лягли неймовірні події в Мукачеві, про які писали європейські газети серидини ХІХ століття. Для чого переповідаються історії? Може, з волі блукаючого відлуння, а   може, тому, що діла проминулі срібними нитками вплітаються в мережу сучасної доби...                                                                                        Всі дивляться в дзеркало і майже ніхто не заглядає за скло, за срібний покрив. А головна ж тайна там. Мафтей зазирнув і ...

Сеник Л. Доба розстріляного відродження. Роман опору. Національна ідентичність. Література в час тоталітаризму/  Любомир Сеник. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. - 418 с  .                                                                                  У збірник вибраних праць увійшла монографія про роман опору, а також статті, що були опубліковані в наукових збірниках і присвячені різним аспектам літератури доби "розстріляного відродження".
  Книжка призначена для спеціалістів, студентів гуманітарного профілю і читачів, зацікавлених проблемами розвитку українського письменства в ХХ столітті.


Содомора А. Афористичні етюди/  Андрій Содомора. - Львів: Апріорі, 2016. - 360с  .                                                                    Зібрані у цій книжці афористичні етюди - це звязна, в есеїстичному ключі, бесіда про вічне: про світ і людину в ньому, що за ненастанних, упродовж тисячоліть, змін усе-таки в чомусь найсуттєвішому залишаються незмінними, впізнаваними, "про речі, що кожній людині вкрай потрібні, близькі" (Горацій), людині античній - і сучасній.... Низка латинських сентенцій, що служили тут заголовками для етюдів, впроваджено в обіг уперше. 


Положій Є. П'ять секунд, пять днів. Роман/  Євген Положій. - Київ: Нора- Друк, 2016. - 176 с  .                                             П'ять  секунд, п'ять днів, п'ять років, вічність - такий часовий алгоритм нового роману Євгена Положія. Головний герой, який все життя - у Вільних профспілках, на обох Майданах - бореться за справедливість, зрештою,  коли посинається війна, йде на фронт і там потрапляє в "Іловайський котел". Тяжко поранений, у складі групи з тринадцяти бійців, намагається вижити в безнадійній ситуації. Після піврічного лікування, восьми операцій, емоційно виснажений, він приймає рішення, що вже зробив свою справу і прийшов час відпочити. Але коли  старий товариш - народний герой, той хто разом  з ним пліч-о-пліч боровся за правду, тепер силою і страхом створює в рідному місті свою бізнес-імперію, стає очевидним: якщо не борешся зі злом, опиняєшся на темному боці. Тож боротьба триває...

Коробчук П. Священна книга гоповідань./  Павло Коробчук.  - Київ: ТОВ"Видавничий дім "Освіта", 2017. - 220 с  .                                                                                                    Павло Коробчук - один з найцікавіших письменників молодого покоління, автор п'яти поетичних збірок та одного роману, лауреат багатьох конкурсів та літературних слемів. Його твори перекладено англійською, німецькою, італійською, польською, литовською, білоруською, словацькою, російською мовами. Народився й виріс у Луцьку, мешкає в Києві.
           "Священна книга гоповідань" - історія життя трьох братів, які потрапляють у парадоксальні кримінальні та вуличні перипетії - викрадання дітей, махінації з нерухомістю, торгівля внутрішніми органами, пограбування банку і товарного поїзда, підробка наукових ступенів, підпал будинку, парламентські вибори, розгін Євромайдану тощо.
                    Ця книжка - своєрідний реквієм за "гопниками". Книжка про віднаходження релігійності , про фікцію "своєї землі", про кризу середнього віку, про примирення зі старістю, зрештою - про любов.


Суходуб З. Ліна Костенко: Любов'ю-Пам'яттю Причастя/  Зиновій Сузодуб.  - Львів: Апріорі, 2016. - 148 с  .                                                                                                    Пропонований комплект-диптих ( книга разом із компакт-диском) - це вислід спілкування автора Зиновія Суходуба ( члена НСПУ, Заслуженого журналіста України) із поетесою Ліною Костенко у переломні, віхові моменти української історпії середини 2010-х років. Тут зафіксовані "великим планом" солідарність Ліни Костенко із протистуючими проти тоталітарного режиму студентами Києво-могилянської академії, а також - із голодуючими тележурналістами восени 2004 року..., а ще - її роздуми про українську молодь, зворушливі спогади про друзів- побратимів, зокрема Василя Симоненка, Івана Миколайчука....

Хомич М.Є. Територія брехні/  Микола Хомич. - Київ: Юніверс, 2016. - 256 с  .                                                                       Київська  Русь, ХІ століття. Князь Володимир і Рогнеда, Ярослав Мудрий і його наречена - шведська принцеса Інгігерда. Насскільки правдиво відображені події минулого в літописах і скандинавських сагах? З упевненістю можна стверджувати лише те, що в минулому люди відчували, страждали і любили, як у наш час.                                Прочитавши стародавні графіті на стінах київського собору Святої Софії і розгадавши їхню таємницю, герої роману "Територія брехні"  вирушають у подорож до Скандинавії - батьківщини нареченої Ярослава Мудрого Інгігерди.
Герої роману - наші сучасники. Випадкова зустріч змушує їх зануритися в тисячолітню таємницю.Бажання докопатися  до правди минулого несподівано розкриває загадки їхнього особистого життя. минуле нікуди не зникло. Носіями яких генів є ми, нащадки Київської Русі?
  Історичний детектив, написаний у кращих традиціях цього жанру, розкриває маловідомі сторінки давньої української історії.

Курков А. Шенгенська історія/  Андрій Курков; худож.-оформлювач Л.П. Вировець. - Харків:Фоліо, 2017. - 715 с  .              21 грудня 2007 року лпівночі Литва приєдналася до Шенгенського простору. Уцю ніч молоді пари, які подружилися на рок-фестивалі, зібралися на хуторі Пієнагаліс, щоб відсвяткувати "Шенгенську ніч" і поділитися одне з одним планами на майбутнє. Інгрида та Клаудіюс говорили про свій переїзд до .Лондона, Андрюс і Барбора збиралися до Парижа, а Рената і Вітас- до Італії. Вони не знали і навіть припустити не могли, чим їм доведеться там займатися. Вони довіряли Європі і були впевнені, що вона їх не підведе. І поки вони сиділи за столом і очікували на "шенгенську північ", далеко від Пієнагаліса до шлагбаума, який перекриває дорогу на литовсько-польському кордоні, підійшов старий з дерев'яною ногою, який знав Європу як свої п'ять пальців. Він дочекався півночі і, як тільки прикордонники підняли назавжди смугастий шлагбаум, став першим литовцем, який перейшов кордон без пред'явлення паспорта. Перед ним теж лежала далека дорога, а в схованці його дерев'яної ноги вирушили в подорож разом зі своїм власником шість його паспортів. І все на одне ім'я - Кукутіс...

Кононович Л. Чигиоинський сотник/Леонід Кононович. -  Харків: Видавництво"Ранок" : Фабула", 2016. - 528 с  .                      Леоніда Кононовича звикли вважати основоположником кримінального жанру в українській літературі, але його новий роман "Чигиринський сотник" - щось зовсім інше. Це гостросюжетна оповідь про маленького козака, що немов зринув із надр стародавньої легенди, безтурботного мандрівника в нетрях язичеської демонології, і в той самий час - теперішній лицарський роман, "козацьке фентезі", де національна традиція перегукується із чужоземними містичними практиками, а чудове багатство мови сполучається з бойовою динамікою історичної саги. Це по-справжньому екстремальне читання, несподіваний і гострий погляд на наше минуле й "український мир".
Йовенко С.   Жінка у зоні /С.А.Йовенко . - К.:  Укр. пропілеї, , 2016. - 484с.  - ( Серія In corpore").                                             До  книжки "Жінка у зоні" увійшли вірші, оповідання та повісті, присвячені подвигу українців у жертовній боротьбі з наслідками Чорнобильської катастрофи та протистоянні імперським злочинам влади і Кремля на  Майдані. Обидві трагедії обємно розкриваються перед читачем у глибинному екзистенційному вимірі авторської рефлексії.
Також видання містьиь різножанрові поезії різних років - від 60-их до сьогодні. 
Нотомб Амелі.   Подив і тремтіння:роман /Амелі Нотомб; переклад із фр. Віктора Шовкуна. - Львів:  Видавництво Старого Лева,  2017. - 128с.                                                                
  Це найвідоміший роман бельгійської, удостоєний премії Французької академії, перекладений багатьма мовами.
       В основі роману- глибокий конфлікт двох традицій і культур: Сходу й Заходу. Героїня народилася в Японії й тепер повернулася туди працювати й великій токійській компанії. Дівчина робить спроби приносити користь, але ментальне провалля,яке пролягло між нею й роботодавцями, постійно призводить до неприємностей.

Таран  Л. Крила Магдалин /Л.  Таран  . - Чернівці: Букрек, 2017. - 2 32с.                                                                                                        Вона не ангел, вона - Магдалина. Рішниця? Свята? Вона - як усі, вона - особлива. Уляна, Інна, Галина, Ліна - це також її імена. Впізнаєте?  Може з котроюсь із них вас зводила доля. Може, якась промайнула у вашому сні...
     На завершення - цикл любовної лірики 2 Вірші, надіслані  Сапфо": як своєрідний щоденник серця.
Для широкого кола читачів.                                                                                            


Чумарна М.  Стражі: роман-притча /Марія Чумарна. - Львів: Апріорі, 2017. - 304 с.                                                                        " Стражі" - роман-притча про шлях людської свідомості до осягнення правди в собі. Його безіменні герої, як шахові фігури на шахівниці людських доль, відображають різноликість Істини, різмаїття поглядів на сенс життя і призначення людини в земному світі. Роман зітканий з притч, міфів, філософських розмислів мудреців різних епох.
В суголоссі з романом - "Новели про Безсмертя": це поезія в прозі, що розкриває таємниці трансформації світу і людської свідомості. Для широкого кола читачів.Дяченки М. та С.  Варпн / Марина та Сергій Дяченки; пер. з рос. Я. Житіна; худож.- оформлювач Н.С. Галавур. - Київ: ДОВЖЕНКО БУКС, 2017. - 316с.                                 Дивовижний світ зі своїми законами. Маги, які творять  дива і знають наперед думки простих людей. Захоплюючі пригоди, неймовірні тварини, живіт поля і ліси- у романі М. та С. Дяченків "Варан" є все, що потрібне "справжньому" фентезі.  Але є і те, що відрізняє прозу Дяченків від інших,-філософський зміст, одвічні питання, на які можливо, немає відповіді, але які повинна поставити собі кожна людина...
Дяченки М. та С.  Темний Світ. Рівновага: роман/ Марина та Сергій Дяченки; пер. з рос. О.Негребецького; худож.- оформлювач Н.С. Галавур. - Київ: Фоліо, 2017. - 283с.               Мене звуть Даша Лебедєва. Філфах МДУ, другий курс. Я безтолкова і загалом середнячок. Коли роздавали таланти, мене явно відтіснили кудись у кінець черги... До того, як усе це закрутилось, я гадки не мала, що срібний кулон, який дістався мені від батька, - потужний артефакт і з його допомогою можна бачити Тіней. Я й уявити собі не могла, що ці жахливі безсмертні створіння, які висмоктують із людей радість, любов і життєві сили, будуть загрожувати моїм близьким. І, звичайно, навіть не підозрювала, що на мене можуть звернути увагу відразу двоє хлопців - самовпевнений мажор Сем  і чесний добряга Міша
Але про все по порядку. А почалася ця історія з того, що я померла...Дяченки М. та С.  Ключ від Королівства: роман/ Марина та Сергій Дяченки;  худож.- іл. Ю.Є.Нікітін; худож.-оформл.Н.С.Галавур. - Харків: Фоліо, 2017. - 283с.               "Ключ від Королівства" - перший роман трилогії про пригоди школярки-семикласниці Ліни Лапіної (до трилогії також входять романи "Королівська обіцянка" і "Зло не має влади"). Ця трилогія вийшла в новій серії видавництва "Фоліо" "Світи Марини та Сергія Дяченків", у якій будуть опубліковані майже всі твори (понад 20 томів) письменників, перекладені української та чудово ілюстровані. Також у цій серії 2017 року вийшов друком роман "Страта".
Ліна поверталася зі школи додому - втомлена,  з важезним рюкзаком за плечима Незвичайний випадок у тролейбусі привернув до неї увагу дивного чоловіка. Його звали Оберон і, як потім з'ясувалося, він був королем мандрівного Королівства. Ліну, що не одразу погодилася стати бойовим магом, чекають розчарування і перемоги, страх і радість, дружба і зрада...


Дяченки М. та С. Королівська обіцянка: роман/ Марина та Сергій Дяченки;  худож.- іл. Ю.Є.Нікітін; худож.-оформл.Н.С.Галавур. - Харків: Фоліо, 2017. - 284с.               "Королівська обіцянка" - другий  роман трилогії про пригоди школярки - семикласниці Ліни Лапіної ( до трилогії також входять романи "Ключ від Королівства" і "Зло не має влади"). Ця трилогія вийшла в новій серії видавництва "Фоліо" "Світи Марини та Сергія Дяченків", у якій будуть опубліковані майже всі твори ( понад 20 томів)  письменників, перекладені українською та чудово ілюстровані. Також у цій серії 2017 року вийшов друком роман "Страта".
Ліна несподівано для себе знову птрапляє у чарівне Королівство, доля якого напряму залежить і від неї. Чи не злякається дівчинка, хоч вона і маг дороги, карколомних небезпечних пригод, що на неї чекають у світі, звідки немає вороття?... ЇЇ супутники - людожер Уйма, некромант Максиміліан, на кожному кроці - пастка, йдеться про життя на краю від загибелі... Але Ліна не відступає від даної нею обіцянки... 


Дяченки М. та С. Зло не має влади: роман/ Марина та Сергій Дяченки; худож.-іл. Ю.Є.Нікітін; худож.-оформл. Н.С.Галавур. - Харків: Фоліо, 2017. - 316с.              
"Зло не має влади" - останній роман трилогії про пригоди школярки семикласниці Ліни  Лапіної ( до трилогії також входять романи "Ключ від королівства" і "Королівська обіцянка"). Ця трилогія вийшла в новій серії видавництва "Фоліо" "Світи Марини та Сергія Дяченків", у якій будуть опубліковані майже всі твори ( понад 20 томів) письменників, перекладені українською та чудово ілюстровані. Також у цій серії 2017 року вийшов друком роман "Страта".
Що чекає Королівство, мешканці якого забули свого короля? Звісно, воно приречене на загибель та запустіння. Тим більше коли його осаджує Сарана - жахлива стонога і сторука навала змітає й витоптує все на своєму шляху, і немає від неї порятунку. У Ліни, мага дороги, є лише три дні, щоб урятувати Королівство.... Дяченки М. та С.  Самум: роман, повість, оповідання/ Марина та Сергій Дяченки; пер. з рос. О.Негребецький;  худож.-оформл.Н.С.Галавур. - К: ДОВЖЕНКО БУКС, 2017. - 316с.              
Вона - сучасна відьма-авантюристка, ворожить і знімає причину на вроки, проте вірить в гроші. Він - демон, що вселився в неї.
Вона - одержима. Він - жорстокий хазяїн.
Двоє ненавидять одне одного і повязані спільною місією. Варто хоч раз помилитися, спізнитися, схибмтм і відьма, ідемон опиняться  в пеклі. Однак у такій важкій справі помилка - це тільки справа часу...
До нової книжки Марини та Сергія Дяченків, крім роману "Одержима", увійшли нові повісті та оповідання: "Електрик", "Самум", "Хрущ".

Чумарна М. Камінь навернення: афоризми і притчі про людину і світ /М.Чумарна  . Львів: Вид-во АПРІОРІ, 2015. - 240с.     
     Притча  - це маленька піщинка, в якій відображено  унівесальні  закони океану людського буття. Вона пробуджує розум, душу і уяву людини, аби навернути її серце до істинних цінностей життя.
"Камінь навернення" - третя книжка Марії Чумарної, яка продовжує поетичний діалог автора з носіями древніх знань, розпочатий у книжках   "Озеро істини" та "Фоліант мудрості". Вона відкриває читачам нові грані магічного кристала людської мудрості. 
                                                                                                             

Скрябін К. Я.Шонік і Шпіцберген/ Кузьма Скрябін; худож.-оформлювач Л.П. Вировець. -Харків: Фоліо, 2017. - 122с. - (Графіті)                                                            Кузьма  Скрябін ( справжнє ім'я Андрій Кузьменко)  народився в місті Самбір Львівської області 17 серпня 1968 року. Закінчив  музичну школу за класом фортепіано. У 1989 році записав першу пісню у складі музичної  групи "Скрябін". З того  часу  став відомим як співак, автор музики і текстів багатьох десятків пісень, а також  ще і як талановитий письменик. У видавництві "Фоліо" вийшли друком його книжки "Я, "Побєда" і Берлін" ( українською та російською) і "Я, Паштєт і Армія".
2 лютого 2015 року Кузьма Скрябін загинув в автомобільній аварії.
     У повісті "Я, Шонік і Шніцберген", а також у піснях 2006 - 2014 років, що увійшли до видання, якнайкраще розкривається яскравий талант Кузьми з його іскрометним гумором, тонким ліризмом, чіткою громадянською позицією. 


Винничук Ю.П. Аптекар: роман/ Юрій Винничук; худож.-оформлювач Л.П. Вировець. - К: ДОВЖЕНКО, 2017. - 318с.                                                                                                                 Події  нового роману Юрія Винничука  "Аптекар" відбуваються у 1646- 1648  роках спочатку у Венеціанській республіці, а далі - у Львові. Історичне тло уміло використане для захопливої гри в дійсне-недійсне, де персонажі історичні сусідять з вигаданими, а  їхні стосунки формуються у любовні трикутники.                                  Фантазійні описи звучать як реальні, авторська вигадка відходить на другий план, змушуючи читача вірити у світ, витканий зі сну. 
Проза     Ю. Винничука - це завжди  інтригуюча  оповідь завдяки бурхливій уяві майстра вишуканих стилізацій. 
     Автор знову дивує тим, що новий роман, який поєднує у собі метафоричність і гострий сюжет, не схожий на жоден попередній. Хоча окремі натяки й алюзії єднають його з " Тангом смерті"
Винничук Ю.П. Лютеці: роман/ Юрій Винничук; худож.-оформлювач О.А.Гугалова. - Харків: Фоліо, 2017. - 314с.          Роман "Лютеція" - черговий постмодерний витвір Юрія Винничука з елементами містики, детективу, еротики, гумору і смутку. Автор зупиняється, як колись Данте, "на півдорозі", щоб озирнутися назад і довідатися, хто він насправді, прагнучи звести порахунки зі своїм молодечим бунтом проти  навколишньої совєтської дійсності, розкопати щось більше про свою родину. І все це на тлі нестримних любовних пригод не тільки автора,  але й львівського Дон Жуана 1840-их років Івана Вагилевича.
Таємничу Лютецію, дівчину зі снів, розшукують герої роману. На перепоні цих пошуків стоїть не менш таємнича організація, члени якої носять імена карт. А десь поза цим світом триває Велика Битва, звістки про яку приносять ціною свого життя мужні Листарі, до яких належить Лютеція.Талеб Н. Чорний лебідь. Про (не) ймовірне у реальному житті/ Насім Ніколас Талеб; пер. з англ. Микрла Климчук. - К: Наш Формат, 2017. - 392 с.                                                        Цілком очевидно, що життя - це сумарний ефект небагатьох важливих потрясінь. Згадайте своє життя. Перерахуйте важливі події й технологічні винаходи, що припали на ваш вік, і порівняйте з колись напрогнозованим.  Скільки їх "Приїхало за розкладом"  ? Подивіться на особисте життя, згадайте, як вибирали професію, зустріли свою половинку, емігрували, стикнулися зі зрадою, несподівано розбагатіли або впали у злидні. Чи часто ці події відбувалися за планом?
     Малоймовірну подію, яка справляє колосальнийефект, колишній трейдер Насім Талеб влучно називав Чорним лебедем. Його книжка про філософію, психологію і математику рідкісних подій стала свідомим бестселером перекладена на три десятки мов світу і розійшлася колосальним тиражем. 

