пʼятниця, 30 липня 2021 р.

Мозаїка новинок "Українська книга.Нова література"


Неабияке задоволення приносять нові книги, які надходять до бібліотеки. Це радість для всіх - як для бібліотекарів, так і для мешканців міста! Адже кожна нова книга – це завжди подія та нове знайомство. Це яскраві видання на будь-який смак для читачів різних вікових груп.

Золочівська міська бібліотека ім.. І. Франка пропонує вам мозаїку новинок: «Українська книга. Нова література»

 

Адамик О.В. Бухгалтерські моделі обліку виконання бюджету Пенсійного фонду України: монографія/ О.В. Адамик.– Тернопіль: Крок, 2013.– 298 с.

Айвазян О.Б. Бібліотеки Поділля ( друга половина ХІХ-початок ХХ ст..): монографія/ О. Айвазян.- Камянець_Подільський: Видавець: ПП Зволейко Д.Г., 2016.– 256 с.

Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України.– Львів: ПАІС, 2018.– 244 с.

Амбівалентність і мімікрія облікової теорії: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2013.– 473 с.

Асаул А.М. Ринок цінних паперів: системний аналіз підприємницької діяльності: навч.посібник/ А.М. Асаул, М.П. Войнаренко, Н.А.Пономарьова.– Хмельницький: ІНТРАДА.– 2009.– 486с.

Бруханський Р.Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва: монографія/ Р.Ф. Бруханський.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 384с.

Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 1 (січень-березень) 2016 рік: науковий журнал.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 147 с.

Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 2 (квітень-червень) 2016 рік: науковий журнал.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 197 с.

Вісник Тернопільського національного економічного університету. Випуск 3 (липень-вересень) 2016 рік: науковий журнал.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 147 с.

Ведерніков М.юД Мотивування персоналу: навчальний посібник/ М.Л. Ведерніков, О.Г. Гарват, О.О.Чернушкіна і ін..– Хмельницький: Видавець Фоп Цюпак А.А.2014.– 254с.

Вовк С.В. Фінанси інтернаціоналізації діяльності підприємств: монографія/ С.В. Вовк, І.Б.Аванесова.– Тернопіль: підручники і посібники, 2014.– 208с.

Войнаренко М. П. Ділова активність підприємств: проблеми аналізу та оцінки/ М.П.Войнаренко, Т.Г.Рзаєва.– Хмельницький: ХНУ, 2008. –284 с.

Войнаренко М.П. Обери здоровя – обери життя! Посіб. на допомогу лекторам, кураторам, вихователям/ М.П. Войнаренко, М.Є.Скиба, Л.Е. Байдич, Л.М.Дунецт. – Київ: Т-во» Знання» України, 2207.– 108с.

Войнаренко М.П. Проблеми реформування економіки України/ М.П. Войнаренко, Л.П. Радецька, В.Р.Філінюк.– Київ: Логос, 1999.– 259с.

Войнаренко М. П. Проблеми розвитку фінансових установ за умов ринку: монографія / М.П. Войнаренко, Л.М.Білорусець, В.С. Ченаш.– Хмельницький: ХНУ, 2006.– 135 с.

Войнаренко М. П. Управління матеріально-технічним забезпеченням ( менеджмент постачально-збутових процесів): навч. посібник/ М.П. Войнаренко.– Хмельницький: ХДУ, 2003.- Ч.1.– 111с.

Войнаренко М. П. Стимулювання праці у сфері туризму: монографія/ М. Войнаренко.– Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2010.– 196 с.

Герц А.А. Правознавство: навчальний посібник/ А.А.Герц, С.Й .Кравчук.– Хмельницький університет управління та права, 2017.– 279с.

Дзісян Я.І. Соціально-економічні перетворення в Україні наприкінці 80 на початку 90- х років ХХ ст.– Тернопіль: Економічна думка, 2010.– 264 с.

Десятнюк О.М. Домінанти мінімізації податкових втрат: фонографія/ О.М. Десятнюк, М.М.Фільо.– Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 262с.

Желюк Т.Л. Управління довгостроковим розвитком національної економіки: методологічні та прикладні аспекти: монографія/ Т.Л. Желюк.– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2010.– 512с.

Журнал Європейської економіки. Том 15 (№1). Березень, 2016.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 139с.

Журнал Європейської економіки. Том 15 (№2). Червень, 2016.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 139с.

Журнал Європейської економіки. Том 15 (№3). Вересень, 2016.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 367с.

