вівторок, 22 січня 2019 р.

100 років проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР


22 січня 2019 року Україна відзначає 100-й ювілей підписання "Акту Злуки"

      Саме від Акта Злуки 1919 року ведеться відлік цілісної Української  держави. Ця подія продемонструвала можливість цивілізованого демократичного збирання територій в єдину суверенну державу.


Акт злуки – урочисте проголошення Директорією акта про об'єднання Української Народної Республіки (УНР) й Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) в єдину незалежну державу 22 січня 1919 р. в Києві.

  Внаслідок розвалу Австро-Угорщини на зхідно-українських землях 1 листопада 1918 постала нова держава – ЗУНР. Під тиском широких народних мас, що прагнули об'єднання з "Великою Україною", в умовах розв'язаної поляками інтервенції Українська національна рада ЗУНР, її найвища законодавча влада, доручила своєму урядові – Державному секретаріату ЗУНР – вжити необхідних заходів для возз'єднання всіх українських земель в єдиній державі. 1 грудня 1918 у Фастові було укладено "передвступний" договір між УНР і ЗУНР про наступну Злуку обох республік в одну велику державу.
   3 січня 1919 Українська національна рада ЗУНР у Станіславі (нині м. Івано-Франківськ) затвердила "передвступний" договір між ЗУНР і УНР і прийняла ухвалу про злуку.
  22 січня 1919 р. Директорія УНР з приводу визначної події видала Універсал, яким оповістила про утворення єдиної незалежної УНР. 
    Документ про об'єднання УНР і ЗУНР був проголошений на масовому віче, яке проходило на Софійській площі Києва 22 січня 1919 року за участю представників республік - Лонгіна Цегельського (державний секретар внутрішніх справ уряду ЗУНР) та Володимира Винниченка (глава Директорії УНР).
      У цей день дві держави на основі українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій об'єднувалися в єдину соборну Українську державу - гаранта демократичних прав і свобод громадян.

   З цієї нагоди в читальному залі Золочівської ЦРБ ім. І.Франка оформлено ілюстративно-книжкову виставку "Соборна сила України".


До вашої уваги також віртуальна виставка  "Соборна сила України"


        Міхновський М. Самостійна Україна; Справа української інтелегенції/ Микола Міхновський.- К.: МАУП, 2007.- 352 с.                                                              Зібрані у книзі ідеологічні праці Миколи Міхновського (1873-1924) обгрунтовують уперше в історії української політичної думки ідеологію української державної самостійності і закладають теоретичні основи українського націоналізму. Якщо "Самостійна Україна" (1900) кілька разів передруковувалася, то "Справа української інтелегенції" (1906), що була надрукована у Львові ( із конспіративних міркувань місцем друку названо Чернівці) без зазначення імені автора і дати, сучасному читачеві практично невідома.                                                Для політологів, а також для всіх, хто цікавиться історією розвитку української політичної думки. Рекомендується як настільна книга сучасній політично 
активній молоді.

      Західно-українська народна республіка. 1918-1923. уряди. Постаті/ Інститут укоаїнознавства ім. І. Крипякевича НАН України; гол. ред. ради Ярослав Ісаєвич; упоряд.: Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Соляр.- Львів, 2013.- 350с.                                                        У книзі відтворено громадсько-політичну діяльність державних секторів урядів ЗУНР, їх внесок у реалізацію національної ідеї, розбудову інституцій влади, налагодження соціально-економічного і культурно-освітнього життя краю, розв'язання українського питання на міжнародній арені.

    Добржанський О. Змагання за українську державність на Буковині (1914-1921 рр.). Документи і матеріали/ О.Добржанський, В.Старик. - Чернівці: Чернівецька обласна друкарня, 2009.- 512 с.                                  Пропонований збірник містить різноманітні документи про український національний рух на Буковині в роки Першої світової війни та визвольних змагань українського народу, про прагнення українців здобути свою державність, про нетривкий період української влади на Буковині, про загарбання краю румунськими військами та встановлення режиму румунського панування, про намагання протистояти цьому українських патріотів. В ньому публікуються документи українських та зарубіжних архівів, матеріали газет Чернівців, Києва, Львова, Коломиї, а також деякі документи, що вже публікувалися в наукових виданнях.