Кідрук М./ Любов і піраньї: роман/ Макс Кідрук. - Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017. - 288с.: іл, кольор.вкл.                                                                         Будь-хто у своєму житті тікав від проблем. Але мало хто робив це буквально, покинувши всі непорозуміння з коханою та вирушивши у подорож Бразилією! Цього разу в Макса вперше не було плану подорожі, заброньованих хостелів та квитків, а натомість була компанія київських "білих комірців", які вирішили, що зимова відпустка з фотополюванням на кайманів і піраній у  Пантаналі більш екзотична, ніж на пляжі Єгипту чи лижні траси Карпат. Тепер найбезлюдніша у світі та водночас сповнена життям волога савана щомиті  насміхатиметься з офісної пихи та вражатиме горе-мандрівників зустрічами зі своїми екзотичними мешканцями. І нехай для когось покусаний піраньєю палець стане найбільшою пригодою в житті. Бо ще є ті, для кого пригода - це нові пригоди й нове кохання!


Кідрук М. Зазирни у мої сни: роман/ Макс Кідрук. -  2-ге вид. - Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2018. - 528с.: іл.                                                                       На що здатний батько заради порятунку сина, якого поглинає примара, котра оселилася у снах? Мирону Белінському доведеться шукати відповідь на це запитання самому: його батько покинув родину дуже давно і без пояснень, його друзі не здогадуються про те, що відбувається з маленьким Тео. Мирон проковтне зраду найблищої людини, знехтує порадами лікарів, відмовиться від карєри і навіть дозволить учиним зазирнути в мозок свого сина. Та чи допоможе це здолати силу, яка заволоділа думками Тео? Силу, яка поза життям і смертю, поза добром і злом? І чи не занадто високою буде ціна? 


Жадан С. Інтернат: роман /Сергій Жадан. - Чернівці: Меридіан Черновіц 2017. - 336 с.                                                            ...Одного разу, прокинувшись, ти бачиш за вікном вогонь. Ти його не розпалював. Але гасити його доведеться й  тобі...
...Січень 2015 року. Донбас. Паша, вчитель однієї зі шкіл, спостерігає, як лінія фронту неухильно наближається до його дому. Стається так, що він змушений цю лінію перетнути. Щоби потім повернутись назад. І для цього його щонайменше потрібно визначитись,  на  чиєму боці його дім... 


Винничук Ю.П. Діви ночі / Юрій Винничук; худож.-оформлювач В.М. Карасик. - К.: ДОВЖЕНКО БУКС,  2017. - 314с.                                                                                 Повість "Діви ночі"  - один з найвідоміших бестселерів української літератури. Він був надрукований ще 1992 року, декілька разів перевидавався, але знову швидко зникав із полиць.                                                                                     ... Події книги розгортаються у 1978 році. Герой повертається з армії і з головою поринає у шалений вир життя - такого, якого він ще не знав. " Фарцовка", друзі-сутинер, проститутки, стара пані, що у своїй "школі" готує дівчат для певних послуг, - за всім цим світом герой спочатку лише споглядає. Але швидко стає у ньому "своїм"...                                                                                                                               
Ульяненко О. Син тіні: роман/ Олесь Ульненко; худож.- оформлювач Д.О.Самойленко. - Харків: Бібколектор, 2017. - 282с.                                                                                              Олесь Ульяненко (справжнє ім'я Олександр  Ульянов; 1962-2010) - найрадикальніший і найжорстокіший, скандальний і непередбачуваний український письменник, автор понад 20 романів.
     У романі " Син тіні" ( 2001) розповідається про тіньовий бік бізнесу. "Куди б ти не перевів погляд, - пише Олесь Ульяненко, - ти можеш, не маючи совісті, а маючи меткий практичний розум, уміння рахувати, використовуючи психологію і вдачу крадія, вийти, як не крути, в люди".  Саме так і жив головний герой цього твору - вбивав, зраджував, отруював атмосферу навколо себе і кайфував від власної безкарності. Але дечого він не врахував - що над нами є Бог, чиї жорна мелють помалу, зате певно...


Дереш Л. Спустошення. Роман/ Любко Дереш. - Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2017. - 376с.         Реставрація  імперії і проект надлюдини, воля й обумовленість, герої креативного класу і нова Орда, що жене своїх коней із розвезлих надр свідомості. Спустошення шириться світом...                                                          Спекотний серпневий день. Троє чоловіків опиняються на одній лінії подій. Кожен здійснює відчайдушну спробу змінити власний сценарій, сценарій людей навколо, сценарій історії. Відомий журналіст Федір Могила влаштовується помічником серйозного інвестора, який бажає вкрай швидко сформувати ринок психотехнологій. Вони вступають в альянс із колишнім працівником радянських закритих лабораторій, професором Гуровим, щоб  здійснити інноваційний прорив. Однак кожен із учасників цього союзу, як виявляється, має приховані мотиви. Що це? Сценарії, запущені з аномальної Зони? Постінформаційний апокаліпсис? Чи жадоба сенсу, щоби вистояти у боротьбі зі Звіром, якого Гайдеггер називав Ніщо?                                                                                                                                                          Новий роман Любка Дереша " Спустошення" - про межу, з-за якої не повертаються. 

Кузів О. Назови мене своєю/ О. Кузів - Львів: Апріорі, 2017. - 328 с.                                                                                                                Пристиглі важкі грона винограду промовисто глипають на мене з-поміж листя. Обережно зриваю їх, стараючись не зранити бодай ягідки чужої душі, а вдома вже чавлю-витискаю з нього сік, що аж бризкає навсібіч.
У величезний бутель із грубого скла, що стоїть на видному місці, вперлося, аби перепочити, сонце - і сік заграв, зашумів, заговорив, забулькав... День, тиждень, місяць, а там, гляди, і вино вистоялося, очистилося, посвітліло та стало міцне й ароматне.
Пригублюю - і згадую кожну ягідку зокрема, кожну чужу мелодію, кожне словечко, що вибродило, викристалізувалося у посудині моєї душі і вилилося благодатним хмільним напоєм на папір.
Осьде і вас пригощпаю духмяним напоєм, спробуйте - смачно ж...


 Романчук О.К. Зоряний кристал: Наук.-фантаст. роман. - Третє видання, змін. і доповн. - Львів: Універсум, 2016. - 276 с.                                                                                                                      З перших сторінок роману  читачі стають свідками загадкових подій що сталися на знаменитому англійському аукціоні "Сотбіс". Під час розпродажу антикваріату на очах враженої публіки  один із найцікавіших  експонатів - чаша-кристал, відома як Чаша Святого Грааля, - несподівано піднявся  в повітря й щез. Через деякий час на екранах військових радарів були зафіксовані три нерозпізнані об'єкти,   ідентифікувати які не вдалося...                                                                                                                                          Загадка Чаші Святого Грааля веде читача від стану сучасної археологічної експедиції професора Бандури під покрив пальм Стародавнього Єгипту, Індії та древньої Еллади. історія таємничих реліквій, знайдених вченими, становить другий план роману. Сліди їх приводять  до Індії періоду визвольної війни проти англійського панування під орудою  легендарного Шіваджі. Читачі зустрінуться з мужніми козаками-запорожцями, а також з Д'Артаньяном і Сірано де Бержераком...
Роман відзначають пильна увага до історичних і наукових  і документів, сміливість і несподіваність художніх і наукових гіпотез, гостра сюжетна інтрига.   

Братунь Р. Глибини часу не міліють. Вибране/ упоряд.Н колісніченко-Братунь. - Львів: Світ, 2012. - 280 с.            Книга вибраних творів Ростислава Братуня не випадково має назву "Глибини часу не міліють". З плином часу монументальна постать Братуня - громадського діяча, одного з лідерів національного відродження, провідника у боротьбі за незалежність України, першого демократичного, по-справжньому народного депутата Львівщини до Верховної Ради СРСР відтіснила Братуня - поета, в творах якого оригінальна метафоричність і щирість ліричної сповіді переплелись з епічністю та сміливо-провокативним для його часу пошуком модерного слова. У глибинах часу загубилось для загалу й авторство текстів пісень, які стали духовним скарбом нашого народу. Читачам пропонується захоплююча  мандрівка хронологічною течією зростання поетичного таланту видатного українського поета Ростислава Братуня. До книги ввійшов також досі неопублікований щоденник цієї неординарної особистості.                                                                         Для широкого кола читачів.

Калитко К.  Земля Загублених, або Маленькі страшні казки: оповідання/ Катерина Калитко. - Львів: Видавництво Старого Лева,  2017. - 2 с.                                               Земля Загублених щодня дрейфує морями альтернативної географії строго паралельно із нашою щоденною, звичною географією. Земля Загублених виникла для того, щоб надто інші люди, витіснені  з "нормального" світу, мали куди піти. Виросла з потреби в укритті та оперті. Вона перероджується і розростається щоразу, коли  черговий інакший переживає свою відкинутість, і тому постійно оточена  водою, як ембріон. Тому й усі неймовірно різні люди цього малого світу - так чи інакше родичі, так чи інакше повторюють долі одне одного. Ця книжка в ритмі дихання - про них. Кожна історія - як міст через воду, щоб пройти і навчитися дихати в унісон з іншими.

O'Коннор-Вільчинська В. На еміграції: роман/Валерія О' Конор-Вілінська; Львів: Світ,  2005. - 232 с.                       Валерія О'Коннор-Вільнська (1867-1930) - письменниця і активна громадська діячка (член Центральної Ради) народилася у Кремензькому повіті, з 1919 р. - на еміграції у Відні, а згодом у Чехословаччині.  У співпраці з О. Олесем і Л.Старицькою-Черняхівською написала п'єси  "Сніговий баль" та "Візит" (1910), авторка імпресіоністичних драм "Інститутка"(1911), "Сторінка минулого" (1912), новели "Скраб" (1924), спогадів "Лисенки й Старицькі" (опубліковані  після смерті письменниці в 1936 р.), дитячих п'єс, перекладала твори французьких класиків. Друкувалася у часописах "Сяйво", "Львівський науковий вісник", "Нова Україна" та ін. З роману " На еміграції" були надруковані тільки окремі розділи ( "Автомобіль", "Криничка"). Повністю цей роман друкується вперше.

Мориквас Н.  Меланхолія Степана Чарнецького: Есей/ Надія  Мориквас. - Львів: Світ,  2005. - 384 с., іл.                                 Розповідається про непросту, навіть трагічну долю одного з найцікавіших представників львівських молодомузівців Сткпана Чарнецького (1881-1944), автора дотепних і гострих  новел і файлетонів, компетентного та спостережливого театрально-музичного критика, автора актуального і в наш час нарису " Історія українського  театру в Галичині". Широко використані цікаві архівні матеріали, спогади  сучасників поета, зокрема його дочки Олександри. Книга вражає майстерно вписаним колоритом львівського богемного життя 20-30-х років ХХ ст.

Лойко С.  Рейс/ Сергій Лойко. - Київ: Брайт Стар Паблішинг,  2017. - 432 с.                                                                          В основу  роману-трилера відомого письменника, автора світового бестселера "Аеропорт", покладено реальні події. Головний герой самостійно розслідує обставини загибелі його дружини й доньок, які летіли в "Боїнгу", збитому над Донбасом. Захопливий сюжет не відпускає уваги читача до останньої сторінки.


Алексієвич  С.  Час  SECOND-HAND ( кінець червоної людини)/ Світлана Алексієвич; Пер. з рос. Л.Лисенко. Вид.2-е.  - Київ: ДУХ І ЛІТЕРА,  2016. - 464 с.                                          Ця книга стала останньою в циклі з п'яти праць   Світлани Алексієвич під загальною назвою "Червона людина. Голоси утопії".                                                                                      "Комунізм мав божевільний план, розповідає авторка у передмові  до книги, - переробити "стару" людину, "ветхого Адама". І це здійснилося... може, лише це й здійснилося. За сімдесят з гаком років у лабораторії марксизму-ленінізму створили окремий людський тип - " homo soveticus". Хтось вважає, що це трагічний персонаж, а хтось називає його "совком". Мені здається, я знаю цю людину, вона добре мені знайома, я з нею поруч, пліч-о-пліч, прожила чимало років. Вона - це я. Це мої знайомі, друзі, батьки".
Монологи, що потрапили до книги авторка записувала протягом останнього десятиріччя, мандруючи всім колишнім Радянським Союзом.
"Час секонд-хенд" - це  мій діагноз нам, що ми зробили за 20 років, нашому злочинному романтизмові та, як я зараз вважаю, нашій мовчанці, нашій теперішній німоті й мовчанню еліти. Ми поступилися владою бандитам. Я навіть не знаю, як назвати. Це вже навіть не політики, а такий орден тих, хто має доступ до російського пирога. Ось вони його розділили, і це такий своєрідний орден".
Альєнде І.  Японський коханець. Роман/ Переклад з іспанської Сергія Борщевського. - Львів: Видавництво Анетти Антоненко,  2017. - 248 с.                                              Альма Беласко  й Ірина Базілі, різні за віком, походженням, соціальним станом - не мали б ніколи зустрітися. Однак доля ( чи воля письменниці) звела їх одного дня в інтернаті для літніх людей у Каліфорнії. Ця зустріч зумовила низку подій, які наче розсунули часові та географічні межі, відбуваються у різних куточках світу сьогодні й у минулому.                                                                        "Японський коханець"  Ісабель Альєнде, як і інші її твори, не відпускає читача до останньої сторінки, зворушує і зачаровує, дивує і приголомшує, магія слів зі сторінок книжки просякає в реальне життя тих, хто її читає.            

    Сосьє Ж. Дощило птахами. Роман/  Жослін Сосьє; переклад з французької І. Рябчія. - Львів: Видавництво Анетти Антоненко,  2017. - 160 с.                                              Навіщо жінка-фотограф прямує до таємничого лісу? Хто такий Тед Бойчук? Як йому вдалося вижити під час жахливої катастрофи? Цього фотограф так і не дізналаяс, адже Бойчук помер якраз перед її прибуттям до маленького хутору посеред хащ. Два літні мешканці хутору - Том  і Чарлі - ще не знають, що поява фотографа повністю змінить їхнє життя. Так само, як і поява іншої старенької леді..." Дощило птахами" (2011) - не лише масштабна історична драма, а й лірична оповідь про маленьких людей, які втекли від гомінкого світу у праліс. Надзвичайно зворушливий роман Жослін Сосьє відзначено премією "П'ять континентів Франкофонії" (2011), Літературною премією колежів, премією ім. Ренге Літературної академії Квебеку, преміями "Франція-Квебек" та читачів "Радіо Канада", а також читацькою премією Книжкового салону у Монреалі (2012). Роман перекладено німецькою, шведською, англійською та нідерландською мовами.                                                                                                                                                          
Адамс Р. Небезпечні мандри: роман/Річард Адамс; з англ.  Олександр Мокровольський. - Київ: РІДНА МОВА,  2017. - 544с. : іл. - (Серія "Великий роман")  .                                "Небезпечні мандри" - найзнаменитіший роман сучасного англійського письменника Річарда Адамса (1920-2016) в жанрі героїчного фентезі. автор описує пригоди кількох відчайдухів - молодих диких кролів, які, рятуючись, покинули свою домівку в пошуках ліпшої долі. Кожна мить для них сповнена небезпек , і нікому невідомо, чи досягнуть вони заповітної мети..
Це одна з найкращих книжок, написаних у ХХ ст., що посідає достойне місце в одному ряду з твормами Антуана де Сент Екзюпері, Рея Бредбері, Річарда Баха та інших знаменитих письменників.


Ренд А. Атлант розправив плечі. Частина перша. Несуперечність/Айн Ренд; з англ. А. Переверзєва, В.Стах.-т5-те вид. - Київ: Наш формат,  2017. - 392 с.                       Іноді дитячі мрії збуваються. Дагні Таггарт керує найбільшою в країні залізницею. Генк ріарден запроваджує революційну технологію в металургії. Елліс Ваятт перетворює Богом забуту землю на промисловий рай. У їхніх руках - наймогутніші крпороції, що від них залежить доля країни. вони - сучасні атланти. Їхня  релігія - економіка, їхня відповідальність - тягар усього світу. Колись вони мріяли змінити життя суспільства, а тепер їм доводиться чути, що вся їхня праця лише помножує несправедливість. Що всім людям потрібні однакові права і можливості.
Спершу атланти лише знижували плечима. Але настане той день, коли їм остаточно набридне тримати цей світ на своїх плечах. І вони підуть. 


Ренд А. Атлант розправив плечі. Частина друга. Або-або/Айн Ренд; з англ. А. Переверзєва, В.Стах.-т5-те вид. - Київ: Наш формат,  2017. - 432 с.                                                           Країна  стрімко летить у прірву : моторошна криза охоплює всі царини людського життя. Псевдовчені наполегливо пропагують: мислення - це  ілюзія, пошук будь-якого сенсу - абсурд, і зрештою уряд оголошує мораторій на розум. Талановиті підприємці безслідно зникають, кидаючи своє виробництво напризволяще або знищуючи його. Головні герої роману - Дагні Таггарт і Генк Ріарден - відчайдушно намагаються відвернути катастрофу. Дагні переконана, що в країні з'явився таємничий  Руйнівник, ціль якого - крах економіки і тотальна деградація людей. Жінка не покидає надії відтворити досконалий двигун, але перспективний молодий науковець, який погодився допомогти їй, відмовляється працювати на благо невігласів. Дагні не хоче відмовлятися від свого задуму, тож їде на зустріч зі зневіреним дослідником, а в дорозі знайомиться з волоцюгою. Свого часу він працював там, де й зародилося "чисте зло", яке зараз пожирає країну...
Друга частина роману містить блискучі світоглядні монологи, вкладені в уста Франциско Д'Анконії та Генка Ріардена.    


Ренд А. Атлант розправив плечі. Частина перша.
А є ААйн Ренд; з англ. Софії Андрухович. - 5-те вид. - К.: Наш формат, 2017.-658 с. 
      Країна, яку залишили її творці, винахідники та мислителі, приречена на війну, голод і смерть. Владу захоплюють невігласи, корупціонери й мародери. Історія триває бодай  тому, що одна вольова жінка на ім'я Дагні Таггарт переконана, що досконалий світ справжніх цінностей існує. Вона намагається зламати сценарій неминучої катастрофи. Її Атлантида не міф. У світі ще є сміливці, спроможні створити суспільний лад, де немає конфліктів, не виникає потреби в самопожертві, жодна людина не становить загрози для мети інших. Бунтівні атланти знають, що розум таки переможе.
         В останній частині свого фундаментального роману ідей Айн Ренд змальовує цілісну філософську систему, яка досі викликає палкі дискусії, де від захвату до обурення-один крок.    
                                                                                                               
Канг Х. Вегетаріанка: Роман/ Хан Канг; пер. з  англ. А. Асман. - Київ: Видавнича група КМ-БУКС,   2017. - 176 с.             Одного ранку Джінг-хай  прокинулася з усвідомленням, що вона більше ніколи не їстиме м'яса. На цьому й завершується звичний для читача класичний сюжет. Жанр роману південно-корейської письменниці Хан-Канг балансує між домашнім трилером, притчею про трансформацію і деревофільною медитацією, а оповідь ведеться від імені нікчемного чоловіка героїні, який працює в офісі, одержимого свояка-художника і заклопотаної старшої сестри. Ці герої працюють, відчувають муки творчості, облаштовують власне життя, а от сама Джінг-хай припиняє робити будь-що взагалі. Бернс  Р. Моя любов: Вибрані твори/ Роберт Бернс ; пер. з  англ. ; упорядник та автор приміток Василь Габор. - Львів: ЛА "Піраміда",   2016. - 416 с.             
Славетний шотландський поет Робертс Бернс ( 1759-1796) став поетичним символом рідного краю. В своїх творах він славить невгасиму життєлюбність свого народу та оспівує життя простих людей, любов і дружбу, ніжність і мужність, злагоду і мир.

Келлі М.Х. Бузкові дівчата: Роман/ Марта Холл  Келлі ; пер. з  англ. В.Горбатька. - Київ: Нора-Друк,   2017. - 544 с.             Кароліна Феррідей працює у Французькому консульстві у  Нью-Йорку. Але її життя кардинально змінюється, коли гітлерівська армія вторгається до Польщі у вересні 1939 року, а  невдовзі у 1940 році окуповує Францію.
Польська дівчина Кася Кужмерик розуміє, що її безтурботна молодість закінчилася, коли, після окупації Польщі нацистами, починає виконувати доручення підпільного руху опору. у напруженій атмосфері одинн хибний крок може мати згубні наслідки. 
Для амбітної молодої німецької лікарки Герти Оберхойзер оголошення про роботу у перевиховному жіночому таборі здається квитком у нові професійні сфери. Але вона опиняється в пастці нацистського концтабору і стає однією з лікарів-злочинців, що робили досліди над живими людьми.
Життя цих трьох жінок неймовірним чином перетинається. Їхні історії розгортаються на різних континентах: від Нью-Йорка до Парижа, Німеччини та Польщі. Кароліна і Кася прагнуть відновити справедливість для тих, кого історія забула.