Журнал Європейської економіки. Том 15 (№4). Грудень, 2016.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 481с.

Задорожний З.-М. В. Актуальні питання облікової політики підприємств, щодо необоротних активів: монографія/ З.-М.В. Задорожний, Л.Г. Семеген, Л.І. Богуцька.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 237 с.

Збірник праць.Т.10: Проблеми економіки Тернопільщини та інших територій України: ТНЕУ, 2015.– 211с.

Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств:сучасна парадигма та домінанти розвитку/ Т.О. Кізима.– Київ: Знання, 2010.– 431с.

Кнейслер О.В. Ринок перестрахування України: теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку: монографія/ О.В. Кнейслер.– Київ: Центр учбової літератури, 2012.- 416 с.

Концепція розвитку бухгалтерського обліку аналізу та аудиту в Україні: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2005.– 320 с.

Крисоватий А.І. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори: монографія/ А.І.Крисоватий.– Тернопіль:Підручники і посібники, 2010.– 248с.

Крисоватий А.І. Новітня парадигма преференційного оподаткування: монографія/ А.І. Крисоватий, Г.В. Василевська.– Київ: Центр. Учбової літератури, 2013 с. – 260 с.

Крисоватий А.І. Податкові трансформації в ЄС та податкова політика України в контексті євроінтеграції: монографія/ А.І. Крисоватий, В.М.Мельник, Т.В.Кошук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 236с.

Куриляк В.Є. Менеджмент: між цивілізаційні і міжкультурні основи: монографія/ Віталіна Куриляк.– Київ: Кондор, 2010.– 482с.

Літинська В.А. Управління кар’єрою персоналу: навч. посібник/ В.А.Літинська. – Хмельницький: Видавець ФОП Цюпак А.А., 2015.– 188с.

Мартинюк В.П. Фінансові аспекти розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України: монографія/ В.П.Мартинюк.– Київ: Кондор, 2011.– 326 с.

Монастирський Г.Л. Модернізаційна парадигма управління економічних розвитком територіальних спільнот базового рівня: сонографія/ Г.Л. Монастирська.– Тернопіль:Економічна думка ТНЕУ, 2010.– 464с.

Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 182 с.

Наукова західного регіону України ( 1990-2010).– Львів: ПАІС, 2011.– 672 с.

Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2013.– 416с.

Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України: монографія. – Тернопіль: ТНЕУ,2014.– 504 с.

Письменний В.В. Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України: монографія/ В.В. Письменний.– Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр «Економічна думка», 2011.– 196с.

Популях І. Головні економічні теорії: історичний огляд/ І.Популях.– Львів, 2015.– 156с.


Психологія і суспільство.– 2015. №1.– Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 140с.

Психологія і суспільство.– 2015. №2(60).– Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 150с.

Психологія і суспільство.– 2015. №3(61).– Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 124с.

Психологія і суспільство.– 2015. №4 (62).– Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 132с.

Психологія і суспільство.– 2016. №1.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 138с.

Психологія і суспільство.– 2016. №2(64), Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 134с.

Психологія і суспільство.– 2016.– №3(65), Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 130с.

Регіональна фіскальна політика: теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 402с.

Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография.– Київ: Кондор, 2011.– 352 с.

Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.

Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень: монографія. – Київ: Кондор, 2012.– 376 с.

Рудакевич О.М. Національна політична культура: теорія, методологія, український досвід: монографія Т.О. Рудакевич. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 456 с.

Рудакевич О.М. Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження: монографія/ Олег Рудакевич.– Тернопіль: ТНЕУ, 2013.– 352с.

Світ фінансів. Випуск 1, 2015 рік. – Тернопіль: ТНЕУ 2015. – 208 с.

Світ фінансів. Випуск 2, 2015 рік. – Тернопіль: ТНЕУ 2015. – 178 с.

Світ фінансів. Випуск 3 (48), 2016 рік. – Тернопіль: ТНЕУ 2016.– 194 с.

Світ фінансів. Випуск 4, 2016 рік. – Тернопіль: ТНЕУ 2016.– 184 с.

Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації: монографія. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 256с.

Сидорович О.Ю. Діалектика оподаткування: інституціональні консесуари і конфлікти/ О. Сидорович.– Тернопіль: Економ.думка ТНЕУ, 2015.– 432с.

Скиба М.Є. Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти: монографія/ М.Є. Скиба, С.Г.Костогриз, Г.В.Красильникова.– Хмельницький: ХНУ, 2009.– 219 с.

