пʼятниця, 30 липня 2021 р.

Мозаїка новинок "Українська книга.Нова література"


Неабияке задоволення приносять нові книги, які надходять до бібліотеки. Це радість для всіх - як для бібліотекарів, так і для мешканців міста! Адже кожна нова книга – це завжди подія та нове знайомство. Це яскраві видання на будь-який смак для читачів різних вікових груп.

Золочівська міська бібліотека ім.. І. Франка пропонує вам мозаїку новинок: «Українська книга. Нова література»

 

Адамик О.В. Бухгалтерські моделі обліку виконання бюджету Пенсійного фонду України: монографія/ О.В. Адамик.– Тернопіль: Крок, 2013.– 298 с.

Айвазян О.Б. Бібліотеки Поділля ( друга половина ХІХ-початок ХХ ст..): монографія/ О. Айвазян.- Камянець_Подільський: Видавець: ПП Зволейко Д.Г., 2016.– 256 с.

Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України.– Львів: ПАІС, 2018.– 244 с.

Амбівалентність і мімікрія облікової теорії: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2013.– 473 с.

Асаул А.М. Ринок цінних паперів: системний аналіз підприємницької діяльності: навч.посібник/ А.М. Асаул, М.П. Войнаренко, Н.А.Пономарьова.– Хмельницький: ІНТРАДА.– 2009.– 486с.

Бруханський Р.Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва: монографія/ Р.Ф. Бруханський.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 384с.

Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 1 (січень-березень) 2016 рік: науковий журнал.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 147 с.

Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 2 (квітень-червень) 2016 рік: науковий журнал.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 197 с.

Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 3 (липень-вересень) 2016 рік: науковий журнал.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 147 с.

Ведерніков М.юД Мотивування персоналу: навчальний посібник/ М.Л. Ведерніков, О.Г. Гарват, О.О.Чернушкіна і ін..– Хмельницький: Видавець Фоп Цюпак А.А.2014.– 254с.

Вовк С.В. Фінанси інтернаціоналізації діяльності підприємств: монографія/ С.В. Вовк, І.Б.Аванесова.– Тернопіль: підручники і посібники, 2014.– 208с.

Войнаренко М. П. Ділова активність підприємств: проблеми аналізу та оцінки/ М.П.Войнаренко, Т.Г.Рзаєва.– Хмельницький: ХНУ, 2008. –284 с.

Войнаренко М.П. Обери здоровя – обери життя! Посіб. на допомогу лекторам, кураторам, вихователям/ М.П. Войнаренко, М.Є.Скиба, Л.Е. Байдич, Л.М.Дунецт. – Київ: Т-во» Знання» України, 2207.– 108с.

Войнаренко М.П. Проблеми реформування економіки України/ М.П. Войнаренко, Л.П. Радецька, В.Р.Філінюк.– Київ: Логос, 1999.– 259с.

Войнаренко М. П. Проблеми розвитку фінансових установ за умов ринку: монографія / М.П. Войнаренко, Л.М.Білорусець, В.С. Ченаш.– Хмельницький: ХНУ, 2006.– 135 с.

Войнаренко М. П. Управління матеріально-технічним забезпеченням ( менеджмент постачально-збутових процесів): навч. посібник/ М.П. Войнаренко.– Хмельницький: ХДУ, 2003.- Ч.1.– 111с.

Войнаренко М. П. Стимулювання праці у сфері туризму: монографія/ М. Войнаренко.– Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2010.– 196 с.

Герц А.А. Правознавство: навчальний посібник/ А.А.Герц, С.Й .Кравчук.– Хмельницький університет управління та права, 2017.– 279с.

Дзісян Я.І. Соціально-економічні перетворення в Україні наприкінці 80 на початку 90- х років ХХ ст.– Тернопіль: Економічна думка, 2010.– 264 с.

Десятнюк О.М. Домінанти мінімізації податкових втрат: фонографія/ О.М. Десятнюк, М.М.Фільо.– Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 262с.

Желюк Т.Л. Управління довгостроковим розвитком національної економіки: методологічні та прикладні аспекти: монографія/ Т.Л. Желюк.– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2010.– 512с.

Журнал Європейської економіки. Том 15 (№1). Березень, 2016.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 139с.

Журнал Європейської економіки. Том 15 (№2). Червень, 2016.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 139с.

Журнал Європейської економіки. Том 15 (№3). Вересень, 2016.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 367с.

Журнал Європейської економіки. Том 15 (№4). Грудень, 2016.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 481с.

Задорожний З.-М. В. Актуальні питання облікової політики підприємств, щодо необоротних активів: монографія/ З.-М.В. Задорожний, Л.Г. Семеген, Л.І. Богуцька.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 237 с.

Збірник праць.Т.10: Проблеми економіки Тернопільщини та інших територій України: ТНЕУ, 2015.– 211с.

Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств:сучасна парадигма та домінанти розвитку/ Т.О. Кізима.– Київ: Знання, 2010.– 431с.

Кнейслер О.В. Ринок перестрахування України: теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку: монографія/ О.В. Кнейслер.– Київ: Центр учбової літератури, 2012.- 416 с.

Концепція розвитку бухгалтерського обліку аналізу та аудиту в Україні: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2005.– 320 с.