                                                                                   
                                 
лютий 2018 р


 Караванський С. Практичний словник синонімів української мови.4-те вид., опрацьоване і доповн/ С. Караванський. - Львів: БаК, 2012. - 536 с.                                                           Практичний словник синонімів української мови  - це лексикографічний довідник для підшукування синонімів, тобто слів з однаковим чи приблизно однаковим значенням. Лексика словника охоплює всі сфери людської діяльності, надаючи користувачам широкий вибір можливих синонімів та варіянтних форм. Крім твердо запроваджених у практику лексичних одиниць, словник фіксує також рідковживані та безпідставно занедбані терміни й вирази української мови. Подекуди цитовано й оказіоналізми: новотвори та слова-пропозиції. Словник послуговується правописом 1928 р., але наводить і форми усталені колоніяльним правописом.

 Федоришин М. Англо-український словник  з українською транскрипцією/ За ред. Н.Гайдук і П.Корнеса. - Львів: БаК, 2009. - 248с.                                             Цей словник виходить другим виданням, переробленим та доповненим. Він зосереджує увагу на одному з найважчих аспектів вивчення англійської мови - читанні та вимові слів. Запропоновано оригінальну систему транскрипції звуків англійської мови українськими літерами й подано таблицю її відповідності знакам міжнародної фонетичної транскрипції. Словник містить близько 7000 найуживаніших слів англійської мови і має покажчик українських слів ( понад 3000), яким можна користуватися як українсько-англійським словничком.         Розрахований на всіх, хто вивчає англійську мову.             
                               Історія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М.Омельчук, І.Орлевич. - Львів:Логос, 2005.- Книга І. - 638 с.                                                             
Вміщені у збірнику наукові праці охоплюють широке коло питань з Історії релігії в Україні з дохристиянських часів і до сьогодні. Зокрема розглядаються теми про   вірування слов'ян і висвітлення археологічних  досліджень у вивченні поховального обряду на терені Давньоруської держави, християнізація Русі-України, історія християнських та інших конфесій в Україні, включаючи  східні релігії, а також досліджуються питання збереження духовного і культурного надбання та впливи християнства на розвиток сакрального мистецтва. 

 Історія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М.Омельчук, І.Орлевич. - Львів:Логос, 2005.- Книга ІІ. - 892 с. 

Вміщені у збірнику наукові праці охоплюють широке коло питань з Історії релігії в Україні з дохристиянських часів і до сьогодні. 
   Історія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М.Омельчук, І.Орлевич. - Львів:Логос, 2006.- Книга І. - 765 с.                                                             
     Вміщені у збірнику наукові праці охоплюють широке коло питань з Історії релігії в Україні з дохристиянських часів і до сьогодні. Зокрема розглядаються теми про   вірування слов'ян і висвітлення археологічних  досліджень у вивченні поховального обряду на терені Давньоруської держави, християнізація Русі-України, історія християнських та інших конфесій в Україні, включаючи  східні релігії, а також досліджуються питання збереження духовного і культурного надбання та впливи християнства на розвиток сакрального мистецтва. 

 Історія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М.Омельчук, І.Орлевич. - Львів:Логос, 2006.- Книга ІІ. - 824 с.                                                  Вміщені у збірнику наукові праці охоплюють широке коло питань з Історії релігії в Україні з дохристиянських часів і до сьогодні. Зокрема розглядаються теми про   вірування слов'ян і висвітлення археологічних  досліджень у вивченні поховального обряду на терені Давньоруської держави, християнізація Русі-України, історія християнських та інших конфесій в Україні, включаючи  східні релігії, а також досліджуються питання збереження духовного і культурного надбання та впливи християнства на розвиток сакрального мистецтва. 

 Історія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М. Омельчук, І. Орлевич. - Львів:Логос, 2007. - Книга І. - 964 с.                                                             

Вміщені у збірнику наукові праці охоплюють широке коло питань з Історії релігії в Україні з дохристиянських часів і до сьогодні. Зокрема розглядаються теми про   вірування слов'ян і висвітлення археологічних  досліджень у вивченні поховального обряду на терені Давньоруської держави, християнізація Русі-України, історія християнських та інших конфесій в Україні, включаючи  східні релігії, а також досліджуються питання збереження духовного і культурного надбання та впливи християнства на розвиток сакрального мистецтва. 


 Історія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М.Омельчук, І.Орлевич. - Львів:Логос, 2007.- Книга ІІ. - 736 с

Вміщені у збірнику наукові праці охоплюють широке коло питань з Історії релігії в Україні з дохристиянських часів і до сьогодні.

 Історія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М. Омельчук, І. Орлевич. - Львів: Логос, 2008. - Книга І. - 879 с.                                                             
        Вміщені у збірнику наукові праці охоплюють широке коло питань з Історії релігії в Україні з дохристиянських часів і до сьогодні. Зокрема розглядаються теми про   вірування слов'ян і висвітлення археологічних  досліджень у вивченні поховального обряду на терені Давньоруської держави, християнізація Русі-України, історія християнських та інших конфесій в Україні, включаючи  східні релігії, а також досліджуються питання збереження духовного і культурного надбання та впливи християнства на розвиток сакрального мистецтва. 


 Історія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М.Омельчук, І.Орлевич. - Львів:Логос, 2008. - Книга ІІ. - 823 с.   

Вміщені у збірнику наукові праці охоплюють широке коло питань з Історії релігії в Україні з дохристиянських часів і до сьогодні
Історія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М. Омельчук, І. Орлевич. - Львів: Логос, 2009. - Книга І. - 1008 с.                                              Вміщені у збірнику наукові праці охо плюють широке коло питань з історії релігії в Україні з дохристиянських часів і до сьогодні. Зокрема розглядаються теми про вірування словян і висвітлення археологічних досліджень у вивченні поховального обряду на терені Давньоруської держави, християнізація Русі-України, історія християнських та інших конфесій в Україні, включаючи східні релігії, а також досліджуються питання збереження духовного і культурного надбання та впливи християнства на розвиток сакрального мистецтва. 
        Не залишилися поза увагою актуальні проблеми сучасного релігійного становища в державі. Історія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М.Омельчук, І.Орлевич. - Львів:Логос, 2009.- Книга ІІ. - 786 с. 

    Вміщені у збірнику наукові праці охоплюють широке коло питань з Історії релігії в Україні з дохристиянських часів і до сьогодні.

 Історія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М.Омельчук, І.Орлевич. - Львів:Логос, 2010. - Книга І. - 936с.                                                                         Вміщені у збірнику наукові статті охоплюють широке коло питань релігієзнавства: особливості дохристиянських вірувань, історії розвитку конфесій, богословської думки, філософії, державно-церковних відносин, та сакрального мистецтва.                Зокрема у книзі І розглядаються різноманітні аспекти  становлення християнства в Київській Русі, становища християнських церков (православ'я, римо- і греко-католицизму), потестантизму) на українських землях, що  в різні часи входили до складу Першої та Другої Речі Посполитої, Габсбурзької та Російської монархії, Радянського Союзу. З'ясовуються актуальні проблеми національного релігійного відродження ХХ ст.    


 Історія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М.Омельчук, І.Орлевич. - Львів:Логос, 2010.- Книга ІІ. - 1064с.                                          Вміщені у збірнику наукові статті охоплюють широке коло питань релігієзнавства: особливості дохристиянських вірувань, історії розвитку конфесій, богословської думки, філософії, державно-церковних відносин, та сакрального мистецтва.               
 Зокрема у книзі ІІ з'ясовуються актуальні проблеми  сучасного релігійного розвитку в Українській державі. Філософськи осмислюється суспільне призначення релігії. Не залишилися поза увагою історія вірменських та європейських релігійних громад, розвиток мусульманства та східної традиції в Україні.                                                                   Досліджуються особливості сакрального мистецтва, проблеми збереження духовного і культурного надбання. Висвітлюються питання краєзнавства, сакрального туризму, історії християнських комплексів тощо       Історія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М. Омельчук, І. Орлевич. - Львів:Логос, 2011. - Книга І. - 782 с.                                                           Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань історії розвитку конфесій  та державно-церковних відносин. Розглядаються різноманітні аспекти зародження християнства в Київській Русі, становища християнських церков (православя, римо- і греко-католицизму, протестантизму) на українських землях, що в різні часи входили до складу Першої та Другої Речі Посполитої, Габсбурзької та Російської монархії, Радянського Союзу. Зясовуються актуальні проблеми національного релігійного відродження ХХ-  початку ХХІ ст.

                                              
 Історія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М.Омельчук, І.Орлевич. - Львів:Логос, 2011. - Книга ІІ. - 666 с.                                                           Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань релігієзнавства: богословської думки, філософії, міфології, сакрального мистецтва та музеєзнавства. Розглядаються проблеми збереження сакральних пам'яток.
 Історія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М. Омельчук, І. Орлевич. - Львів:Логос, 2012. - Книга І. - 840 с.                                                         Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань історії розвитку конфесій та державно-церковних відносин. Розглядаються різноманітні аспекти зародження християнства Київській Русі, становища християнських церков ( православ'я, римо- і греко-католицизму, протестантизму) на українських землях, що в різні часи входили до складу Першої та Другої Речі Посполитої, Габсбурзької та Російської монархії, Радянського Союзу.Історія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М.Омельчук, І.Орлевич. - Львів:Логос, 2012.- Книга ІІ.Частина 2: Філософія. Політологія. Частина 3: Сакральне мистецтво. - 662 с.                  Наукові статті другої частини збірника охоплюють широке коло питань релігієзнавства, богословської думки, філософії; з'ясовуються актуальні проблеми національно-релігійного відродження кінця ХХ - початку ХХІ  століття, сучасних державно-конфесійних відносин в Україні. У третій частині збірника розкрито питання збереження сакральних пам'яток, теоретичні засади іконографії, храмового інтер'єру і декору. Історія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М.Омельчук, І.Орлевич. - Львів:Логос, 2013.- Книга І. Історія. - 834с.                                    Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань історії розвитку конфесій та державно-церковних відносин. Розглядаються  різноманітні аспекти  зародження християнства в Київській Русі, становища  християнських церков ( православ'я, римо-і греко-католицизму, протестантизму)  на українських землях, що в різні часи входили  до складу Першої та Другої Речі Посполитої, Габсбурзької та Російської монархії, Радянського Союзу. З'ясовуються  актуальні проблеми національного релігійного відродження ХХ - початку ХХІ століття. Історія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М.Омельчук, І.Орлевич. - Львів:Логос, 2013.- Книга ІІ. Частина 2: Соціологія і політологія. Частина 3:Філософія та етнологія. Частина 4: Музейництво, сакральне мистецтво. - 638 с.                           Наукові статті другої частини збірника з'ясовують актуальні проблеми національно-релігійного відродження кінця ХХ- початку ХХІ століття. Третя частина збірника охоплює широке коло питань релігієзнавства, богословської думки, філософії. У четвертій частині розкрито питання збереження сакральних пам'яток, теоретичні засади іконографії, храмового інтер'єру і декору.


Історія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М.Омельчук, І.Орлевич. - Львів:Логос, 2013.- Книга І. Історія. - 834с.                              Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань історії розвитку конфесій та державно-церковних відносин. Розглядаються  різноманітні аспекти  зародження християнства в Київській Русі, становища  християнських церков ( православ'я, римо-і греко-католицизму, протестантизму)  на українських землях, що в різні часи входили  до складу Першої та Другої Речі Посполитої, Габсбурзької та Російської монархії, Радянського Союзу. З'ясовуються  актуальні проблеми національного релігійного відродження ХХ - початку ХХІ століття. Історія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М.Омельчук, І.Орлевич. - Львів:Логос, 2014. - Книга І. - 808 с.                                                  Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань  історії розвитку християнства від найдавніших часів до кінця ХХ ст. Розглядаються різноманітні аспекти політичного, правовового, правового і культурного становища православ'я, римо- і греко-католицизму, протестантизму.


Історія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М.Омельчук, І.Орлевич. - Львів:Логос, 2014.- Книга ІІ. - 642 с.                                                  Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань  історії розвитку християнства від найдавніших часів до кінця ХХ ст. Розглядаються різноманітні аспекти політичного, правовового, правового і культурного становища православя, римо- і греко-католицизму, протестантизмуІсторія релігії в Україні: Науковий щорічник/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. О. Киримчук, М.Омельчук, І.Орлевич. - Львів:Логос, 2015.- Книга ІІ. - 540 с.                                                  Статті збірника охоплюють широке коло питань релігієзнавчої та богословської тематики, у т. ч. релігійної міфології й космогонічної теорії сучасного світу. Розглядаються також різноманітні проблеми історії храмової архітектури, іконопису, сакральної музики, музейництва тощо.
 Історія релігії в Україні: науковий щорічник світлій памяті професора Ярослава Дашкевича (1926- 2010)/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд. М.Капраля, О. Киримчук, І.Орлевич. - Львів:Логос, 2016.- Книга І: Церковна історія. - 734 с. 
 Публікуються статті, повідомлення, публікації документів, огляди та рецензії з  актуальних проблем історії релігійних вірувань та конфесій, філософії, етнології, політології та соціології релігії. Досліджуються сакральні пам'ятки України, іконографія, архітектура, сакральна музика.
Історія релігії в Україні: науковий щорічник світлій памяті професора Ярослава Дашкевича (1926- 2010)/ Інститут релігіїзнавства - філія Львівського музею історії релігії; Упоряд.М. Капраля, О. Киримчук, , І.Орлевич. - Львів:Логос, 2016. - Книга ІІ: Філософія, соціологія, політологія релігії; Частина 3: Сакральні пам'ятки. - 686 с.                                                                                    Публікуються статті, повідомлення, публікації документів, огляди та рецензії з  актуальних проблем історії релігійних вірувань та конфесій, філософії, етнології, політології та соціології релігії. Досліджуються сакральні пам'ятки України, іконографія, архітектура, сакральна музика.Історія релігії в Україні: Науковий щорічник / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди; КЗ ЛОР "Львівський музей історії релігії; Упоряд. М.Капраля, О. Киримчук, І.Орлевич. - Львів:Логос, 2017. - Випуск 27. - 716 с.                     Публікуються  наукові дослідження з актуальних питань історії та філософії релігії, розвитку теології та релігіїзнавства, релігійні пам'ятки матеріальної культури.


Історія релігії в Україні: Науковий щорічник / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди; КЗ ЛОР "Львівський музей історії релігії; Упоряд. М.Капраля, О. Киримчук, І.Орлевич. - Львів:Логос, 2017. - Випуск 27.- Ч.2. - 540с. 

        Публікуються дослідження пам'яток сакрального мистецтва; аналізуються сюжети іконографії, музейні колекції. Розглядаються актуальні питання історії та філософії релігії та державно-церковних відносин.


 Караванський С. До зір крізь терня, або хочу бути редактором/ С.Караванський. -  Львів: БаК, 2008. - 120с.                
"До зір крізь терня, або хочу бути редактором" - це серія популярних бесід, свого часу публікованих у журналі "Книжник-ревю", присвячених різним сторонам редагування українських текстів. Бесіди ці у популярній формі розв'язують низку складних питань, які виникають перед редактором у його праці з українськими текстами. Легкість та доступність викладу робить зміст бесід своєрідним  вступом до редакторської професії і може правити за дороговказ для тих, хто ще не є редактором, але планує бути ним у майбутньому.


  Караванський С. Гумористичний самвидав/ С.Караванський.- Львів: БаК, 2013. - 140с.                                               "Гумористичний самвидав" - це збірка анекдотів, оброблених у віршованій    формі колишнім в'язнем Гулагу. Збірка зацікавить усіх любителів гумору, а надто молоде покоління, незнайоме із сміховинним у своїй суті "безкласовим" суспільством Соловецького Союзу

 Вітошинський Л. Про мистецтво гри на гітарі/ Пер. з нім. Л.Мельник . - Львів: БаК, 2006. - 284с.                                            Путівник у світ музики - і гне лише для гітаристів - у якому досвідчений виконавець та педагог описує не лише вирішення технічних та інтерпретаційних проблем, а й дає аналітичний зріз нотної літератури для гітари та на високому рівні розглядає загальні питання філософії музики повчально й захопливо водночас.         
    Видання доповнене "Фрагментами автобіографії" автора, який веде свій родовід з України.                                        Микулинський І. Під проводом Української Центральної ради. - Чернівці:Прут, 2013. - 704с.            В даній книзі описаний стан українського національно-визвольного  руху на теренах як Російської, так і Австро-Угорської імперії, в час розв'язання і ведення протиборчими державами Першої світової війни та в добу революційних потрясінь.  Ці потрясіння 1917 року призвели до падіння цaрської влади у Росії  і розповсюдження широкими просторами багатонаціональної  імперії революційної "Великої хвилі" на гребені якої українськими революційно-демократичними силами була заснована об'єднавчого характеру організація -- Українська Центральна рада.                У виданні аналізується діяльність різноманітних українських  і неукраїнських політичних сил, розкриваються  спільні ідеологічні основи на яких  у різні етапи революційного процесу базувалися їх взаємодія, вказується  на їх протиріччя, що стали причиною взаємопоборювання.  Автор зосереджує велику увагу на державотворчому процесі в Україні, показує об'єктивні і суб'єктивні  труднощі становлення державності. проводить грунтовні дослідження давно відомих фактів революційної  доби, на основі яких робить нові висновки, часто  відмінні від висновків пануючих в даний час у суспільстві. Цитує велику кількість  різнопланових документів виданих Українською Центральною радою, українським урядом, українськими громадськими організаціями і партіями,Російським Тимчасовим урядом, пізніше Радою народних комісарів Росії та українським більшовицьким урядом. У своїх висновках він часто опирається на дослідження вітчизняних істориків, а також на праці російських і західних вчених. Кралюк П.М. Богдан Хмельницький: легенда і людина/ Петро Кралюк; худож.-оформлювач О.А.Гугалова. - Харків:Фоліо, . -  2017. - 282 с.                                                        Петро Кралюк ( нар. 1958р.) - доктор філософсоьких наук, професор, перший проректор Національного університету "Острозька академія". Є автором численних робіт з історії  культури України, зокрема її філософської думки. Створив власну концепцію історії філософії України,  яка різниться від загальноприйнятої. Відомий також своєю історичною  публіцистикою на шпальтах газет " День", "Дзеркало тижня", та сайті радіо "Свобода". Його  перу належить низка книг ( "Шестиднев", "Лицар і смерть", "Діоптра", "Віднайдення раю", "Козацька міфологія України: творці та ерігони"), де він подає дещо незвичний погляд на  роль елітарних верств та козацтва в історії України.                                                                                                                                                  У цій книзі йдеться про гетьмана Богдана-Зіновія Хмельницького. Але це не є традиційна біографія. Автор у першій частині говорить про те, як образ цього козацького ватажка трактувався в українській, польській, російській, єврейській, турецькій і татарській культурах. Показано, як відбувалася міфологізація цього історичного діяча. Друга частина книги -  спроба подати неміфологізовану біографію Хмельницького, відобразити його  діяльність як у широкому геополітичному контексті, так і в контексті подій на українських землях першої половини й середини ХVII ст. Також розглядається питання про те, які реальні наслідки мала Хмельниччина для українських земель і для Європи загалом.
Мазепа Т. Лєшек Мазепа: біо-бібліографічні відомості та інші матеріали. - Львів: БаК, 2006. - 202с. 
    
У збірнику відображено основні віхи життя, науково-педагогічної та громадської діяльності кандидата мистецтвознавства, професора Лєшека Мазепи. Видання адресоване дослідникам-музикознавцям, студентам музичних і педагогічних закладів, усім тим, хто цікавиться науково-культурним життям нашого краю.      Караванський С.Книга-журнал одного автора/ С.Караванський. - Львів: БаК, 2010. - 240с. 
" Книга-журнал одного автора" - новий вид друкованої продукції:  у форматі книги здійснено видання, яке має всі ознаки журналу за винятком того, що всі матеріали книги-журналу належить одному автору. Книга- журнал містить твори різних жанрів, що їх звичайно публікують журнали: поезію, прозу, публіцистику, гумор тощо, і це все одного автора. Цю книгу-журнал зладив С. Караванський Книгу-журнал розраховано на шанувальників українського слова, зокрема читачів літературних журналів.
                         