Скиба М.Є.Соціально незахищена категорія студентів: проблеми формування особистості/ М.Є.Скиба, М.П. Войнаренко, Л.Е.Байдич, Л.М. Дунець.– Хмельницький: ННУ, 2009.– 115с.

Собко О.М. Інтелектуальний капітал і корекція вартості підприємства: монографія / О.М.Собко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 444 с.

Станіславова Л.Л. Стилістика художнього тексту/ Л.Л. Станіславова.– Хмельницький: ХмЦНП, 2013.– 350с.

Сталий розвиток аграрно індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення / За ред. д.е. професора А. І. Крисоватого.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 440 с.

Тиркало Р.І. Капіталізація банківської системи України: сучасний стан, проблеми, шляхи та перспективи, зростання/ Р.І. Тиркало, Н.М. Ткачук.– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2010.– 328 с.

Тулай О.І. Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та діалектична єдність: монографія / Оксана Тулай.- Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 416 с.

Фінансові важелі подолання бідності в Україні: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2010.- 432 с.

Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільсько-господарських підприємств: монографія. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 452с.

Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави: монографія.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 332с.

Фурман А.В. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі: монографія/ Анатолій Фурман.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 272с.

Фурман А.В. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ: монографія/ Анатолій Фурман, – Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 328с.

Царик О.М. Формування культури писемного мовлення особистості в системі вітчизняної шкільної освіти першої половини ХХ ст..: монографія/ Ольга Царик.– Тернопіль: ТНЕУ, 2016.– 426с.

Шандрук С.К. Психологія професійних творчих здібностей: монографія/ Сергій Шандрук.– Тернопіль: Економічна думка, 2015.– 357с.

четвер, 29 липня 2021 р.

Дякуємо за подаровану книгу!

Бібліотечні працівники завжди безмежно вдячні за подаровані книги, бо впевнені – вони обов'язково знайдуть свого користувача і стануть важливою частинкою фонду бібліотеки, допоможуть у відродженні культури та духовному зростанні.

Приємним сюрпризом для Золочівської міської бібліотеки ім. І. Франка стала подарована історико-документальна розвідка автора-дослідника Галини Кравчук (м.Вінніпеґ, Канада) «У чужій далекій стороні..».

Книга базована на історичних фактах, архівних матеріалах, спогадах перших поселенців, відтворює історію переселення українців до провінції Манітоба.

Галина Кравчук озвучила, обнародувала нам імена і долі перших українських іммігрантів, які ще в ХІХ столітті здійснили безпрецедентну світову довічну подорож-прощу за клаптиком землі, яку власними руками перетворили на ниву канадського загальновизнаного добробуту.Висловлюємо щиру подяку за подаровану книгу та увагу до бібліотеки пані Галині Кравчук.

Дякуємо Володимиру Дідулі, що передав книжковий дарунок бібліотеці.
Запршуємо до читання!

пʼятниця, 23 липня 2021 р.

 Друзі, сьогодні у рубриці #Ті_що_живуть_на_полицях, книга Лолли А. Екерстрьом «ЛАҐОМ». Шведські секрети щасливого життя!

Ця книга для людей, які цікавляться іншими культурами. Вона про психологію шведів, про те, як треба міняти життя, щоб дбайливо витрачати природні ресурси, мінімально впливати на природу і отримувати задоволення від життя.

Lagom – це спосіб життя у Швеції, який сприяє гармонії. Головний принцип lagom – досить. Це стосується всього: від кількості спецій у їжі і кількості меблів у вашому будинку до вашого особистого простору в громадському транспорті, літаку і так далі.

Швеція живе в усіх аспектах помірковано. Це стосується їжі і свят, здоров'я і щастя, краси і моди, роботи і відпочинку, бізнесу і фінансів, природи та її використання. Мова не про те, щоб мати занадто мало або занадто багато, а про те, щоб шляхом прийняття оптимальних рішень отримувати задоволення від свого життя. Це їхній спосіб бути щасливими. І він чудово працює: згідно з опитуваннями, Швеція – одна з найщасливіших країн у світі.

Lagom – це баланс між інтересами особистості та відповідальністю перед суспільством.Нехай ця дивовижна книжка допоможе вам внести бодай незначні, проте важливі зміни у своє повсякденне життя, щоб воно стало повнішим та більш щасливим!

Чекаємо на вас у Золочівська міська бібліотека ім.І.Франка!