Крисоватий А.І. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори: монографія/ А.І.Крисоватий.– Тернопіль:Підручники і посібники, 2010.– 248с.

Крисоватий А.І. Новітня парадигма преференційного оподаткування: монографія/ А.І. Крисоватий, Г.В. Василевська.– Київ: Центр. Учбової літератури, 2013 с. – 260 с.

Крисоватий А.І. Податкові трансформації в ЄС та податкова політика України в контексті євроінтеграції: монографія/ А.І. Крисоватий, В.М.Мельник, Т.В.Кошук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 236с.

Куриляк В.Є. Менеджмент: між цивілізаційні і міжкультурні основи: монографія/ Віталіна Куриляк.– Київ: Кондор, 2010.– 482с.

Літинська В.А. Управління кар’єрою персоналу: навч. посібник/ В.А.Літинська. – Хмельницький: Видавець ФОП Цюпак А.А., 2015.– 188с.

Мартинюк В.П. Фінансові аспекти розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України: монографія/ В.П.Мартинюк.– Київ: Кондор, 2011.– 326 с.

Монастирський Г.Л. Модернізаційна парадигма управління економічних розвитком територіальних спільнот базового рівня: сонографія/ Г.Л. Монастирська.– Тернопіль:Економічна думка ТНЕУ, 2010.– 464с.

Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 182 с.

Наукова західного регіону України ( 1990-2010).– Львів: ПАІС, 2011.– 672 с.

Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2013.– 416с.

Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України: монографія. – Тернопіль: ТНЕУ,2014.– 504 с.

Письменний В.В. Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України: монографія/ В.В. Письменний.– Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр «Економічна думка», 2011.– 196с.

Популях І. Головні економічні теорії: історичний огляд/ І.Популях.– Львів, 2015.– 156с.


Психологія і суспільство.– 2015. №1.– Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 140с.

Психологія і суспільство.– 2015. №2(60).– Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 150с.

Психологія і суспільство.– 2015. №3(61).– Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 124с.

Психологія і суспільство.– 2015. №4 (62).– Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 132с.

Психологія і суспільство.– 2016. №1.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 138с.

Психологія і суспільство.– 2016. №2(64), Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 134с.

Психологія і суспільство.– 2016.– №3(65), Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 130с.

Регіональна фіскальна політика: теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 402с.

Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография.– Київ: Кондор, 2011.– 352 с.

Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.

Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень: монографія. – Київ: Кондор, 2012.– 376 с.

Рудакевич О.М. Національна політична культура: теорія, методологія, український досвід: монографія Т.О. Рудакевич. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 456 с.

Рудакевич О.М. Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження: монографія/ Олег Рудакевич.– Тернопіль: ТНЕУ, 2013.– 352с.

Світ фінансів. Випуск 1, 2015 рік. – Тернопіль: ТНЕУ 2015. – 208 с.

Світ фінансів. Випуск 2, 2015 рік. – Тернопіль: ТНЕУ 2015. – 178 с.

Світ фінансів. Випуск 3 (48), 2016 рік. – Тернопіль: ТНЕУ 2016.– 194 с.

Світ фінансів. Випуск 4, 2016 рік. – Тернопіль: ТНЕУ 2016.– 184 с.

Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації: монографія. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 256с.

Сидорович О.Ю. Діалектика оподаткування: інституціональні консесуари і конфлікти/ О. Сидорович.– Тернопіль: Економ.думка ТНЕУ, 2015.– 432с.

Скиба М.Є. Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти: монографія/ М.Є. Скиба, С.Г.Костогриз, Г.В.Красильникова.– Хмельницький: ХНУ, 2009.– 219 с.

Скиба М.Є.Соціально незахищена категорія студентів: проблеми формування особистості/ М.Є.Скиба, М.П. Войнаренко, Л.Е.Байдич, Л.М. Дунець.– Хмельницький: ННУ, 2009.– 115с.

Собко О.М. Інтелектуальний капітал і корекція вартості підприємства: монографія / О.М.Собко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 444 с.

Станіславова Л.Л. Стилістика художнього тексту/ Л.Л. Станіславова.– Хмельницький: ХмЦНП, 2013.– 350с.

Сталий розвиток аграрно індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення / За ред. д.е. професора А. І. Крисоватого.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 440 с.

Тиркало Р.І. Капіталізація банківської системи України: сучасний стан, проблеми, шляхи та перспективи, зростання/ Р.І. Тиркало, Н.М. Ткачук.– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2010.– 328 с.

Тулай О.І. Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та діалектична єдність: монографія / Оксана Тулай.- Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 416 с.

Фінансові важелі подолання бідності в Україні: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2010.- 432 с.

Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільсько-господарських підприємств: монографія. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 452с.

Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 332с.

Фурман А.В. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі: монографія/ Анатолій Фурман.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 272с.

Фурман А.В. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ: монографія/ Анатолій Фурман, – Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 328с.

Царик О.М. Формування культури писемного мовлення особистості в системі вітчизняної шкільної освіти першої половини ХХ ст..: монографія/ Ольга Царик.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 426с.

Шандрук С.К. Психологія професійних творчих здібностей: монографія/ Сергій Шандрук.– Тернопіль: Економічна думка, 2015.– 357с.

Немає коментарів:

Дописати коментар