 Все про серце: науково- популярне видання клініки Мейо/ Пер. з анг. Наук. ред. перекладу В. Крижанівський. - Львів: БаК, 2005. - 432 с.                                                                                                                У книзі, написаний провідними фахівцями  всесвітньо відомої американської клініки Мейо,  детально висвітлені профілактика, діагностика та лікування серцево-судинних захворювань. Наведені основи нормальної анатомії та фізіології серця. Особлива увага приділена найновішим методом лікування та результатам найбільших клінічних досліджень у  кардіології. Запропонавано численні практичні поради стосовно того, як зберегти здоров'я змолоду. Книга написана живою мовою, добре ілюстрована.                                                                                        Для широкого кола читачів, студентів-медиків та лікарів-інтернів. Може бути корисна для санітарно-просвітньої  роботи у практиці терапевтів, кардіологів, серцево-судинних хірургів, лікарів швидкої допомоги, дільничих та сімейних лікарів.


  Гата Е. Тут і там, або стежка між Парнасом і Олімпом. Три чесноти або казка про оріхалк/ Е. Гата. - Львів: Бак, 2012. - 300 с. 

        Кожен з нас приходить сюди з особливою метою і має унікальне завдання, яке потрібно втілити упродовж життя. Більшість людей від народження і до самої смерті перебувають у стані лялечки і не здогадуються, що їхнім покликанням є перетворитися на метелика. Що для цього потрібно? Відповідь проста - зробити впевнений неординарний крок, який розірве усі перепони на шляху до щастя. 
Книга розповідає про життя успішних людей, які не усвідомлювали своєї унікальної ролі на землі, аж поки не зустрілися. Для кожного героя ця зустріч стала доленосною, змінила закостенілі погляди на життя, зруйнувала стереотипи.
           Мешканці Краю провадять сіре, нецікаве, сповнене фальші життя. Як повернути колишню славу батьківщині, що потонула у мороці забобонів? Чи може одна людина вплинути на перебіг подій? Що треба зробити кожному задля покращення життя в країні? Відповідь на ці  та інші запитання дає роман-феєрія "Три чесноти, або казка про оріхалк".

                                                                                                                                                                       

 Гата Е. Народжена в джерелі, або шлях від царства до Корони/ Е. Гата. - Львів: Бак, 2016. - 224 с.                                         Багато  таємниць ховає в собі земля. Де народжуються чудодійні джерела? Лише в єдності з природою людина може відповісти на одвічне запитання: "Хто вона і для чого прийшла в цей світ". У романі "Народждена в джерелі, або шлях від Царства до Корони" описано нелегку долю молодої співачки. Втрачено все. Попереду безвихідь. Однак завдяки силі мистецтва героїні вдається підняти голову, йти далі й одягти корону.                                                                 Гата Е. Стати сонцем/ Е. Гата. - Львів: Бак, 2014. - 288с.         

Людина приходить у цей світ творити свій унікальний всесвіт. Інколи видається, що обставини надто могутні, а людина безсила. Та це не так. Усе залежить від внутрішнього світогляду. Побудувати простір Любові можна, лише змінивши себе. Це цілком не складно. Досить розширити власні горизонти, і тоді неподолане стає нікчемним і мізерним.
Книжка "Стати Сонцем" складається з оповідань про різних людей: зовсім юних, молодих, зрілих і літніх. Зробити крок назустріч Сонцю не пізно у будь-якому віці. Варто лише забажати, і осяяння неодмінно прийде.Гата Е. Ave Eva/ Е. Гата. - Львів: Бак, 2012. - 136с.            
В романтичній новелі "AVE EVA", події якої розгортаються в міжвоєнному Львові, легко зауважити цілісність світів, які є нероздільною частиною Великої Єдності. Кожна причина має свій наслідок і навпаки. Тому, які б Доля не дарувала сюрпризи, не варто засмучуватися. Пам'ятаймо, що найбільшим Даром Божим є Життя. Крапки ж не буває, хоча інколи її ототожнюють зі Смертю. Але й це ілюзія! Подивіться на все з погляду вічності: крапка є лише проекцією нескінченного тире у цей простір.                                              Це унікальне двомовне видання - одночасно українською і польською мовами.

.
Вовк В. Знамено: повісті і романи/ В. Вовк. - Львів:БаК, 2011. - 520 с. 

У книзі Україна і світ загорнені в міти, сни, видіння, що кидають свої персонажі у різноманітні життєві нюанси: жах, чужинність, самотність, надію, героїзм, любов, красу, одухотвореня. Авторка вірить у принцип добра в людині і всесвітній план Творця.


Вовк В. Ораторія хвали/ В. Вовк. - Львів:Бак, 2015. - 168 с. 

"Ораторія хвали" скомпонована у двох самостійних частинах: дійстві "Прелюдія" і ліричний "Ораторії", що огортає всесвіт людини. В "Ораторії хвали" вжито багато призабутих слів, значення яких додається у "Словнику" при кінці книжки.
Вовк В. Чар-писанка/ В. Вовк. - Львів:Бак, 2012. - 120 с.              У книзі зібрані казки, легенди та оповідання різноманітної тематики, лауреата Шевченківської премії - Віри Вовк, які не залишать байдужим читачів різного віку. авторка намагається донести до кожного всю світлість та позитив дитячих мрій.                   Книга адресована дітям шкільного віку, та усім хто цікавиться творчістю письменниці.                                                                                  Вовк В. Казки і містерії/ В. Вовк. - Львів:Бак, 2013. - 152 с.                                                                                       "Казки і містерії" Віри Вовк побудовані на народних українських віруваннях, звичаях і розповідях.                                       При сценічних постановках проситься не вживати баяна ні акордеона.                                                                        
Вовк В. Вогонь і купала/ В. Вовк. - Львів:Бак, 2014. - 140 с.                                 Кожен із трьох розділів книжки має своє обличчя: МАЙДАН створений у стилі історичного щоденника; ВОГОНЬ КУПАЛА - інтимна лірика в містичному одязі; ЗІ СКРИНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ- епічно-лірична розповідь на тлі ТІНЕЙ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ Коцюбинського. Авторка щедро черпає з криниці народної  забутої лексики.                
 Дочинець М. Дами і Адами: Афоризми/ М.Дочинецт. - Мукачево: Карпатська вежа, 2011. - 103 с.                                                         Книжка с кладає цикл афористичних мініатюр Мирослава Дочинця. Це лаконічні,  влучні, глибинно- дотепні філософсько-дотепні філософсько- психологічні акварельки здебільшого про стосунки ДВОХ. Власне - ескізи, штрихи, але за вуаллю думок-образів стільки цікавого, несподіваного, спокусливого...

       - 2017 -      

    Найкращі новинки літератури   

грудень 2017р.

Короткий словник говірки села Ублі /Й.Сірка, А. Баушенко. - Львів: Галицька видавнича спілка, 2017. - 96с. 
Над словником ублянської говірки ще у 80-тих роках почав працювати А.Баушенко (1936-1980). 1990 р. була невдала спроба видати "Короткий словник говірки села Ублі" (Й.Сірка, Ю.Муличак, А.Баушенко). на жаль, з друку вийшла праця повна різних помилок. Це було причиною її нерозповсюдження. Після 16-ти років видано виправлену версію. Автори сподіваються, що над цим почином помножиться зусилля науковців, які досліджували унікальну ублянську українську говірку. 


Тарас Я. Мікроренгени української пам'яті/  Ярослав Тарас. - Львів: Апріорі, 2017. - 112с.: іл. 
Висвітлюється діяльність комплексної історико-етнографічної  експедиції  в 1994-2003 рр. у радіоактивно забруднених територіях Полісся,дається характеристика зони відчуження, описується життя поліщуків в екстремальних  умовах, висвітлюється враження від окремих сіл, висвітлюється робота міліції, влади , водіїв у зоні, змальовані окремі портрети членів експедиції, показано природнє самовідновлення екосистем, зафіксовано новітній фольклор, що витворився під час роботи членів експедиції з респондентами.


Стеблій Ф.І. Галичина на перехрестях історії. Постаті/ інститут українознавства ім. І. Крипякевича НАН України. - Львів, 2011. - 304с. 
До книги відомого українського історика Феодосія Стеблія "Галичина на перехрестях історії. Постаті" увійшли бібліографічно-історіографічні розвідки про визначних діячів національного відродження в Галичині першої половини ХІХ ст. (зокрема членів Перемишлянського культурно-освітнього осередку та "Руської Трійці"), репрезентів польсько-українського політичного партнерства епохи романтизму, працівників на  ниві національної музики. Два останні розділи присвячено дослідникам історії українського національного відродження, які заклали та зберегли традиції українознавчих студій у Галичині.

Стеблій Ф. Шевченкознавчі студії/ Феодосій Стеблій/ інститут українознавства ім. І.Крипякевича НАН України. - Львів, 2014. - 120с. 

У збірці, присвяченій 200-річницю від дня народження Тараса Шевченка, публікуються статті і матеріали, які відтворюють національно-відроджувальну  місію Кобзаря, засвідчену  шануванням поета і реалізацією його ідей силами української еліти Галичини.
Видання адресується науковцям, студентам, педагогам, краєзнавцям- шанувальникам Великого Кобзаря.


Стеблій Ф. Сподвижник Маркіяна Шашкевича: Яків Головацький - діяч українського національного відродження/ Інститут українознавства ім. І.Крипякевича НАН України. Шашкевичівська комісія. - Львів, 2004. - [Бібліотека Шашкевичіани, №3(8).- 96с. ]
У книзі, присвяченій 190-й річниці від дня народження Якова Головацького, висвітлюється його діяльність як співзасновника і одного з чільних представників громадсько-культурного угруповання "Руської Трійці", сподвижника Маркіяна Шашкевича, співвидавця славнозвісного альманаху "Русалка Дністрова, автора першогопублічного викладу головних програмних засад українського національного руху в Галичині (1846), покладених згодом в основу діяльності першої української легальної політичної організації у Львові - Головної Руської Ради ( 1848- 1851).
У додатках - стаття Я. Головацького "Пам'ять Маркіяну Руслану Шашкевичу", фрагменти із його  спогадів і листування з визначними діячами українського та слов'янського відродження, документи.

Погорецький В. Україна іде...Вірші/ Василь Погорецький. - Тернопіль: "Крок", 2016. - 96 с. 
Криваві події Євромайдану і війна на Донбасі потрясли не тільки українське суспільство, а й увесь світ. Україна знову стала перед дилемою: бути чи не бути? Василь Погороцький у поетичній формі структурно осмислює  нинішню трагічну дійсність, намагаючись зрозуміти, що ж відбулося. Тож ця збірка віршів, думається, зацікавить усіх небайдужих читачів.
Хоткевич Г. Там, де колеться трава/ Галина Хоткевич. - Львів: Апріорі, 2017. - 224с. 
Ця книжка - як лист з минулої епохи, епохи живої пам'яті  про Гната Хоткевича та перехресні й неперехресні долі його родини. Її авторка, наймолодша донька українського класика Галина Хоткевичівна, яка, здавалося, була вирвана з України з корінням, є останнім носієм тієї пам'яті.  Читати її спогади навдивовижу легко. І навіть захопливо спостерігати, як крізь пів столітню товщу часу та неприсутності в рідних просторах  у цих її текстах  неймовірним чином проростають незнищенні гени батькового письменницького хисту, любові до всього рідного та ота його невсипуща охочість до діла культурного й громадського. Запасу Хоткевичового таланту з вершком вистарчало й на його родину. Якби не жорстока епоха, в яку усім їм  довелося жити, ті творчі дари могли б рясно зародити. 


Місевич В. Солодкий присмак лободи: поезія/ Василь Місевич. - Чернівці: Букрек, 2010. - 200с. 
"Солодкий присмак лободи" - нова книга відомого поета  Місевича. Вона - про безбатченків і солдатських вдів, їх трагічні долі. Вагомо представлена також інтимна та пейзажна лірика.
У творах знаного автора переважає буковинська тематика, однак усій його лаконічній поезії притаманні обшир мислення, виразність думки, невимушено образне і чисте, як джерельна вода, витончене слово. Поет вболіває за долю й навколишній світ маленької батьківщини, через своє оголене світосприйняття прагне розповісти про покоління ровесників, роки минулі й сьогодення, неголосно, без  патетики, вивищити святе для нього поняття - Україна.
Окрім традиційних форм віршування, авторові легко підкорюються складніші - сонети, ронделі, хоку, рубаї, що надає його поезії ще більшої стрімкості й оригінальності. Певна частина віршів уже знайома читачеві з попередніх видань та публікацій у періодиці. Пропонована книга значно розширить його творчу уяву, покличе до глибоких роздумів про сутність нашого буття.                                                                      листопад 2017 р.


  Золочівщина. Край Маркіян Шашкевича: [фотоальбом] / упорядники: Ольга Кіс, Наталя Блажейко. - Львів: Манускрипт , 2017. -105с.                             Мандруючи сторінками цього фотоальбому, ми неодмінно натрапимо на найцікавіші місцини, найдавніші пам'ятки, найдосконаліші мистецькі витвори зодчих цього краю. А це і сакральна архітектура Золочівського краю  (дерев'яні та кам'яні храми, дзвінниці, каплиці, придорожні хрести),  замки, пам'ятки історії та архітектури, багато відомих постатей Золочівщини та ін. 

     
  Марухняк Й. Відлуння творів Маркіяна Шашкевича / Йосип Марухняк, Надія Пастернак. - Львів: Камула, 2017. - 108 с: іл.  
    Нова фотокнига із серії "Великі ювілеї" львівського фотохудожника Йосипа Марухняка і журналістки Надії Пастернак - про Будителя Галичини Маркіяна Шашкевича. Як і в книжці про отця і композитора Михайла Вербицького, автори  пройшлися дорогами Маркіяна Шашкевича - від мальовничого Підлисся на Золочівщині, де він народився, й до села Новосілки Буського  району, де він відійшов у вічність, а поміж тим були місця, пов'язані з  його навчанням, становленням як особистості, парохії, де він донос У фотокнизі "Відлуння дзвонів Маркіяна Шашкевича" відтворено його життя і діяльність через призму сучасних і архівних світлин, текст лише доповнює фотоджерела. Донині в галицьких селах збереглись ті церкви, де правив Маркіян Шашкевич, ті дзвони, які кликали людей на Службу Божу. Світлини цих дзвонів ніби хаотично, а водночас закономірно розкидані по сторінках фотокниги, вони є її своєрідним лейтмотивом. Вони будять українців зі сну, кличуть на важкий шлях боротьби - за свою мову, незалежну державу, - як це робив греко-католицький священик і великий український партіот, поет Маркіян Шашкевич. 
Маркіян Шашкевич і Золочівщина. Історико-культурні нариси/Інститут українознавства ім. І.Крипякевича НАН України. Упоряд. Федосій Стеблій. - Львів, 2011.-[Бібліотека Шашкевичіани. Нова серія, №7(12).].- 264с.
У книзі, присвячений 200-річчю від дня народження Маркіяна Шашкевича, вміщено нариси про славного сина Золочівської землі, визначного письменника і громадсько-культурного діяча, фундатора "Руської Трійці", речника і символу національного відродження  на західних землях України та втілення в життя його національно-визвольних ідей багатьма поколіннями патріотів Золочівщини, а також про виникнення на її теренах і відродження в незалежній  Україні традицій всепогодного вшанування пам'яті національного Будителя.

Крип'якевич І. Статті, рецензії, публікації/ Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. Шашкевичівська комісія. Упорядник Феодосій Стеблій. - Львів, 2012. - 94с.: іл. [Бібліотека Шашкевичіани: нова серія, 12(417)].
У книжці вміщено шашкевичезнавчі статті визначного українського історика І.Крипякевича з періодичних видань, окремі підрозділи, присвячені "Руській Трійці", в його узагальнюючих працях з історії України, а також матеріали з нагоди 100-х роковин від дня народження М.Шашкевича із редагованого ним "Часопису "Дзвінок".Маркіян Шашкевич на заході/ уорядкування редакція і вступ Ярослав Розумний.- Вінніпег.: Інститут- Заповідник Маркіяна Шашкевича, 2007. - 384 с.

Збірник включає короткий нарис історії цього осередку шашкевичезнавства поза межами України; статті й есеї досліджень літературної, фольклорної та мовознавчої спадщини Шашкевича; матеріяли до його біографії й культу особи в в українській діяспорі на Заході; теоретичні дослідження джерел цього культу та культурно-політичних процесів, які відбувалися  в австро-угорській Україні в 19 ст. й виступи на різних  роковинах Маркіяна Шашкевича

       Мельник А. Чудотворні джерела України / Антон Мельник. - Львів: Свічадо, 2013.- 236 с.         
     Україна багата унікальними прочанськими місцями, коло яких зазвичай є цілющі джерела, освячені Божою благодаттю. У тих місцях часто впродовж століть відбуваються чуда зцілення, навернення,  оздоровлення душі і тіла.                                                                                                                                                     

 Комова М.В. Діловодство. Третє видання/ Національний університет "Львівська політехніка", Інститут гуманітарних і соціальних наук. - Львів, Тріада плюс. - 2009. - 220 с.                                                                  У підручнику висвітлено основні напрямки діловодства як діяльності з питань документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності. Книга адресована студентам, викладачам вищих навчальних закладів, фахівцям діловодної сфери


     Притчі про милосердя; пер. з італ. О.Бодак. - Львів: Свічадо, 2016. - 88с. 

     Усе в Ньому говорить про милосердя і ніщо в ньому не позбавлене співчуття." (MV8). Ця прекрасна фраза із Біблії задає напрям у роздумах, викладених на сторінках цього душпастирського посібника, кий пропонує притчі про милосердя. Їх читання буде спонукати до роздумів і дій. Мабуть, саме притчі найкраще допомагають читачеві осягнути той життєвий сенс, який у них проглядається. Саме вони, притчі, на думку автора, відкривають  шлях до змін людського життя.
                                         
   Шах Т. Народжений для подвигу: Докум. розповідь про Миколу Лемика/ Тарас Шах . - 2-ге вид., доп. - Львів: Каменяр, 2016. - 99 с.: іл.   
                                                                                        У виданні, підготовленому відомим на Львівщині краєзнавцем, багаторічним педагогом, що проживає в місті Бібрка Перемишлянського району, висвітлюється життєвий шлях Миколи Лемика, який в 1933 році на знак протесту проти хижацької політики комуністичної влади в Україні здійснив атентат на працівника радянського консуляту у Львові.

Гринів О. Законинаціональної памяті: Непретензійні нотатки/ Олег Гринів.- Львів: Каменяр, 2017.-267 с.
Національна пам'ять українців проявляється насамперед у нашій класичній літературі, що підтверджують нові дослідження творчості Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Коцюбинського, Лесі Українки, Олександра Довженка. Порушення її законів мали тяжкі наслідки для розвитку нації в минулому столітті.  Без збереження національної памяті не може бути мови про утвердження національної ідентичності в період посилення глобалізаційних процесів. Науково-публіцистичний виклад складних проблем національного відродження   дає змогу осягнути їх незалежно від фаху й рівня ознайомлення з проблемами політології, психології,й літературознавстваКодекс законів про працю України: чинне законодавство із змінами та доп. на 20 вересня 2017 року: Офіц. текст. - К.: Алерта, 2017. - 98 с.                    


У виданні представлений Кодекс законів про працю України станом на 20 вересня 2017 року із змінами та доповненнями.


Земельний кодекс України: чинне законодавство із змінами та доп. на 08 вересня 2017 року: Офіц.текст. - К.: Алерта, 2017. -118 с.


У  виданні представлений Земельний кодекс України станом на 08 вересня 2017 року  із змінами та доповненням.

Український пісенник. - Львів:"Тріада плюс", 2015. -104 с.
До пісенника увійшли народні пісні, колядки, щедрівки.

Збірка стане у нагоді всім,хто любить українську пісню,  хто відчуває душу співучого народу.
Струни серця: Пісенник / Упоряд. Островський В.М.- Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2016. - 352 с.

Місце української пісні в духовному житті нації годі переоцінити. Збірка народних пісень - романтична повість на тему української історії. Це самобутні думки, художні образи, філософські роздуми, мистецькі форми й засоби, неповторні мелодії.

Усім,хто закоханий в українську пісню.


Ховзун В. Короткий парафіяльний літопис с.Велика Вільшаниця ( до 90-х років ХХст.) / прот. Василій Ховзун. - Львів: ЛА"Піраміда", 2015. - 240 с.

У книзі йдеться про географію с. Велика Вільшаниця. Описано у різних версіях появу села та найдавніші письмові згадки, що вдалося сьогодні віднайти.Коротко згадано про появу греко-католицької Церкви на теренах Галичини і зокрема у Львові. Зображено життя парафії та священників, які служили на парафії с. Вільшаниця. Наведено відомості про старий дерев'яний Богоявленський храм та коротку його характеристику і побудову нового мурованого храму та його посвячення. Згадано і про цвинтарі та їх розташування. Висвітлено життя парафії села від найдавніших часів із біографічним описом священиків. Також ідеться про священиків - вихідців із с. Велика Вільшаниця.