#Ті_що_живуть_на_полицях,#zolochiv_library

Іван Дзюба – 90 років з дня народження

 Дзюба Іван Михайлович – учений-літературознавець, письменник, громадський і політичний діяч. Лідер  демократичної перебудови суспільного життя України, один з ініціаторів створення Народного Руху України,  перший президент Республіканської асоціації українознавців, член наглядової ради Міжнародного фонду «Відродження». Лауреат літературознавчої премії ім. О. Білецького, Національної премії України імені Тараса Шевченка (1989), Міжнародної  премії Фонду Антоновичів, США (1992), премії Фонду ім. В.Жаботинського, всеукраїнських премій ім. В. Вернадського (2000) і «Визнання» (2001). Герой України (2001).

Ім’я Івана Дзюби добре відоме і в Україні, й поза її межами, а життєвий шлях є взірцем патріотичного служіння вітчизняній науці й культурі в обстоюванні права на свободу творчості за тоталітарного режиму. В особі цього діяча гармонійно поєднюються громадська мужність, яскраві риси вченого та організатора науки, подвижника культурного і громадського життя, людини виняткової чуйності й душевної щедрості.

До ювілею нашого визначного сучасника у Золочівській міській бібліотеці ім. І.Франка організовано книжкову панораму « Іван Дзюба – 90 років з дня народження»

Шановні користувачі, запрошуємо  відвідати Золочівську міську бібліотеку ім. І. Франка. Приходьте і відкривайте для себе непересічну постать справжнього патріота, відомого в Україні та за її межами літературного критика, громадського й культурного діяча, дисидента радянських часів, Героя України, радника Президії НАН України, академіка Івана Михайловича Дзюби. 
пʼятниця, 16 липня 2021 р.

Ті, що живуть на полицях

 Сьогодні у рубриці #Ті_що_живуть_на_полицях, книга Фенні Флеґґа « Смажені зелені помідори в кафе "Зупинка"» від американської письменниці, сценаристки та актриси-коміка .

Це роман, що 36 тижнів входив в ТОП бестселлерів New York Times. А сценарій до фільму (так, по книзі знятий фільм, який вийшов у 1991 році) номінувався на оскар.

Неймовірно атмосферний та колоритний екскурс в історію США у 30-і роки 20-го століття: Велика Депресія, расова дискримінація та ще низка соціальних проблем. А ще книжка насичена всеперемагаючою вірою у добро та надією на краще, а також приправлена гумором з дрібкою сарказму.

Універсальний рецепт щастя від Фенні Флеґґа: одне велике кохання, дві -три зради, дрібка сліз, гумор за смаком, готувати на вогні пристрасті.Чекаємо на вас у Золочівська міська бібліотека ім.І.Франка

#Ті_що_живуть_на_полицях,#zolochiv_library

УКРАЇНА СУВЕРЕННА

Затвердження 16 липня 1990 року Декларації про державний суверенітет стало важливим елементом процесу державотворення.

В самому документі суверенітет трактувався як «верховенство», самостійність, повнота й неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах». І хоча мова не йшла про вихід зі складу СРСР ( передбачалося, що принципи Декларації будуть використані для укладання нового союзного договору). Однак, насправді українська декларація про суверенітет стала фактично програмою побудови незалежної держави.

У Золочівська міська бібліотека ім.І.Франка оформлено історичний факт: «Декларація про державний суверенітет – перший крок до незалежної України».

Запрошуємо до перегляду!

Ті, що живуть на полицях

     Друзі, пропонуємо для вас нову рубрику #Ті_що_живуть_на_полицях, де щотижнево будемо репрезентувати новинки літератури нашої бібліотеки!

Сьогодні - книга, яка перебуває в ТОП-5 найпопулярніших книжок психології!!!

Відомий американський психолог і психіатр, доктор медицини Ерік Берн дає відповідь на питання, що змушує переможців вигравати, невдах програвати...

У книзі "Що ти кажеш після привітання? Психологія людської долі" автор показує, як життя всіх людей іде за наперед визначеним сценарієм. Сумний або успішний, він визначає, як людина ставитиметься до своїх колег, з ким одружиться, скільки матиме дітей і в якому ліжку помре.

Ця книжка демонструє, як пишеться сценарій кожної людини, як він працює і, що більш важливо, як кожен може імпровізувати або вносити зміни, щоб уможливити щасливий кінець...Завітайте до Золочівська міська бібліотека ім.І.Франка!

На вас чекають новинки!

субота, 10 липня 2021 р.