Для науковців, учителів, краєзнавців, усіх зацікавлених історією рідного краю.

Антологія української поезії ХХ ст.: Від Тичини до Жадана/ Упоряд. Іван Малкович.- К.:А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. - 2016 ст., 2-ге вид., доповн.:серія "Українська поетична Антологія"

До антології увійшли знакові поезії найпомітніших українських поетів ХХ ст. - від Тичини до Жадана. Це найкомпактніша за формою і одна з найповніших за тектами українська поетична антологія.Воробкевич Ю. Краса природи  і пригоди кличуть нас/ Ю.Воробкевич.-  Львів: Ліга- Прес, 2017. - 312 с.
Ця туристична, історико-географічна, краєзнавча, біографічна книжка розповідає про подорожі автора з рідними та друзями на всі чотири сторони світу і навіть увись. наведено описи цікавих подій каякових (байдарочних) походах річками України., Молдавії, Білорусії, Литви, у подорожах роверами, мотоциклами, автомобілем, на лижах за Полярним колом, у піших походах Карпатами, у польотах на планері та ін. Рекомендована всім, хто любить туризм та досліджує історію рідного краю.
Гартмат Ф. Др. Чоловік чи жиє по смерти?/ Др.Франц Гартман . - Львів.:  "Простір-М", 2016.-  100с.
Можна сказати, що ця книжка іде до нас впродовж трьох. Спочатку була написана німецькою доктором Францом Гартманом у у ХІХ столітті.
Потім Йосиф Коник переклав українською в ХХ столітті.
Мабуть, вона його дуже зацікавила, бо захотів поділитися з іншими, залишити нащадкам.


Христинич Б. На шлях до волі. Підпільна організація "Об 'єднання" (1956-1959). Львів, 2004. -  416 с. 
Пропонована Читачеві книга відзначається вмотивованою композиційною стрункістю. Основна (фактографічна) частина твору приваблює  не лише історичною вірогідністю, логічною послідовністю викладу подій та інформативною повнотою, а й закладеною в самому предметі дослідження інтригою, несподіваними поворотами долі підпільників, унікальними фактами щодо мотивації їх вчинків, оригінальною класифікацією поколінь кагебістів, задіяних у слідстві, за їх психологією, поведінкою та способом мислення. 
Важливу частину книги становлять документи  "Об 'єднання", які переносять нас у неповторну атмосферу активного опору тоталітарному режимові, засвідчують високість духу його учасників, глибінь їх теоретичної думки  і мудрість тактичних дій, успадковані з материнським молоком моральні засади, незнищенність діяльності любові до гвалтованої Вітчизни. Вони надають виданню особливої переконливості та правдивості.

Zarys literatury ukrainskiej. Podrecznik informacyjny Bogdana Lepkiego.- Warszawa.:Pracownia. 2014. - 272c.
Kramar R. W miejskich podworkach-studniach/ Rostyslaw Kramar.-Krakow.:Miniatura. 2015. - 100c.


Сірка Й. Актуально 8/ Й.Сірка, - Львів: Галицька Видавнича Спілка, 2017.-128с.
Йосиф Сірка – доцент Зіґенського Університету та Українського Вільного Університету (Німеччина). Почесний доктор філософії Ужгородського Національного Університету, лауреат премії Корона Карпатика, автор численних наукових і науково-популярних праць,  а також підручників. Його заслугою стало введення в навчальні програми Зіґенського Університету вивчення української, польської, сербської, хорватської, чеської і словацької мов. Крім того вчений є засновником німецько-українського товариства «Діалог», яке займалося гуманітарною допомогою Україні (понад сто вантажів доправив особисто).
Останні 60 років відомий як активний публіцист, статті якого з’являються в багатьох українських виданнях. 2007 року побачила світ перша збірка статей «Актуально!», а та, яку Ви тримаєте в руках, є вже восьмою. У своїх публіцистичних працях автор привертає увагу до багатьох актуальних проблем сучасної України, враховуючи свій міжнародний досвід.
Гоголь М.В. Тарас Бульба/ Шкляр Василь, переклад. - Львів.: "Апріорі", 2017. - 136 с.,іл.
А ви читали справжнього "Тараса Бульбу"? Він у ваших руках. Це первісний варіант шедевру Миколи Гоголя, який згодом було спотворено під тиском ідеологів московської імперії. Читаймо "Тараса Бульбу", який не згорів.
 Гаррісон А.С.А. Мовчазна дружина/ А. С. А. Гаррісон; Пер. з англ. О. Лобастової. - К.: Вид. група КМ - БУКС, 2017. -312 с.   
      
     Важко передбачити, як поводитимуться навіть цілком  успішні люди, у яких руйнується  життя, кого вони звинуватять  у своїх  бідах і які методи захисту оберуть. Подружнє життя героїв цього роману, в яких усе пішло шкереберть, змальоване так майстерно, з такого ракурсу, події у ньому розгортаються так неочікувано, що читач ще довго роздумуватиме  над прочитаним після того, як перегорне останню сторінку.       Ця вражаюча розповідь про темний бік сімейних стосунків, про обман та обопільну помсту зацікавить усіх, хто любить розуміти книги.
                                            
        Вейр Е. Марсіянин: Роман/ Енді Вейр; пер. з англ. В.Назаренко. - К.: 2017.  - 448с.    

      Усі вважвють астронавта Марка Вотні мертвтм, адже вся команда бачила, як його проштрикнула антена, яку зірвало піщаною бурею на шостий день після висадки " Ареса-3" на Марс. Потрапивши в бурю, команда "Ареса-3" змушена евакуюватися, покинувши тіло Марка. От тільки ніхто не міг і припустити, що Марк виживе й тепер опиниться на Марсі в пастці, сам-один, без зв'язку з Землею,   без достатнього запасу харчів і води, щоб протриматися до прибуття наступної місії - "Ареса-4". Хто врятує Марка Вотні? Чи йому доведеться покладатися тільки на власну винахідливість?                                                                                                                
           Чейз Д.Реквієм блондинкам: детектив/ Д.Чейз; пер. з англ. І.Бондаренко. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2017.-280 с.( Серія "Чейзіана").     

    В невеличкому американському містечку одна за одною зникає четверо дівчат. Усі вони блондинки. Це відбувається напередодні виборів мера міста. На посаду мера є кілька претендентів - недавній промисловий магнат Кульф, колишній картчр Старкі - людина шефа поліції Мейсі, та власник похоронного бюро Еслінгер. Що сталось із дівчатами? Це викрадення яи вбивства? І чи причетні до зникнень претенденти на посаду мера? За цю заплутану справу береться столичний детектив Марк Сп'юек. Він дізнається дивовижні речі... 

  По Е.А. Оповідь Артура Гордона Піма: роман, оповідання/  Едгар Аллан По; пер. з англ. В.Й.Шовкуна; перем. та прим. Н.Д. Білик; худож.-оформлювач О.А Гугалова. - Харків: Фоліо, 2017. - 284с.  

   Творча спадщина видатного американського поета і письменника Едгара По ( 1809-1849) багата і різноманітна. За майже два десятиліття він написав крім віршів і поем близько 70 оповідань, в яких поєднкється гумор   і трагедія, романтика і містика, науковість і фантастика, таємниці і пригоди.
    Одна з характерних властивостей прози По - психологізм. І хоча його єдиний закінчений роман " Оповідь Артура Гордона Піма", найбільш спірний та загадковий твір письменника, був сприйнятий сучасниками як звіт про справжню подорож до Південного полюса, автор показує історію головного героя насамперед як своєрідне сходження до пекла , а морську подорож - як подорож до таємних глибин людської психіки.
    Новели "Серце виказало" й "Барильце амонтильядо" належить до кращих й найвідоміших психологічних оповідань письменника. В них По так само сфокусований на людині, душу якої сучать нею ж породжувані демони.

     О.Генрі останній листок : оповідання / пер. з англ. Ю. Іванова, В.Горбатька, М.Рябової; худож. -оформлювач В. Карасик. _ Харьків: Фоліо, 2017. - 156с.                                               
      О.Генрі ( 1862-1910) - псевдонім Вільяма Сіднея Портера, одного з найпопулярніших класиків світової літератури. Комусь потрібно написати тисячі сторінок, щоб стваорити геніальний твір, а комусь потрібен для цього лише клаптик паперу. Саме на клаптику  паперу банківський службовець Портер, засуджений на три роки за нестачу грошових коштів, створив у в'язниці своє перше оповідання  під псевдонімом О.Генрі, надихнувшись історіями співкамерників. А далі було близько 280 новел, роман "Королі і капуста" численні фейлетони.                                                                                                     
     Його твори - це маленькі історії простих людей: клерків, продавчинь, невідомих художників, дрібних авантюристів, фермерів, навіть волоцюг... Лаконічність викладу, тонкий гумор, незвичайність сюжету і завжди непередбачувана розвязка уже більше ста років привертають увагу читачів до малої прози О.Генрі, великого письменника " маленьких людей." 

    Гофман Е.Т.А. Золотий горнець; Малюк Цахес/ Ернест Теодор Амадей Гофман; пер. з нім. С. Сакидона; перем. та прим. К.О. Шахової; іл. Л. Д. Киркач-Осіпової; худож.-оформлювач О.Д.Кононученко. - Харків: Фоліо, 2015. - 185 с.                                    
    До книги видатного німецького письменника, композитора і художника ернеста Теодора Амадея Гофмана ( 1776-1822) ввійшли два найвідоміших його творів, у яких втілився дух німецького романтизму. У фантастичних повістях-казках письменника присутні романтична іронія, теми безумства, реальності ілюзорного, ірраціональності буденного....
  Блискуча фантазія в поєднанні з суворим і прозорим стилем забезпечили Гофману особливе, почесне місце в німецькій і світовій літературі. 


Вайлд О. Портрет Доріана Грея: роман, пєси/ Оскар Вайлд; пер. з англ., передм. та прим. Р.І.Доценка; худож. - ілюстратор Л.Д.Киркач-Осіпова; худож.-оформлювач Г.В.Кісель. - Харків: Фоліо, 2017. - 398 с.
Єдиний роман письменника Оскара Вайльда - "Портрет Доріана Грея", створений у рекордно короткий термін - за три тижні, приніс авторові карколомний успіх і скандальну славу. Головний  герой - юнак, наділений неймовірною красою. Милуючись своїм портретом, Доріан висловлює бажання,  щоб портрет старів, а він завжди залишався молодим. Відтоді жодної зморшки не зявилося на вічно юному обличчі джентельмена Грея, який жив у пороці розпусти, а старів і вмирав портрет. А за все треба платити...

НЕБО НАСУЩНЕ: Польська релігійна поезія періоду Понтифікату Івана Павла ІІ / Упорядкування і переклад з польської Р.Крамара. - Жовква:Місіонер, 2010.- 160с.

Небо насущне – переклади з польської поезії 1980-х років – початку ХХІ століття, натхненної євангельським духом. У збірку ввійшли вірші поетів різних вікових поколінь, різних стилістичних напрямків, написані священиками, монахами та світськими особами у період, коли на духовному житті польського народу відчутно позначилась присутність Папи Івана Павла ІІ. 

Мойєс. Дж. Останній лист від твого коханого: роман / Джоджо Мойєс; пер. з англ. Т.Заволоко.  - Харків: Книжковий  Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017. - 400 с.
Зім'ятий аркуш, слова, що линуть від серця: ніжні, пристрасні, щирі... Вони вразили Дженніфер. Після жахливої автокатастрофи вона нічого не могла пригадати: ані обставин аварії, ані рідних, ані чоловіка.А ці рядки пробудили в її душі якуюсь згадку, і...
Через півстоліття ті самі слова на пожовклому аркуші прочитає журналістка Еллі Говорт. Хто написав цього листа і що сталося з Дженніфер? Розпочинаючи пошуки чужого кохання, Уллі й гадки не мала, що зробила крок назустріч власному.

Карре ле Дж. Нічний адміністратор: роман/ Джон ле Каре; переклад з англ. Тетяни Савчинської. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017. - 688с. 
"Холодна війна" скінчилася, розпочалася нова ера британської розвідки. Чергова мішень правосуддя - Річард Роупер - харизматичний та інтелегентний британський джентельмен, віртуозний маніпулятор, безжальний і дуже розумний злочинний геній. Хитромудрі оборудки із нелегальною зброєю, наркотиками і відмиванням грошей він провертає так, що й комар носа не підточить. Перед законом він чистий, втім, таки існують люди, для яких Роупер - це "найгірша людина на Землі". Чи зможе йому протистояти завербований спецслужбами нічний адміністратор розкішного готелю Джонатан Пайн? Чи зможе Пайн, колишній солдат, бездоганно виконати роботу під прикриттям, забувши про свої почуття і слабкості? Що ховається за бездоганно ввічливою й приязною усмішкою готельєра? І як, врешті, "шпигунські ігри" здатні вплинути на гравців та "пішаків"?
                        
       Ферреро  Б. Квіти просто квітнуть/ Пер. з пол. Е.Главацька. - Львів: Свічадо, 2015. - 96 с.                                                  
       Ця книжечка містить коротенькі притчі, що супроводжуються кількома думками - маленькими "пігулками" духовної мудрости. Достатньо однієї "пігулки" на день, аби замислитися над минущим і вічним, фальшивим і справжнім. Замислитися - і змінити на краще себе    і світ довкола.                              
   Франко І.Я. Смерть за плечима: Кримінальні повісті/ Іван Франко. - К.: 2017.- 432с.       У видання війшли дві кримінальні повісті видатного Каменяра, котрі лягли в основу сюжету фільмів Олега Бійми" Злочин із багатьма невідомими" та Бориса Савченка "Для домашнього вогнища" 
Нечуй-Левицький І.С. Кайдашева сімя: повісті, оповідання, роман/ Іван Нечуй-Левицький ; передм., комент. М.П. Бондаря; худож.-офорлювач Б.П. Бублик. - Харків: Фоліо, 2016. - 605с.                                                                                                                         До книги відомого українського письменника-реаліста Івана Нечуя-Левицького (1838--1918) увійшли повісті й оповідання з народного життя ("Кайдашева сімя", "Микола Джеря", "Баба Параска та баба Палажка", в яких автор створив колоритні постаті з усіх верств населення, а також роман "Хмари", що присвячений темі української інтелегенції і зображує людей широких, прогресивних поглядів, які своєю гуманною просвітницькою діяльністю  відкрили народу перспективи нового, вільного і розумного буття.                                                                                                                                                                                                                                   
   Роздобудько І. Зів'ялі квіти викидають. Роман. - 2-ге вид., дол. - К.: Нора-Друк, 2017. - 288с. : іл.             

      Зів'ялі квіти, які зберігаються в душі у вигляді жалю за минулим або нездійсненним, треба викидати. Про це - історія двох актирс, колишніх "зірок" радянського кіно, і однієї молодої жінки, яка доглядає за ними в притулку для самотніх акторів. Все життя ці актриси запекло ворогували між собою, адже були суперницями в коханні до чоловіка, який виявився не вартим любові та самопожертви. І тільки наприкінці життя обидві зрозуміли, що могли б бути ... найкращими і найвірнішими подоугами. Молода головна героїня роману так само переживає особисту драму, але завдяки мудрості своїх підопічних усвідомлює, що життя, яким би воно не було, - прекрасне, його не варто марнувати на тимчасову метушню. І... стає переможницею престижного європейського кінофестивалю. Сентиментальна історія з глибоким підтекстом, притаманним творчості Ірен Роздобудько.                                                                                                                        
     Волков О. Гра у три руки: роман/О. Волков.- Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2016. -312с.   
     У романі "Гра у три руки", на відміну від попередніх, уперше за багаторічну практику "доктгора детективних наук" Олексія Волкова головну партію виконує жінка, яка намагається розплутати клубок обставин, здатних запросто зламити хребет і сильному чоловікові. Втім, існують жінки, здатні пограти в "чоловічі" ігри. Комбінації в їхньому виконанні елегантніші, удари влучніші, а відчуття жалю чи прояви пощади іноді взагалі відсутні. але як би там не було, дві жіночі руки  слабші від чоловічих. Чи не забракне їм сили у найбільш вирішальну мить?
Однак цим не вичерпується головна інтрига роману! Паралельно зі своєю героїнею автор наважується на спробу самотужки проаналізувати процеси, що відбуваються в її душі та свідомості. Ризикована і невдячна справа, адже збагнути жінку до кінця не вдавалося ще нікому. Що вийшло? Судіть самі... 
                         
  Забужко О. Після третього дзвінка вхід до зали забороняється. оповідання та повісті.- К.: КОМОРА, 2017. 416с.                                                                                                                                    Зібрання найяскравіших зразків малої прози за три десятиліття -  від найуспішнішої української авторки. читач знайде тут як визначні шедеври, перекладені багатьма мовами та поставлені на численних європейських сценах ( "Інопланетянка", "Дівчата", "Казка про калинову сопілку"), так і маловідомі юнацькі спроби письменниці і різних прозових жанрах. Завершує книжку нова, щойно дописана повість, у якій драма непорозуміння між матірю й дочкою стає своєрідним підсумком історії цілого покоління - "покоління відкладеної війни".
                      
   Талан С. Спокута:роман / Світлана Талан. - Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017. - 304с.                                                                                                                                    
      Що робити, коли життєва стежина веде до труднощів і негараздів? Як їх подолати? Ця книжка - про найдорожчих, найрідніших, найважчих - про сім'ю. Вчинки батьків і дідів мають безпосередній вплив на сьогодення нащадків. Часто діти несуть хрест замість старшого покоління і, опиняючись у скрутних ситуаціях, змушені спокутувати гріхи рідних... Сімейні зв'язки, складні взаємини, переплетіння доль, надія на краще майбутнє і  сила любові - усе це чекає на читача на сторінках роману.

Пагутяк Г. Новий рік у Стамбулі: Повість/ Галина Пагутяк. - Львів: ЛА"Піраміда", 2015. -84с. 
Українська письменниця потрапляє перед Новим роком у Стамбул, у якому пять днів поспіль ідуть такі холодні дощі, що мерзнуть не лише руки, а й душа. І в цьому суцільному тумані з дощем і вітром всі її рани раптом почали кривавити. Стамбул змусив авторку задуматися над межовими ситуаціями власного життя і боротися з чорною тінню смерті, яка нависла над нею і її рідною Україно.


Журба Г. Доктор Качіоні: / Галина Журба.- Львів: Апріорі, 2017. - 248с.
Сенсаційна повість Галини Журби (1888-1979) "Доктор Качіоні", що була видана у 1943 році в Кракові, мала велику популярність. Історія трагічного кохання, переплетена інтригами, зрадами і плітками, тримає читача в напрузі від першої до останььої сторінки. А в самому кінці підстерігає несподіваний фінал.
Цей мелодраматичний бестселер чесу війни читається, наче сучасний.


Малярчук Т. Забуття : роман/ Таня Малярчук. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. - 256с. 
Що таке час, як не кит, який поглинає все, зрівнюючи у бездонному череві геніїв і невдах, шляхетних добродіїв і політичних злочинців. Скільки людських життів непересічних українців стали тим заковтнутим планктоном. Їх неможливо дістати із забуття, хіба що хтось із живих відчує нагальну потребу згадувати. У цьому романі  Місевич В. Ковток роси живої.Вибране: поезія/ В.Місевич.- Чернівці: Буккрек, 2014. - 308с.,іл.
Порушуючи пов'язану з тривогою за сучасне і майбутнє України актуальну тематику, автор звертається у цій книзі також до вітчизняної давньої й новітньої нашої історії. В його роздуми й переживання приходять діти війни, воїни УПА, прості краяни з їхніми непростими в минулому та сьогоденні селянським  долями.
Поетика Василя Місевича  багата на формотворчі засоби. Тут природно сусідують узвичаєний класичний вірш і складніші взірці світової літературної традиції: сонет, рондель, рубаї, хоку.

Місевич В. Під тінню бджоли: поезія/ В.Місевич.- Чернівці: Букрек, 2012. - 104 с., іл.
У новій збірці поезій Василь Місевич продовжує і розвиває провідну тему своїх попередніх книг - з висоти прожитих літ осмислити наше минуле і сьогодення. Про це засвідчує символічна назва - "Під тінню бджоли"
            -          -          -          -           -          -                                          
                                             
                                                               вересень 2017 

    
  Словник польсько-український, українсько-польський: 120.000 слів та словосполучень / укладач О.Мазур. - Київ: Глорія, 2015. - 1104 с.

 Даний словник призначений для  щоденного користування людей різних професій, школярів і студентів, туристів, а також усіх інших, хто цікавиться польською мовою. Словник допоможе усім бажаючим перекладати українські та польські тексти середньої складності. 
 Шевченко Л.І. Сучасний німецько-український, українсько-німецький словник: понад 100 000 слів і словосполучень / укл.: Л.І.Шевченко, Д.В.Дергач. - Київ: Арій, 2016. - 943 с.

    Словник містить загальновживану лексику, деякі найпоширеніші терміни, а також географічні назви. Книга розрахована на широке коло користувачів.
    Корній Д. Крила кольору хмар: роман / Дара Корній, Тала Владмирова. - Харків: КСД, 2015. - 320 с.
    День і ніч, світло і темрява, життя і смерть... Мабіть світ взагалі існує завдяки тонкій рівновазі між двома боками - темним і світлим. та в зламні моменти цей баланс може порушитися, і тоді доля світу завмирає на шальках терезів... Зеленоока львів'янка Ада - з роду сірих янголів, які існують на межі між добром і злом. Та настає час, коли потрібно робити вибір. Вона може урівноважити темні і світлі сили або схилити ваги на чийсь бік, усе залежить від того, який колір крил вона обере.

    Тетера І. Вибір без вибору, або історія про те, у чому я ніколи не сумнівалася... / Ірина Тетера. - Київ.: Брайт Стар Паблішинг, 2017. - 168 с.: іл.

  В основі роману лежить реальна життєва історія нашої співвітчизниці - Мар'яни Калабай, яка дізналася про свою третю вагітність водночас зі страшним діагнозом - "гостра мієлоїдна лейкемія". Ось тільки Мар'яна не злякалася тих випробувань, які підготувала їй доля, і зуміла розгледіти нове життя там, де цілий консиліум лікарів одностайно бачив лише смерть. Ця історія про життя, про дружбу, про любов і ще трохи про справжнє диво. Адже дива обов'язково трапляються з тими, хто в них по-справжньому вірить.

    Дашвар Л. Покров: роман / Люко Дашвар. - Харків: КСД, 2016. - 384 с.
    Ніч проти 30 листопада 2013 року багато чого змінює в житті киянки Мар'яни Озерової. Після розміреного напівсонного існування дівчина опиняється у вирі подій і несподіваних зустрічей: виснажливі чергування на Майдані, зникнення коханої людини та пошуки нащадків у сьомому поколінні славного козака Яреми Дороша, яких прокляла його дружина - зарозуміла шляхтянка Станіслава. Та чи даремні пошуки? Адже перед цими щасливцями постає непростий вибір - незліченні скарби, що їх мають успадкувати від свого предка, чи кохання і воля... 

    Фіалко Н. Обірвана струна: роман / Ніна Фіалко. - Тернопіль: Богдан, 2016. - 352 с.

    У новому романі тернопільська письменниця Н.Фіалко висвітлює початок війни на сході України. Головний герой твору Михайло Гончарук - учасник Майдану, Революції Гідності - боєць добровольчого батальйону, який дивом вийшов із Іловайського "котла". Покалічений чоловік переживає важкий період психологічної реабілітації, коли чиновники не визнають його учасником АТО і вимагають від нього довідок від тих, хто вже у засвітах. На Майдані Михайло випадково зустрічається з "двійником", доля зводить їх і в найтяжчу хвилину, коли життя обох висить на волосині. Обмінюючись знаннями про особливості подібних людей, Сашко доводить, що їм доручена одна і та ж сама місія, і хто з них залишиться живим, той мусить її виконати. Михайло вражений почутим, після повернення додому намагається доскіпатися до минулого своєї родини, щоб розгадати появу "двійника" в його житті, зрозуміти своє призначення на Землі.
      В основу твору покладена правдива історія.

   Бутченко М. Куркуль: роман / Максим Бутченко. - Харків: КСД, 2017. - 256 с.

     Трагічний 1930 рік, Україна, Слобожанщина. Історію однієї сім'ї написано на основі реальних подій. Родина Шевченків переживає буремні часи. Федот не хоче мовчки коритися новій владі, а його брат Петро - підлабузник, плазує перед совєтами і потай домагається Федотової дружини Сашки.
    Особисте накладається на суспільне. Червоноармійці швидко потопили в крові невеличке повстання селян проти колективізації. У Шевченків знайшли приховані запаси, хитро випитавши про них у дитини. Сім'ю в нелюдських умовах етапують на заслання в Карелію. Саме там розкривається вся правда про Петра і відбувається останній бій двох рідних братів.

     Доляк Н. Чорна дошка: роман / Наталка Доляк. - Харків: КСД, 2014. - 368 с.  
   
     Страшні видіння приходять до Сашка у снах.  Висушені голодом жінка і маленькі діти зазирають йому в обличчя скляними очима, німотно благають про допомогу, простягають до нього руки...
     Лесь Терновий, прадід Сашка, має що розповісти онуку про цих людей. Бо він - один із них. Один з тих, хто вижив, пройшовши крізь пекло Голодомору 30-х років.

   Білінський В. Україна-Русь: історичне дослідження у трьох книгах/ Володимир Білінський. - Тернопіль: Богдан, 2017.

      Кн.1: Споконвічна земля. - 384 с.
      Кн.2: Князі Галицькі-Острозькі. - 376 с.
      Кн.3: Українська звитяга. - 408 с.


  Автор на основі історичних документів, літописів, спогадів мандрівників, досліджень сучасних археологів, істориків доводить неперервність розвитку українського етносу, починаючи від VI тисячоліття до нашої ери, трипільської культури, а потім зарубинецької, черняхівської, київської і т. д. Книга адресується широкому колу читачів: науковцям, викладачам вишів, шкільним учителям, студентам, учням старших класів і всім, хто бажає знати правду про минуле.


     Корній Д.  Зворотний бік світів: роман / Дара Корній. - Харків: КСД, 2016. - 320 с.: іл.

     Усе на світі має свій зворотний бік, свою протилежність, свою опору... Палке кохання і жагуча ненависть, запальна юність і мудра старість, крижана зима і буйне літо, світло і темрява, добро і зло. Але тепер не завжди друг - друг, ворог - ворог. Світлі боги підступно зраджують, а темні жертвуватимуть собою заради порятунку світів. І, засліплені, готові зробити останній крок... 
    Мальві, доньці темного Стрибога і смертної, та її коханому Остапу, світлому сину підступного зрадника Шепота, судилося стати останньою надією на порятунок, бо для них усі світи однаково рідні. Щедрі дари  отримав хлопець: талант мати владу над усіма істотами й чарівну сопілку праматері Земун. А ще - гіркий дар передбачення. Він шукатиме Мальву у світі Досконалості, де владарює сіра пліснява, і бачитиме у снах, як Хаос вивільняється з тисячолітнього полону, як гине та, кого він завжди вважав досконалою... Чи врятує Остап Мальву і чи справдяться його сни?


   Матвієнко К. Багряні крила: роман / Костянтин Матвієнко. - Вінниця: Теза, 2010. - 316 с.

    "Багряні крила" - очікуване читачами продовження романів "Час настав" і  "Гроза над Славутичем". Цього разу Аскольд Четвертинський і його друзі боротимуться з перевертнями в дев'ятому сторіччі в часи Віщого Олега, знову матимуть клопіт із співробітниками ЦІК Фе, які прагнуть зміними українську історію. Тим часом до Землі пхається Багряна зоря - планета Нібіру. Зростає кількість землетрусів, повеней та вивержень: наближається 2012 рік. Тоді до нас мають повернутися Нави.

     Добрі історії. Усмішка / Юрій Винничук, Андрій Курков, Олена і Тимур Литовченки, Ірен Роздобудько, Андрій Цаплієнко. - Харків: Фоліо, 2015. - 156 с.. - Укр. та рос. мовами.
 
    Добрі історії. Історія з шиншилою / Марина і Сергій Дяченки, Лада Лузіна, Антін Мухарський, Юля Пилипенко, Ірина Потаніна, Едуард Есаулов. - Харків: Фоліо, 2015. - 189 с. - Рос і укр. мовами.

     Довгими вечорами, коли чай дружить із печивом, а маслини з вермутом, не обійтись без історій. Вони мають бути добрими, адже за столом збираються друзі. Також це один із вимірів літератури, коли читання зміцнює відчуття захищеності і світ навколо нас стає теплішим і позитивнішим. Адже ми знаємо, що темрява зранку розсіюється, що за зимою прийде весна і що насправді все буде добре...     


Cтіл Д. Чари: роман / Даніела стіл; пер. з анг. Д.Петрушенко. - Харків: КСД, 2017.

   Біла вечеря – вишуканий бал у самому серці Парижа, на який можуть потрапити лише обрані. Однак цей романтичний вечір для трьох пар стає початком чарівних змін… Палкий італієць Ґреґоріо кинув дружину заради коханки, але невдовзі залишається один з маленькою дитиною. І він чекає на нове щастя... Жан-Філіп змушений заради роботи на рік покинути Париж і чарівну дружину Валері. Та незабаром до неї починає проявляти особливу увагу давній знайомий... Шанталь думала, що ніколи не зможе покохати, але незнайомий юнак зумів пробудити у її серці забуті почуття...
  Даніела Стіл – всесвітньо відома письменниця, загальний наклад її книжок перевищив понад мільярд примірників. Романи Стіл входили до списку бестселерів The New York Times 412 тижнів, перекладені 45 мовами у 69 країнах світу, 23 книжки було екранізовано.
 

   Мойєс Дж. Останній лист від твого коханого: роман / Джоджо Мойєс; пер. з анг. Т.Заволоко. - Харків: КСД, 2017. - 400 с.


    Дві закохані жінки, між якими — півстоліття… Два кохання, над яким не владний час…
    Аристократка Дженніфер потрапила до жахливої автокатастрофи. Вона вціліла дивом. Доля подарувала їй життя, але відняла пам’ять. Молода жінка не може пригадати ані обставин аварії, ані чоловіка, ані рідних, ані… загадкового незнайомця, листи якого вона знайшла у своїх речах. Вони сповнені такої пристрасті, такої туги, такого безмежного кохання, що її серце завмирає у передчутті дива.
   Через майже 50 років один з цих листів знайшла журналістка Еллі. Вона вражена їхньою щирістю і прагне знайти того, хто написав його, і ту, що надихнула чоловіка на ці слова. Розпочинаючи пошуки чужого кохання, Еллі й гадки не мала, що зробила крок назустріч власному.
   Джоджо Мойєс — відома своїми зворушливими романами про кохання. Всесвітнє визнання вона отримала за роман «До зустрічі з тобою», який одразу після виходу 2012 року ввійшов до списку бестселерів The New York Times і був успішно екранізований 2016 року.

    Кінг С. Ловець снів: роман / Стівен Кінг; пер. з анг. В.Меренко. - Харків: КСД, 2016. - 670 с.
    
   Автор переносить нашу свідомість в замкнений простір засніженого зимового лісу в американській глибинці, до затишного лісового будиночку, просякнутого запахом дерева, наповненого свіжістю зимового повітря. Опиняємося ми в цих краях із чотирма друзями, що приїхали сюди задля душевного відпочинку та полювання. Місто спотворює душу кожного, принаймні, кожного з наших героїв. Цей будинок стає порятунком і місцем щорічного «ритуального» зібрання старих товаришів, жодного разу не пропущеного за роки дружби.

    Одним із ключових моментів історії стає зворушлива дружба чотирьох здорових душею і тілом хлопців із дивним хлопчиком Даддітсом, захворювання якого не дає йому змоги бути звичайним підлітком, таким, як усі. Цей беззахисний малий, не усвідомлюючи своєї потужної внутрішньої сили, змінив кожного з головних героїв. Приклад доброти, співчуття, любові до свого ближнього, що розкриває внутрішній світ з іншої сторони. Даддітс стає для них справжнісіньким подарунком долі, до того ж, він має вирішальний вплив на всю розповідь.
  
   Кінг С.Талісман: роман / Стівен Кінг, Пітер Страуб; пер. з анг. А.Пітика, К.Грицайчук. - Харків: КСД, 2016. - 800 с.

      Джек вирушає у потойбічний світ За допомогою магічного напою Джек вирушає у потойбічний світ на пошуки таємничого кристалу. Його мета - зберегти життя матері. Проте в цьому новому світі вона є мокутньою королевою, прро що хлопець не знає. Йому доведеться зіштовхнутися зі страхіттям, магією і навіть зрадою. Але головне - не надто довго блукати незнайомими місцями. Адже у пошуках потрібного можна загубити найдорожче. 

   Поланік Ч. Бійцівський клуб: роман / Чак Поланік.; пер. з анг. О.Лесько. - Харків: КСД, 2016. - 256 с.

   Цей роман не лише розхитує основи, він підриває їх, як терорист підриває вибухівкою хмарочос. Він б'є в обличчя фактами, які важко спростувати. А читачеві залишається тільки, як боксеру-невдасі, пропускати удар за ударом. Без надії на хепі-енд, але з надією, що на місці знищеної цивілізації відродиться щось людяне.


---------------------------------------------------------- 


                                                                   травень  2017 р.  


    Перельман Я.І. Цікава фізика: науково-популярне видання. У 2 кн. Кн. 1,2 / Я.І.Перельман. - К.: КМ-БУКС, 2016. - 496 с.: іл.
  
    Серед найвідоміших публікацій автора «Цікава фізика» посідає особливе місце. Секрет її популярності пояснюється як підбором тем і різноманітністю матеріалу, так і способом подачі інформації, манерою пояснення наукових понять.
    У це видання увійшли дві книги, об’єднані не лише спільною темою і назвою, а й, за словами автора, головною ідеєю - розбудити у читача «діяльність наукової уяви, привчити мислити в дусі фізики і розвинути звичку до різнобічного застосування своїх знань».
   Книга розрахована для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та всіх шанувальників науково-популярної літератури. 

    Геращенко О. Економіка ХХІ: країни, підприємства, люди / Олексій Геращенко; пер. з рос. М.В.Скоробогатова; худож.-оформ. І.В.Карасик. - К.: ДОВЖЕНКО-БУКС, 2016. - 303 с.

    Ми живемо в економічному світі, але часто намагаємося створити свої власні закони економіки. За великим рахунком, економіка — це не стільки точна наука, скільки сфера закономірностей, які щодня виникають у нашому житті у вигляді ціни, курсу валют, ситуацій на роботі, рішень про покупки і безлічі інших подій. Ми можемо точно вирахувати траєкторію руху небесних тіл, проте нерідко своє наступне економічне рішення передбачити не в змозі. Адже у центрі економічних знань стоїть дивовижна і непередбачувана істота — людина. 
    У цій книжці ви дізнаєтеся про еволюцію економічних поглядів і найсучасніші підходи XXI століття, розглянете питання економічної успішності на різних рівнях — країни, підприємства та людини. Книжка написана так, щоб бути цікавою економісту і зрозумілою неекономісту. Вона ставить питання і змушує замислитися, спроектувати ті чи інші описані явища на життя людини й дає можливість краще зрозуміти економічний світ. 

     Чумарна М. Вишивання долі / М.І.Чумарна. - Львів: Апріорі, 2015. - 88 с.: іл.

    «Вишивання долі» — це розвідка про потаємні коди української орнаментальної символіки, яка поглиблює тему космічного биття людини в потоках світлоносних енергій матеріального світу, частково розкриту Марією Чумарною у книзі «Код української вишивки». Вона в новому ракурсі розкриває можливості впливу людини на долю, на здоров'я власного тіла, благополуччя сім'ї і роду через повернення до джерел духовного знання наших предків.
Особливістю нової книжки є те, що вона наближена до потреб тих, хто практично займається відновленням зразків стародавньої вишивки, хто шукає нових «старих» ідей у творенні власного одягу. Тут подано 56 видів техніки шитва, розкладки узорів, які підготувала і систематизувала майстер художньої вишивки Віра Чипурко.
Книга рекомендована найширшому колу шанувальникыв украънського народного мистецтва.  

      Митрофаненко Ю. Українська отаманщина. 1918-1919 років/ Юрій Митрофаненко. - 3-є вид., випр. і доп.. - Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2016. - 240 с.

    У книзі висвітлюється явище отаманщини, яке було складовою процесів Української революції періоду Директорії доби третьої російсько-української війни 1918-1919 рр. На основі значної кількості архівних документів уперше в українській історіографії подано цілісне бачення цього революційного феномену на теренах України, яке наближає до з'ясування характеру відносин лідерів УНР з військовими ватажками — отаманами.
  Дослідження сприяє розумінню того, чому отаманщина та повстанство — це явища подібні за формою, але відмінні за змістом.

    Войтович В. Українська міфологія / Валерій Войтович. - 3-є вид. - К.: Либідь, 2015. - 664 с.: іл.

    Автор книги "Українська міфологія" твердить: у нас, українців, є своя міфологія, ще й давніша за грецьку! Це цілий світ. І цей світ не лише автора, але й смвіт наших предків. У ньому їхня святість і щире світобачення.
  Книга є спробою осмислення надзвичайно багатого та яскравого світу української дохристиянської міфології - народних уявлень, звичаїв та обрядів, вірувань та повір'їв. Текст супроводжується авторськими ілюстраціями, відомостями про визначних етнографів минулого та грунтовною бібліографією.

    Яневський Д. Проект "Україна". Відомі історії нашої держави / Данило Яневський. - Х.: Фоліо, 2016. - 287 с.: іл.


    У цій книжцірозповідається про те, що відбувалося на землі, яка зараз називається Україною, починаючи з середини Х ст. до об`єднання 1386 року Королівства Польського та Великого князівства Литовського (до складу якого входила сучасна Правобережна Україна), а потім – до ліквідації полкової системи Гетьманщини та утворення 1781 року Київського намісництва, яке охоплювало всю територію сучасної України від Дніпра до Збруча.
    У презентованій книжці автор висловлює свій власний погляд на історію України і підкреслює, що історія Русі/України – це складова історії країн Центральної та Східної Європи.
    Тож усіх, хто цікавиться та вивчає історію України запрошуємо до відділу загального читального залу для ознайомлення з книгою Д. Яневського  «Проект «Україна». Відомі історії нашої держави».
     Береза Т. Мова - не калька: словник української мови / Тарас береза, Ірина Зубрицька, Юрко Зелений. - Львів: Апріорі, 2016. - 664 с.
 
   Сучасний словник гарної української мови «Мова - не калька» розкриває велич і красу рідної мови, звільняє її від суржику й чужомовних запозик. Словник містить самобутні українські слова та вислови, поставлені на противагу звичному (буденному) словниковому запасу сучасних українців. У Словнику опрацьовано понад 20 000 найбільш проблемних слів та висловів украй потрібних для збагачення мовної культури кожного українця.

      Призначений для найширшого кола шанувальників української мови: викладачів, студентів, учнів і вчителів, урядовців, ділових людей, учених, письменників, перекладачів, журналістів, працівників редакцій і видавництв тощо, одне слово, для всіх, кому небайдужа доля рідної мови, культури й словесності.
   Кононенко В. Загадковий світ мистецтва. Нариси з історії західноєвропейського живопису / Віталій Кононенко. - К.: Мистецтво, 2016. - 112 с.: іл.


    Книга присвячена творчості найвидатніших художників Західної Європи від доби Відродження до початку ХХ століття. Розкрито зміст і мистецьку значущість полотен Боттічеллі, Рембрандта, Тіціана, Дюрера, Ван Гога, Ренуара, Гогена та інших великих майстрів живопису. Рекомендована широкому колу читачів, усім, хто цікавиться історією світового мистецтва.

   Зіновіїв К. Золоте чересло. Книга народних ремесел, звичаїв та побуту в Україні, писана Климентієм Зіновієвим, поетом кінця XVII - початку XVIII ст. / упоряд. та пер. з давньоукр. сучасною укр. мовою О.Шугай; за ред. В.Колосової. - К.: Мистецтво, 2016. - 336 с.: іл.

    Видатний поет Климентій Зіновіїв жив у кінці XVII-початку XVIII ст. Його рукописна збірка, яку Іван Франко зарахував до найкращих надбань українського письменства, пробула в безвісті півтора століття, побачивши світ лише 1912 року. Писав Климентій Зіновіїв тогочасною книжною українською мовою. Він багато мандрував, дуже добре знав народні звичаї, ремесла, побут, любив людей праці, про що й хотів повідати нащадкам.

   Загребельний М. Богдан Ступка /М.Загребельний. - Х.: Бібколектор, 2016. - 120 с.