Бібліотека під відкритим небом

 8 липня Золочівська міська бібліотека ім.І.Франка провела чергову вуличну акцію «Бібліотека під відкритим небом».

Золочів'яни мали змогу ознайомитися з народознавчою літературою з фонду Золочівської міської бібліотеки.

Що може бути кращим чудового літнього дня, ніж посидіти з цікавою книгою та погортати сторінки яскравих журналів у сквері, під розлогими деревами?

 Бібліотека_під_відкритим_небом працює щочетверга. Приєднюйтесь!
Читати модно! Читати престижно! Читайте з нами!

 

З книгою відкриваємо світ природи

     Природа… Вона прекрасна і неповторна у будь-яку пору року і в будь-якому куточку нашої планети.

Однак природою можна і треба не лише милуватися, захоплюватися її красою і розмаїттям форм. Природа – наше багатство, неоціненний скарб, який люди повинні постійно берегти й розумно, раціонально його використовувати.

Ми маємо бути переконані, що людина й природа – неподільний живий організм, і якщо знищити хоч одну якусь частину, то загине все інше.

8 липня у Золочівській міській бібліотеці ім. І.Франка оформлено еко-перегляд «З книгою відкриваємо світ природи».  Кожен бажаючий  може підібрати для себе інформацію про природу і про те, чому необхідно її берегти. 

Запрошуємо до перегляду!

четвер, 8 липня 2021 р.

Народознавча експозиція «На Івана Купала віночок сплітала»

 7 липня за християнським календарем – свято Різдва Святого Пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. За народними традиціями цього дня святкують день Івана Купала.

У східних слов’ян і народів Прибалтики свято Різдва Іоанна Предтечі за часом збігалось з язичницьким святом літнього сонцестояння (слов. Купало, балт. Ліго), тому в народі він став називатись днем Івана Купала. Багато язичницьких елементів досі збереглось у народній обрядовості цього свята: танці і хороводи, перестрибування через вогонь (древній очищувальний обряд), скочування в ріку палаючих коліс, кидання вінків.
До свята Івана Купала в Золочівській міській бібліотеці ім. І.Франка представлена народознавча експозиція: «На Івана Купала віночок сплітала»
Запрошуємо наших користувачів на перегляд народознавчої та художньої літератури, щоб дізнатися більше про це найколоритніше літнє свято!
четвер, 1 липня 2021 р.

ВІТАЄМО З ДНЕМ МОЛОДІ

   27 червня, Україна відзначає День молоді. Це свято існує з 1994 року, коли його було запроваджено президентським указом.

Дорогі друзі!
Щиро вітаємо вас зі святом!
    Ви – майбутнє нашої країни. Любіть свою Вітчизну не на словах, а конкретними добрими справами. Нехай ваші молоді енергія і завзяття, оптимізм і наполегливість знайдуть гідне втілення в особистому та суспільному житті, бізнесі та виробництві, науці, мистецтві, спорті, громадській та політичній діяльності.
До вашої уваги Золочівська міська бібліотека ім.І.Франка Золочівської міської ради у відділі абонементу підготувала літературний вернісаж "Молоді про молодь".Запрошуємо до читання!

Семінар для батьків «Розвиток дитини від семи до дванадцяти років».

 27 червня у читальному залі Золочівська міська бібліотека ім.І.Франка Золочівської міської ради відбувся черговий семінар із циклу заходів ГО "Золочівська спілка психологів" для батьків на тему «Розвиток дитини від семи до дванадцяти років».

Семінар провели четверо практичних психологів: Олена Джула (педіатр, дитячий психіатр), Людмила Юхимчук (дитячий психолог),Тереза Гевко (психолог, психотерапевт), Наталія Малиновська (психолог за методом EMDR та біосугентії)
У програмі семінару було висвітлено теми:
«Час інтенсивного інтелектуального розвитку – що не пропустити»
«Період народження соціального «Я» дитини – мораль, дружба, обов’язки – як сформувати нормальну самооцінку і знайти своє місце у колективі»
«Шкільні тривоги і страхи та формування емоційного інтелекту – яку роль у цьому має дорослий, що поруч. І як дорослому створити затишну атмосферу зростання при сучасному темпі життя та при цьому не вигоріти.
Розглядались конкретні життєві ситуації , надавалися практичні поради батькам.
Бібліотекарі доповнили захід книжковою виставкою.
Наступна подія відбудеться у серпні. Тема : підлітковий вік. Очікуйте анонсів!