     Річард ІІІ і король Лір, гетьман Мазепа і Тев’є-молочник, Леонід Брежнєв і Тарас Бульба… Це лише невеликий перелік ролей, які зіграв у театрі й кіно Богдан Ступка (1941-2012) – видатний український актор, лауреат багатьох премій, народний артист УРСР (1980) та СРСР (1991), Герой України (2011), кавалер ордена Ярослава Мудрого V ступеня. У Голлівуді його порівняють з Робертом де Ніро й Аль Пачіно. В Польщі й Росії вважають своєю зіркою, феноменом, який народжується раз на століття, на що Богдан Сильвестрович відповідав: «Я-український актор! Я собі працював, а люди називають те феноменом. Треба працювати і чесно ставитися до роботи. Вийти на сцену і зіграти найкраще за всіх…»

   Трофимович В. Любов на лінії вогню  / Василіса Трофимович. - Х.: Фоліо, 2016. - 153 с.: фото.

    Василіса Трофимович — 26-річна письменниця з Дніпра. Одразу ж після закінчення університету розпочала професійну діяльність як прес-секретар у державних структурах. Звільнилася з держслужби на початку Революції гідності. З весни 2014 року обіймала посаду прес-офіцера добровольчого батальйону «Донбас», а згодом — полку «Дніпро-1». Після завершення військової служби продовжила займатися волонтерством та розпочала суто журналістську і письменницьку діяльність. Васіліса Трофимович є одним із авторів книги «Добробати» – книги про історію подвигу батальйонів, що врятували країну.
     У збірці Василіси Трофимович, чарівної дівчини зі сталевим характером бійця, сплелися разом реальні події, документальні факти і справжні почуття. Почуття на лінію вогню, які увібрали і високу любов — до жінки, родини, країни, і зраду, і розпач, і тугу за загиблим щастям. У кожному оповіданні книжки читачі знайдуть щирість, реальний патріотизм і дійсне прагнення до кращого майбутнього нашої України.

     Положій Є. Дядечко на ім'я Бог / Євген Положій; худож-оформ. О.Г.Жуков. - К.: Довженко  Букс, 2016. - 347 с.


      …Як відомо, коли ти розмовляєш з Богом, то це молитва, а от коли Бог розмовляє з тобою, то це, певне, шизофренія. Так і є: Бог повідомляє, що сьогодні рівно опівдні Рай та Пекло закриваються назавжди. Віднині – жодних надій, ніякого безсмертя…Це історія трьох молодих людей, долі яких дивно перетинаються. Кожен хоче знайти відповідь на одне просте запитання: що буде після того, як я помру? Остап шукає відповіді, подорожуючи автостопом по біблейських місцях у пошуках батька; Віра, втративши родину та дитину, потрапляє до монастиря і там отримує свій шанс на щастя (але ціна аж занадто висока!); Макс зі своїми друзями-чортенятами Гогі та Магогі, пройшовши реанімацію, революцію і «дурку», від великої любові до людства хоче вчинити вибух на стадіоні… Так чи інакше, кожен з них отримує те, чого прагнув. Можливо, і відповідь на своє запитання… 
   Цайтлер В. Забуті гріхи: іст. роман / Валентина Цайтлер; пер. з литов. В.Журба. - К.: Балтія-Друк, 2014. - 216 с.       Книжка переносить читачів у другу пол. XVII ст. - часів розквіту Речі посполитої - спільної держави поляків, литовців, українців і білорусів. Саме тоді завдяки героїзму наших предків, проявленому в Хотинській війні 1621 року, було покладено край подальшому просуванню військ Османської імперії вглиб Європи.
     Авторка описує драматичне життя галицького шляхтича Станіслава Жоклевського, а такж польського коронного гетьмана, життя якого було пов'язане з Україною, його дружини Регіни. І в усьому цьому проводить ідею, що кожна велична перемога сплачена людським життям і зруйнованими людськими долями. Повноцінним персонажем постає у творі й палац Жолкевських, німий свідок тих подій, що і досі стоїть у м. Жовкві на Львівщині.
     Роман написано живою колоритною  мовою і читається на одному диханні.

    Самойленко В. Час розкиданого каміння / Володимир Самойленко. - К.: Ніка-Центр, 2015. - 168 с.

   Хтозна, як пройде зустріч колишніх друзів, та й чи відбудеться вона взагалі?.. Хтозна… Чи прийшов час збирати каміння?.. А якщо так, то де його шукати – це каміння? На теренах Батьківщини чи в спекотній Африці? А може, у власному майбутньому? Питання, питання… Де знайдеш на вас відповіді та чи потрібні вони?.. Ні, не дійшов остаточного висновку щодо цього вчений-історик – голов­ний герой напрочуд тонкого роману «Час розкиданого каміння», роману, який занурить вас у минуле, у бурхливі дев’яності, й виштовхне у цинічних двохтисячних. За одну добу наш герой пройде щонайменше два шляхи, які то йдуть паралельно, то перетинаються, а то й розходяться, щоб більше не зійтися. Друзі, однокласники, вороги. Кумедні сучасні реалії, не менш кумедні, а подеколи й трагічні події минулого. Скажені авантюри, пристрасті, зради. Каміння, каміння, каміння… Чи прийшов час його збирати, чи, може, той час ще попереду?..
------------------------------------------------------------------------   


                                                                        Лютий 2017 р.  

  Брехуненко В. "Братня" навала. Війни Росії проти України ХІІ - ХХІ ст. / В.Брехуненко, В.Ковальчук, В.Корнієнко. - К., 2016. - 248 с.

  У книзі в науково-популярному форматі розглядаються численні російсько-українські війни включно з Вітчизняною війною українців за Незалежність, яка розпочалася зі вторгнення російських окупантів в Україну в лютому 2014 р. Простежено, що коріння цих війн сягають XII ст. Показано, що саме війни як втілення постійних агресивних планів Московії / Росії заволодіти українськими землями визначали головну вісь російсько-українських стосунків. Описано мотиви, визрівання та хронологію війн, перебіг військових дій, наслідки війн та їхній вплив на українську перспективу. Вітчизняна війна, яку Україні доводиться вести з 2014 р., розглядається на тлі перегуків між путінською агресією та московськими стратегіями війн проти України ХV-ХХ ст.

     Горак Р. Львівські історії... / Роман Горак. - Львів: Апріорі, 2016. - 632 с.

  У книжці Романа Горака - реальні люди і невигадані історії, які він пережив, навчаючись у школі, потім у студентські роки, а ще згодом працюючи у різних навчальних та наукових установах Львова. Своїм оповіданням він надає форму спогадів. Ці спогади торкаються також і його друзів, здебільшого відомих вчених, письменників, лікарів, політичних та громадських діячів, які залишили про себе пам'ять в історії  цього міста.
    Логічним доповненням до львівських історій автора є його спогади з дитинства, яке припало на важкий післявоєнний період і яке разом з суто львівськими історіями дають можливість читачеві відчути атмосферу, в якій жив автор та його покоління.

  Преварська М.І. Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта: довідник / М.І.Преварська. - К.: Велес, 2016. - 368 с. 

    До книги включено дані про життя і творчість діячів культури, мистецтва та освіти: філософів, педагогів, письменників, поетів, художників, артистів, композиторів, які зробили значний вклад у своїх царинах, а отже й популяризацію України в світі від найдавніших часів до наших днів. Серед них Петро Могила, Максим Березовський, Микола Костомаров, Григорій Сковорода, Богдан Ступка, Христина Алчевська та інші.

   Лойко С. Аеропорт (у новій доповненій редакції) / Сергій Лойко; пер. з рос. С.Гончар. - К.: Брайт Стар Паблішинг, 2016. - 376 с.

   "Аеропорт" - це не хроніка, не розслідування, не літопис. Це художній вимисел, заснований на реальних фактах. У книзі багато персонажів, багато переплетених драматичних сюжетних ліній. Роман не тільки про війну. Він і про любов, про зраду, пристрасть, ненависть, лють, ніжність, відвагу, біль і смерть. Це роман про наше сьогоднішнє і вчорашнє життя.
      Дія роману починається в Аеропорту й розгортається похвилинно протягом останніх п'яти днів понад 240-денної його облоги. Хоча роман заснований на реальних фактах, усі персонажі - художньо видумані, як і назва Аеропорту.
    Маленький український гарнізон Аеропорту денно і нощно відбиває атаки супротивника, який значно переважає його у живій силі й техніці. Але в цьому зруйнованому до підвалин Аеропорту підступні й жорстокі вороги зіштовхнуться з чимось неочікуваним і неймовірним - із кіборгами. 
      Разом із кіборгами  в Аеропорту перебуває американський фотограф, який через низку причин переживає цю необов'язкову війну як особисту драму. Його очима читач також побачить усю історію того, що об'єктивні історики назвуть не інакше, як українсько-російською війною.

   Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917-1941 рр. / С. Білокінь, І.М.Дзюба, переднє слово. - К.: Українські пропілеї, 2016. - 694 с.

    Книга «Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917-1941 рр.» — результат ґрунтовної і тривалої дослідницької роботи одного із найвідоміших істориків і джерелознавців сучасності Сергія Білоконя.
    Видання викриває та демонструє на загал засоби й механізми більшовицького терору в період Розстріляного відродження та боротьби за само-стійність України. Це історія нерівного, драматичного і навіть трагічного протистояння інтелектуальних еліт і представників радянської держави та правлячої партії, які прагнули підпорядкувати або ж знищити все, над чим не мали контролю, — мистецтво, науку, пам'ятки історії — увесь культурний світ разом з його творцями й захисниками. 


   Шурхало Д. Скоропадський, Маннергейм, Врангель: кавалеристи-державники / Дмитро Шурхало. - Львів: Паіс, 2013. - 224 с.

     Ці видатні постаті, про яких розповідається в даній книжці, генерали-кавалеристи, - належали до свити останнього російського імператора і добре знали одне одного. До 1917 року їхні кар'єри розвивалися дуже схоже. Після розвалу російської імперії вони почали на її уламках створювати нові держави. Впоратися із цим завданнм  пщастило лише Маннергейму.

   Україна в мені=Ukraine within me / Ніка Нікалео. - Львів: Апріорі, 2015. - 100 с.

  "Україна в мені" - це перша збірка Львівського жіночого літературного клубу, написана під враженням подій на Майдані 2014 року. Відкрити очі пересічному європейцю на усю глибинну красу і неповторний біль України, допомогти зрозуміти цінності нації, древню культуру, складну історію та великі перспективи - метацієї антології.

  Стамбол І. Іван та Юрій Липи / І.І.Стамбол, С.Кучеренко. - Х.: Бібколектор, 2015. - 121 с.

  Видання містить нові факти громадської, політичної, літературної та культурної діяльності батька і сина Івана і Юрія, знайдені у документах, творах, листах і спогадах Лип та їх сучасників. Книга підготовлена одеськими істориками у рік подвійного ювілею українських письменників-лікарів Івана Львовича Липи (1865-1923) та Юрія Івановича Липи (1900-1944).

  Корчак Я. Правила життя: педагогіка для дітей та дорослих / Януш Корчак. - Х.: Бібколектор, 2016. - 538 с.

   Януш Корчак (справжнє ім'я Генрик Ґольдшмідт, 1878 або 1879-1942) - всесвітньо відомий польський педагог-новатор, лікар, письменник, автор праць з теорії і практики виховання, громадський діяч, зачинатель діяльності на захист прав дитини і повної рівноправності дітей, засновник і керівник знаменитого "Будинку Сиріт". Під час Великої Вітчизняної війни загинув у газовій камері разом зі своїми вихованцями в таборі смерті Треблінка. За легендою, йому підготували втечу, але він вважав за краще залишитися разом зі своїми підопічними.

    Книжку "Правила життя: Педагогіка для дітей та дорослих" слід прочитати всім - і тим, хто вже є батьками, і тим, хто тільки планує ними стати, людям, які дуже люблять своїх дітей, і тим, хто шукає в собі батьківські інстинкти, хто сумнівається у правильності своїх поглядів на виховання і любов до дітей. Адже взаємини між дорослими і дітьми дуже складні, і вони не завжди розуміють одне одного.

Щоб полюбити дитину, треба її прийняти. Щоб прийняти, слід зрозуміти. А щоб зрозуміти, потрібно її знати. Ось про що ця книжка.

   Прохасько Т. 2015 рік / Тарас Пррохасько. - Львів: Тріада плюс, 2016. - 104 с.

    Лейтмотив цієї книги звучить приблизно так: болісний парадокс полягає в тому, що реальне українське життя є страшенно архаїчним, натомість ідеали і переконання цілком відповідні модерним уявленням і потребам, універсальним для всього цивілізованого світу.


   Чухліб Т. Гетьмани України. Війна, політика, кохання. - К.: Арій, 2016. - 480 с.: іл.

   Хто вони, гетьмани України, — грізні козацькі ватажки, вожді опозиційних до будь-якої влади розбійницьких ватаг, степові «польові командири» чи хитромудрі правителі держави? Скільки їх було в історії нашої країни? Хто був першим у гетьманській когорті? Коли на українських землях з’явилося слово «гетьман» і що воно означало? Як змінювалося становище володарів гетьманської булави протягом різних історичних періодів? Яким було приватне та повсякденне життя гетьманів, їхніх дружин і родин? Відповіді на ці та інші цікаві питання допитливий читач знайде у цій книзі.

   Моісеєнко І. Ідея гармонії / Ігор Моісеєнко. - К.: Дніпро, 2016. - 176 с.

  «Представленою філософською доктриною автор «Ідеї гармонії…» не тільки вперше сформулював та імперично обґрунтував дієву Українську національну Ідею, але й пропонує шляхом внесення Української національної Ідеї в Конституцію України та утвердження окремим Законом в стислі строки сприяти тому, аби кожен українець, кожен громадянин України іншої національності відчув її благотворний вплив». «Україна – досконало розвинена держава, створена громадою життєдайної духовності, колиска людської цивілізації та джерело натхнення на шляху до Гармонії Всесвіту» - це невгасиме гасло українства зможе служити широким верствам українського народу та світовій спільноті об’єднуючим чинником і нині.

   Портяк В. Охоронителі діви / Василь Портяк. - Брустурів: Дискурс, 2016. - 192 с.

   Автор книги - родом із Кривопілля Верховинського району, український прозаїк і кінодраматург.
    Це - найповніше на сьогодні зібрання творів майстра малих форм. Більшість із новел присвячені драматичній історії Ураїнської Повстанської Армії, яку автор гостро переживає, зважаючи ще й на родинні обставини: коли Василь Портяк народився, його батьку-упівцю лишалося жити менше двох місяців. До видання увійшли й кіносценарії: „Довбуш" - про народного месника та його побратимів-опришків і „Лола" - динамічний сюжет з гірським колоритом.
  Оповідна манера письменника позначена лаконізмом, реалістичною точністю розмовних інтонацій. Читаємо слова від  побратима Василя Герасим'юка: „Герої новел запам'яталися, і не тільки тому, що це були живі люди, - живописати може багато хто. Відчувався нерв."
  Отож всіх, хто бажає відчути той нерв Портяка, запрошуємо до обласної бібліотеки, книжковий фонд якої поповнився його новою збіркою „Охоронителі Діви". 


У книжці представлено найповніше на сьогодні зібрання творів великого майстра малих форм Василя Портяка. Більшість із новел присвячені темі УПА, яку автор гостро пережив, зважаючи ще й на родинні обставини: коли Василь Портяк народився, його батьку-упівцю лишалося жити менше двох місяців. Кіносценарій «Олекса Довбуш» розповідає історію легендарного народного месника та його побратимів-опришків. - See more at: http://www.discursus.com.ua/books/95/#sthash.KaR7Vhj1.dpuf
У книжці представлено найповніше на сьогодні зібрання творів великого майстра малих форм Василя Портяка. Більшість із новел присвячені темі УПА, яку автор гостро пережив, зважаючи ще й на родинні обставини: коли Василь Портяк народився, його батьку-упівцю лишалося жити менше двох місяців. Кіносценарій «Олекса Довбуш» розповідає історію легендарного народного месника та його побратимів-опришків. - See more at: http://www.discursus.com.ua/books/95/#sthash.KaR7Vhj1.dpuf
    Дочинець М. Лис: роман / Мирослав Дочинець. - Мукачеве: Карпатська вежа, 2016. - 356 с.

     Роман "Лис" Мирослава Дочинця - про чоловіка незвичайної долі й унікального хисту, який шукає в провінції свої загублені сліди, а знаходить сенс життя, нові цінності й нове кохання. Роман читається одним подихом, залишаючи відчуття подарованої долею любовної пригоди. Тут є  все - шляхетний стиль, тонка дотепність, призабутий романтизм, детективна інтрига, розсипи мудрості, непідробна читабельність.
      В інших детективних історіях головний герой - слідчий Правик, шукаючи злочинні сліди, водночас шукає сенс життя, справедливості і милосердя. 

  Рибчинський О. Чорні морелі: роман / Олег Рибчинський. - Львів: Апріорі, 20154. - 640 с.

     Олег Рибчинський - практикуючий лікар, життя якого - палітра барв, у якій немає сірого відтінку, а література - це свято його захопленої душі.
    Одвічне кохання, котре мов вірус влучає в людей різного віку, статку, становища, не минає і людей у рясах, церквах і монастирях. Власне вибір між духовним і душевним лежить у сюжетній лінії роману "Чорні морелі".

    Це роман, в якому описане реальне життя, таке, яким воно є насправді: голим і без прикрас. Не кожному прийдеться ця книжка до душі, але знайдуться й ті, котрі перечитають її декілька разів, знайшовши у ній зернинку для себе.

   Корчак Я. Л. Самотність в мережі / Януш Леон Вишневський. - К.: Рідна мова, 2015. - 423 с.

     Один з найчуттєвіших романів про любов, що вийшли останнім часом. «Зі всього, що вічно, найкоротший термін в любові» – такий лейтмотив європейського бестселера Вишнєвського. Герої «Самоти в Мережі» зустрічаються в інтернеті-чатах, обмінюються еротичними фантазіями, розповідають історії зі свого життя, які виявляються дужче будь-якої вигадки. Зустрінуться вони в Парижі, пройшовши не через одне випробування, але головним випробуванням для любові виявиться сама зустріч. Осінню 2006 років по цьому роману – головному польському бестселеру початку XXI ст – був випущений фільм, в перший же місяць прокату рекорд касових зборів, що поставив, обігнавши всі голлівудські новинки. 

   Монтгомері Л.-М. Сни із Ейвонлі: роман / Люсі-Мод Млнтгомері; пер. з англ А. Вовченко. - Львів: Урбіно, 2016. - 272 с.
 

   Після вчительської семінарії Енн повертається до Ейвонлі, щоб працювати в місцевій школі. Юній учительці доведеться завойовувати прихильність і любов своїх учнів, бо ж серед них чимало шибеників, ледарів і незграб. До того ж, у Зелених Дахах вона мусить допомагати виховувати шестирічних близнят, Дору й Деві, чия мама, далека родичка Марілли, померла. На щастя, Енн вкотре переконується, що в житті завжди можна зустріти рідну душу. Крім того, дівчина раптом усвідомлює, що їй дедалі більше подобається один юнак…

   Книжки канадської письменниці Люсі-Мод Монтгомері (1874–1942) вже понад століття користуються величезним успіхом у всьому світі. Щороку вони видаються мільйонними накладами у США, Канаді, Австралії та країнах Європи, за ними знято популярні кінофільми.
     Це друга книга із циклу про життя Енн Ширлі, який складається з восьми книжок.

  Монтгомері Л.-М. Сни із Острова Принца Едварда: роман / Л.-М.Монтгомері. - Львів: Урбіно, 2016. - 272 с.

   Час невблаганно плине, і мрійлива дівчинка, а згодом — зовсім юна вчителька перетворюється на чарівну студентку. Мрії Енн про навчання здійснюються, вона полишає ейвонлійську школу та їде до Редмондського коледжу. Перед нею нові можливості, нові знайомства, нові друзі й сердечна подруга Філіппа… Крім того, врода Енн і її небуденний розум привертають усе більше уваги. Природно, що довкола аж роїться від юнаків, і не один бажав би, щоб ця гордовита красуня стала для нього не лише другом. Іноді Енн сама не може розібратися у власних почуттях. Хто їй більше до душі — багатий і вродливий Рой Гарднер чи все-таки відданий Гілберт Блайт?
Книжки канадської письменниці Люсі-Мод Монтгомері (1874–1942) вже понад століття користуються величезним успіхом у всьому світі. Щороку вони видаються мільйонними накладами у США, Канаді, Австралії та країнах Європи. За ними знято популярні кінофільми.
      Це третя книжка циклу про Енн Ширлі, який складається з восьми романів.


    Монтгомері Л.-М. Енн із Шелестких тополь: роман / Л.-М.Монтгомері. - Львів: Урбіно, 2016. - 288 с.
   

  Закінчивши навчання в коледжі, Енн Ширлі влаштовується на посаду директриси школи в містечку Саммерсайд. Вона винаймає житло в старовинному, оповитому романтикою домі Шелесткі Тополі. Попереду улюблена робота й очікування на одруження з коханим. Усе було б чудово, якби не ворожість численної й шанованої родини Прінглів, через яку Енн уже подумує покинути Саммерсайд. Та несподівано вона не лише примиряється із Прінглами, які відтоді стають їй справжніми друзями. Енн знайомиться зі своєю маленькою сусідкою Елізабет і знаходить у ній рідну душу, а згодом їй вдається заприязнитися зі своєю заступницею Кетрін, постійно всім невдоволеною молодою жінкою, яка під впливом Енн цілковито. змінюється. Невдовзі Енн покине такі милі їй Шелесткі Тополі й повернеться до Ейвонлі.
Книжки канадської письменниці Люсі-Мод Монтгомері (1874–1942) вже понад століття користуються величезним успіхом у всьому світі. Щороку вони видаються мільйонними накладами у СІЛА, Канаді, Австралії та країнах Європи. За ними знято популярні кінофільми.
    Це четверта книжка циклу про Енн Ширлі, який складається з восьми романів.

  Горовий Р. Ген воїна: повісті, оповідання / Руслан Горовий. - Львів: Кальварія, 2014. - 160 с.

    У книзі Руслана Горового - чотири історії, кожна з яких захоплює вас живими, гострими й бурхливими відчуттями і трохи змінює вас і ваше життя.

   «Ген воїна» розпочинається з історії військового пілота у зоні АТО (оповідання «Нижче неба»), а завершується історією сучасної спецоперації в зоні відчуження ЧАЕС за участі спецпризначенців із України та Росії та розкриває нову правду про людство (повість «Ген воїна»). А між ними на вас чекають історія кохання сільського електрика та залізничниці-практикантки на провінційному залізничному переїзді (оповідання «Переїзд») та історія блогера і його розслідування таємниці загибелі своїх батьків через багато років потому (повість «Буенос діас, чіка»).

  Скрябін К. Проза / Кузьма Скрябін; худож.-оформлювач Л.П.Вировець. - Х.: Фоліо, 2016. - 378 с. 
  
    Кузьма Скрябін (справжнє ім’я Андрій Кузьменко) народився в місті Самбір Львівської області 17 серпня 1968 року. Закінчив музичну школу за класом фортепіано. 1989 року записав першу пісню у складі музичної групи «Скрябін». З того часу став відомим як співак, автор музики і текстів багатьох десятків пісень, а також ще і як талановитий письменник. 
  У видавництві «Фоліо» вийшли друком його книжки «Я, “Побєда” і Берлін» (українською та російською), «Я, Паштєт і Армія», та "Я, Шонік і Шпіцберген". До цього видання включено усі прозові твори відомого музиканта, в яких якнайкраще розкрився його оригінальний, приправлений іскрометним гумором, письменницький талант. 

   Легкий З. Се мого серця драма / Зіновій Легкий. - Львів: Тріада Плюс, 2015. - 504 с.

    У пропонованому творі - драма зболеної душі Івана Франка. На основі документальних матеріалів (листів, протоколів, свідчень і спогадів), літературознавчих досліджень, а найперше художніх текстів автор намагається проникнути у заборонену зону - у внутрішній світ Титана.

У книжці представлено найповніше на сьогодні зібрання творів великого майстра малих форм Василя Портяка. Більшість із новел присвячені темі УПА, яку автор гостро пережив, зважаючи ще й на родинні обставини: коли Василь Портяк народився, його батьку-упівцю лишалося жити менше двох місяців. Кіносценарій «Олекса Довбуш» розповідає історію легендарного народного месника та його побратимів-опришків. - See more at: http://www.discursus.com.ua/books/95/#sthash.KaR7Vhj1.dpuf
У книжці представлено найповніше на сьогодні зібрання творів великого майстра малих форм Василя Портяка. Більшість із новел присвячені темі УПА, яку автор гостро пережив, зважаючи ще й на родинні обставини: коли Василь Портяк народився, його батьку-упівцю лишалося жити менше двох місяців. Кіносценарій «Олекса Довбуш» розповідає історію легендарного народного месника та його побратимів-опришків. - See more at: http://www.discursus.com.ua/books/95/#sthash.KaR7Vhj1.dpuf
-             -              -             -             -

   - 2016 -   

      Найкращі новинки літератури     
 
                                                     Листопад 2016 
 

    Гнатко Д. Катерина / Дарина Гнатко. - Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 256 с.

Бідна кріпачка Катерина змалечку не знала любові, бо ще в три рочки залишилася без мами. Відтоді в хаті правує зла мачуха Килина, яка зненавиділа дівчинку з першого погляду. Вона ж хоче видати пасербицю заміж за огидного сотника Яковенка, який обіцяє щедру винагороду за дівчину. Катерина в розпачі: весілля не за горами, а єдиний захисник, закоханий у неї друг дитинства Микола, трагічно загинув. Звідки чекати порятунку? Однак життя дівчини назавжди змінює зустріч із графом Криштофом Гнатовським! Вона вперше в житті закохується, і пан відповідає тим самим почуттям. Простолюдинка стає дружиною графа! Та чи зможуть бути щасливими колишня наймичка та нащадок знатного роду?
Джерело: http://nashformat.ua/catalog/knygy/khudozhnya_literatura_1/zhinocha_proza/knyga_kateryna_daryna_gnatko/
    Бідна кріпачка Катерина змалечку не знала любові, бо ще в три рочки залишилася без мами. Відтоді в хаті правує зла мачуха Килина, яка зненавиділа дівчинку з першого погляду. Вона ж хоче видати пасербицю заміж за огидного сотника Яковенка, який обіцяє щедру винагороду за дівчину. Катерина в розпачі: весілля не за горами, а єдиний захисник, закоханий у неї друг дитинства Микола, трагічно загинув. Звідки чекати порятунку? Однак життя дівчини назавжди змінює зустріч із графом Криштофом Гнатовським! Вона вперше в житті закохується, і пан відповідає тим самим почуттям.
   Простолюдинка стає дружиною графа! Та чи зможуть бути щасливими колишня наймичка та нащадок знатного роду?  
  
    Івасько М. Дев'ять  кроків назустріч вітру / Михайло Івасько. - Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 206 с.

Сімнадцятирічний Бенедикт Крех тікає з дому і приїжджає до великого міста, щоб нарешті почати жити так, як йому мріялося: серед цікавих особистостей, у вирі незабутніх подій. А ще у нього є таємниці. Одна з них — він давно пише вірші. Завдяки коханій дівчині Анні юнак знайомиться з відомою співачкою і авторкою пісень Рутою Кулаковою. Рута давно перебувала у творчій кризі, а з віршами Бенедикта знову відчула творче натхнення. Але незвичайний талановитий юнак приховує від усіх не минуле, а майбутнє. Якого їм з коханою доля відмірила так небагато…
Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/book/1001555495-devyat-krokiv-nazustrich-vitru-mihajlo-ivasko
  Сімнадцятирічний Бенедикт Крех тікає з дому і приїжджає до великого міста, щоб нарешті почати жити так, як йому мріялося: серед цікавих особистостей, у вирі незабутніх подій. А ще у нього є таємниці. Одна з них — він давно пише вірші. Завдяки коханій дівчині Анні юнак знайомиться з відомою співачкою і авторкою пісень Рутою Кулаковою. Рута давно перебувала у творчій кризі, а з віршами Бенедикта знову відчула творче натхнення. Але незвичайний талановитий юнак приховує від усіх не минуле, а майбутнє. Якого їм з коханою доля відмірила так небагато…

    Мастерова В. Смарагд / Валентина Мастєрова. - Х.Клуб Сімейного Дозвілля, 2016.

    У хвилину відчаю він, син парторга колгоспу і циганки, що ходила з табором, вигукне: «Я і сам не знаю, хто я, але не злодій – це точно!». Коли в Афганістані смерть зазирне в очі, жалкуватиме лише, що помре, так і не пізнавши справжнього кохання. А коли виживе і кохання постукає у змучене серце - злякавшись своєї немочі, відштовхне вимріяне почуття. Та чи вдасться побороти любов йому, тепер уже ченцю Варфоломію, що дав обітницю служити Господу і людям? 

    Котляревський І. Енеїда. Наталка Полтавка: для ст. шк. віку. - вид 2-е, без змін. - К.: Національний книжковий проект, 2012. - 287 с. - (Серія "Бібліотека шкільної класики).

  До видання увійшли найвідоміші твори фундатора нової української літератури Івана Котляревського - поема "Енеїда" та п'єса "Наталка Полтавка", в яких поєдналися жвавий сюжет і щирий гумор, національний колорит і український дух.

    Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні?: для серед. та ст. шкільного віку / Панас Мирний. - вид.2-е, без змін. - К.: Національний книжковий проект, 2011. - 336 с. - (Серія "Бібліотека шкільної класики).

    Мета всієї творчості Панаса Мирного (Панаса Яковича Рудченка)  -  "...показати безталанну долю життя людського, високую його душу, тепле серце". Мети цієї письменник досяг в одному з найкращих своїх творів.

  Німецько-український, українсько-німецький словник: 75.000 слів та словосполучень / укладач: О.Мазур. - К.: Глорія, 2016. - 704 с.

 Німецько-український та українсько-німецький словник пропонований для щоденного користування людей різних професій. Наведено найбільш вживану суспільно-політичну, літературну та побутову лексику, що складає основу як української, так і німецької мов, а також найпоширеніші технічні та наукові терміни. Користувач словника знайде фразеологічні звороти та  словосполученя, що найчастіше вживаються у художній і науково-популярній  літературі, періодичних виданнях.
   До німецьких слів та словосполучень підібрані українські, які найбільш точно їм відповідають, і навпаки. Словник допоможе всім бажаючим займатися перекладами - працювати з текстами середньої складності як українськими, так і німецькими.
Сімнадцятирічний Бенедикт Крех тікає з дому і приїжджає до великого міста, щоб нарешті почати жити так, як йому мріялося: серед цікавих особистостей, у вирі незабутніх подій. А ще у нього є таємниці. Одна з них — він давно пише вірші. Завдяки коханій дівчині Анні юнак знайомиться з відомою співачкою і авторкою пісень Рутою Кулаковою. Рута давно перебувала у творчій кризі, а з віршами Бенедикта знову відчула творче натхнення. Але незвичайний талановитий юнак приховує від усіх не минуле, а майбутнє. Якого їм з коханою доля відмірила так небагато…
Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/book/1001555495-devyat-krokiv-nazustrich-vitru-mihajlo-ivasko

   Польсько-український, українсько-польський словник: 120.000 слів / укладач: О. Мазур. - К.: Глорія, 2016. - 104с. 

   Словник призначений для повсякденного користування людей різних професій, школярів і студентів, туристів, а також усіх нших, хто цікавиться польською мовою. В словник включено географічні, міфологічні назви, а також деякі скорочення та абревіатури.

   Розмовник українсько- польський / укладач: Н.Кайдан. - К.: Глорія, 2016. - 352 с.

 Українсько-польський розмовник містить необхідний словниковий та фразеологічний запас для спілкування польською мовою. Призначений для широкого кола читачів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів, викладачів, туристів, усіх, хто зацікавлений у вивченні польської мови.
  Посібником можуть користуватися також іноземці, що зацікавлені у вивченні української мови. 

 Перлини української класики: збірка / передм. Р.Трифонова. - Х.: Клуб сімей. дозвілля, 2015. - 816 с.

    Твори, опубліковані в книжці, належать до різних жанрів і різних етапів історії літератури. Це низка літературних образів, впізнаваних, улюблених і впізнаваних, наче вишиванки. Вони запам'ятовуються на все життя. 
  Ознайомлення з наведеними творами демонструє нам багатство джерел, які живили і живлять українську літературу. Уважний читач знайде і поцінує в них і міфологічні уявлення, і фольклорний колорит, і незрівнянне говіркове розмаїття, у формах якого існувала наша національна мова в ті чи інші часи.
   У більшості творів, у їх сюжетах йдеться про вибір, що його в різні часи та в різних умовах мусила робити українська людина. Часи й життєві обставини змінювалися, але не минали ситуації вибору - між спокусою багатства й обов'язком вірності, між звичними буднями і пошуком привабливого щастя вдалині, між достатком і крилатою мрією, між ідеєю і живою людиною. І глибина людських переживань відображується в дзеркалі літератури, стаючи тим, що під пером майстрів стає класикою української літератури.

   Орвелл Дж. Колгосп тварин: казкова повість / Джордж Орвелл; перекл. з англ. Ю.Шевчук. - К.: Вид-во Жупанського, 2015. - 120 с. - (Серія: "Майстри світової прози).

     Сатирична антиутопія є критичним підходом до подій в Росії 1917 року та їх наслідків. У книзі показано життя тварин, та еволюцію їх відносин після того як їх вигнали із ферми, де власником був жорстокий містер Джонс.
   Суть твору можна досить точно передати цитатою з роману: «Всі тварини рівні, але є такі, які «рівніші» за інших». Замість людей герої цієї повісті - тварини. Але чи так вже вони різняться між собою?    Коельйо П. Переможець завжди самотній: роман /Пауло Коельйо; перекл. з португал. В.Шовкуна. - Х.: Клуб сімей. дозвілля, 2016. - 448 с.

   Книжка розповідає про життя декількох людей під час Каннського кінофестивалю, про їхні життєві історії, плани, амбіції. З роману читач багато дізнається про створення фільмів, про довгий шлях від ідеї до шедевру кіномистецтва. І актори, які нам, простим людям, завжди видаються найщасливішими та найуспішнішими на землі, тепер постають як прості дешеві ляльки, якими керують продюсери, чи як маріонетки, готові на все для того, аби більше років свого життя протриматися на екранах.
  Переможець залишається самотній… Переможець повинен жертвувати меті самого себе, повинен іти тільки вперед, іти, падати, підніматися й знову іти. Повинен прорубувати собі шлях до слави. Переможець втратить усе, але здобуде більше: отримає гроші, славу, визнання, вплив, владу, досягне мети, здійснить мрію всього життя, але залишиться самотнім. Переможець залишається самотнім… завжди.
  
  Бредбері Р. Кульбабове вино: повість / Рей Бредбері; пер.. з англ. В.Митрофанова. - Тернопіль: Навч. книга - Богдан, 2016. - 336 с. - (Серія "Горизонти фантастики).

   Літо у неіснуючому містечку Ґрін Таун 1928 року… Веселі пустощі чотирьох безтурботних хлопчаків… І кульбабове вино, яке готує дідусь… Воно – як чарівна капсула часу, що вбирає у себе досвід минулих літ, воно – як ностальгія за дитинством, у яке зможе хоча б на мить повернутися кожен, хто візьме до рук фантастичну повість Рея Бредбері «Кульбабове вино». Ця книга – острівець, на якому зупиняється час. Її сторінки дихають далекими дитинно-безмежними спогадами – теплими, п’янкими, вічними, проте яких нам не спіймати ніколи.

   Бредбері Р. 451 * за Фаренгейтом: повість / Рей Бредбері; пер. з англ. Є.Крижевича. - Тернопіль: Навч. книга - Богдан, 2016. - 208 с. - (Серія "Горизонти фантастики).
  
 Повний контроль суспільства урядом… Читання книг – кримінальний злочин, який безпощадно карається державою… Пожежники, покликані розпалювати вогонь… 451 за Фаренгейтом – температура, за якої горить папір – температура суспільного настрою та сердець мешканців антиінтелектуального світу. Саме таким постає життя людей майбутнього на сторінках роману Рея Бредбері. Думати, до речі, заборонено також… І, схоже, уряд країни досяг би своєї мети, змусивши націю відмовитися від усіх знань і почуттів, якби не пожежник, внутрішня свобода якого сягнула вище термометра за Фаренгейтом…
 У творчості Р. Бредбері органічно поєднуються фантастика й реалізм, казка та достеменний факт, ностальгія за минулими літами й допитливий погляд у майбутнє, — і це надає кожному творові письменника своєрідного, неповторного звучання. І, мабуть, недарма критики і на батьківщині Бредбері, й поза нею з рідкісною одностайністю вважають його унікальним явищем в американській літературі.


---------------------------------------------------------------------  
Бідна кріпачка Катерина змалечку не знала любові, бо ще в три рочки залишилася без мами. Відтоді в хаті правує зла мачуха Килина, яка зненавиділа дівчинку з першого погляду. Вона ж хоче видати пасербицю заміж за огидного сотника Яковенка, який обіцяє щедру винагороду за дівчину. Катерина в розпачі: весілля не за горами, а єдиний захисник, закоханий у неї друг дитинства Микола, трагічно загинув. Звідки чекати порятунку? Однак життя дівчини назавжди змінює зустріч із графом Криштофом Гнатовським! Вона вперше в житті закохується, і пан відповідає тим самим почуттям.
Джерело: http://nashformat.ua/catalog/knygy/khudozhnya_literatura_1/zhinocha_proza/knyga_kateryna_daryna_gnatko/
Бідна кріпачка Катерина змалечку не знала любові, бо ще в три рочки залишилася без мами. Відтоді в хаті правує зла мачуха Килина, яка зненавиділа дівчинку з першого погляду. Вона ж хоче видати пасербицю заміж за огидного сотника Яковенка, який обіцяє щедру винагороду за дівчину. Катерина в розпачі: весілля не за горами, а єдиний захисник, закоханий у неї друг дитинства Микола, трагічно загинув. Звідки чекати порятунку? Однак життя дівчини назавжди змінює зустріч із графом Криштофом Гнатовським! Вона вперше в житті закохується, і пан відповідає тим самим почуттям. Простолюдинка стає дружиною графа! Та чи зможуть бути щасливими колишня наймичка та нащадок знатного роду?
Джерело: http://nashformat.ua/catalog/knygy/khudozhnya_literatura_1/zhinocha_proza/knyga_kateryna_daryna_gnatko/

Бідна кріпачка Катерина змалечку не знала любові, бо ще в три рочки залишилася без мами. Відтоді в хаті правує зла мачуха Килина, яка зненавиділа дівчинку з першого погляду. Вона ж хоче видати пасербицю заміж за огидного сотника Яковенка, який обіцяє щедру винагороду за дівчину. Катерина в розпачі: весілля не за горами, а єдиний захисник, закоханий у неї друг дитинства Микола, трагічно загинув. Звідки чекати порятунку? Однак життя дівчини назавжди змінює зустріч із графом Криштофом Гнатовським! Вона вперше в житті закохується, і пан відповідає тим самим почуттям. Простолюдинка стає дружиною графа! Та чи зможуть бути щасливими колишня наймичка та нащадок знатного роду?
Джерело: http://nashformat.ua/catalog/knygy/khudozhnya_literatura_1/zhinocha_proza/knyga_kateryna_daryna_gnatko/
Бідна кріпачка Катерина змалечку не знала любові, бо ще в три рочки залишилася без мами. Відтоді в хаті правує зла мачуха Килина, яка зненавиділа дівчинку з першого погляду. Вона ж хоче видати пасербицю заміж за огидного сотника Яковенка, який обіцяє щедру винагороду за дівчину. Катерина в розпачі: весілля не за горами, а єдиний захисник, закоханий у неї друг дитинства Микола, трагічно загинув. Звідки чекати порятунку? Однак життя дівчини назавжди змінює зустріч із графом Криштофом Гнатовським! Вона вперше в житті закохується, і пан відповідає тим самим почуттям. Простолюдинка стає дружиною графа! Та чи зможуть бути щасливими колишня наймичка та нащадок знатного роду?
Джерело: http://nashformat.ua/catalog/knygy/khudozhnya_literatura_1/zhinocha_proza/knyga_kateryna_daryna_gnatko/
Бідна кріпачка Катерина змалечку не знала любові, бо ще в три рочки залишилася без мами. Відтоді в хаті правує зла мачуха Килина, яка зненавиділа дівчинку з першого погляду. Вона ж хоче видати пасербицю заміж за огидного сотника Яковенка, який обіцяє щедру винагороду за дівчину. Катерина в розпачі: весілля не за горами, а єдиний захисник, закоханий у неї друг дитинства Микола, трагічно загинув. Звідки чекати порятунку? Однак життя дівчини назавжди змінює зустріч із графом Криштофом Гнатовським! Вона вперше в житті закохується, і пан відповідає тим самим почуттям. Простолюдинка стає дружиною графа! Та чи зможуть бути щасливими колишня наймичка та нащадок знатного роду?
Джерело: http://nashformat.ua/catalog/knygy/khudozhnya_literatura_1/zhinocha_proza/knyga_kateryna_daryna_gnatko
                                                      
                                                     

Немає коментарів:

Дописати коментар