        Державний  Центр Української Народної Республіки в екзилі: Статті і матеріяли/ Зредагували Любомир Р. Винар і Наталя Пазуняк; [Слово до читача М. В. Плав'юка; Вступне слово Л. Р. Винара;   Художн. оформл. М.С. Пшінки]. - Філядельфія; Київ; Вашінгтон. Фундація ім. С. Петлюри: Веселка: Фундація  Родини Фещенко- Чопівських, 1993. - 494с.
     У збірнику вміщено   документи і матеріали, які розповідають про діяльність Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі впродовж більш як  сімдесят років.
           Читач довідається про ту велику роль, яку відіграв ДЦ УНР в екзилі, наближаючи світлий день здобуття Україною державної незалежеости      Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. 1917-1921: І.Центральна Рада- Гетьманщина - Директорія. ІІ. Камянецька доба/ І. Мазепа. - Дніпропетровськ: Січ, 2001. - 415с.
    До книги ввійшли перша частина та розділ з другої частини спогадів видатного українського державного, громадського та політичного діяча про революційні події в Україні в 1917-1921 роках.

    Кучерук В. Своя правда: збірник статей/ Василь Кучерук. - Львів: "Проман", 2013. - 492с.

      Цей збірник наукових статей, доповідей, памфлетів, есе, розвідок охоплює величезний історичний масив: від раннього залізного віку до сьогоднішнього часу. Автор працював над ним впродовж майже тридцяти років, намагаючись у різний час опублікувати статті та наукові розвідки у тодішній періодиці.
До збірника ввійшли тільки ті матеріали, що не втратили актуальности і можуть зацікавити читача, який не байдужий до історії рідного краю. Про значення збірника можна мати уявлення, познайомившись з його змістом. Автор намагався бути максимально обєктивним, висловлюючи свої погляди.

        Солдатенко І. Проект "Україна". 1917-1920 рр. Постаті/ В. Ф. Солдатенко.- Кіровоград:Імекс- ЛТД, 2013.- 511с.

         У цій книзі подані короткі матеріали про тих, хто стояв біля витоків відродження нації, розробляв платформу української революції, керував її втіленням в життя, очолював політично-координаційний центр національної державності, - М. Грушевського, В.Винниченка, М.Міхновського, М.Дорошенка, П.Христюка, С. Голубовича, М.Порша та багатьох інших. Всі вони залишили достатньо рельєфний слід у житті нації. Їх прізвища фігурували в сотнях і тисячах важливих, іноді - справді доленосних документів, а від позицій, вчинків і дій багато в чому залежав актор розвитку великого європейського народу на одному з переламних рубежів вітчизняної історії.


     Політична історія України. ХХ століття: У 6 т./ Редкол.: І.Ф. Курас та ін. - К.: Генеза, 2002-2003.
Т.5: Українці за межами УРСР (1918-1940). - Керівник тому В.П. Трощинський.- К., 2003. - 720 с.


     У п'ятому томі "Політичної історії України. ХХ століття" досліджуються політичні процеси серед української еміграції в Європі та на українських землях у складі Польщі, Румунії і Чехословаччини в період між двома світовими війнами.
        Особлива увага приділяється аналізу політичних течій міжвоєнної української еміграції, їхніх ідейних засад та моделей державоутворення.         Закалюк А. Західноукраїнська Народна Республіка/А. Закалюк //Вступ до історії України: Навчальний посібник.- Львів: Видавництво "Астролябія", 2012. - С. 118-122.
         У посібнику висвітлено історію України від найдавніших часів до сьогодення, при цьому особливу увагу звернено на найважливіші події. У його розділах у доступній оповідній формі подано тематичний, який супроводжується великою кількістю коментованих ілюстрацій, що сприятимуть формуванню цілісного образу історії країни.
Зокрема у темі 24 йдеться про Акт Злуки УНР і ЗУНР.


        Капранови Брати.Соборна УНР. Війна на три фронти/ Брати Капранови// Мальована історія Незалежності України.- К.:  Гамазин, 2013.- С. 58-59.
     
    Незалежність не впала з неба - державницька традиція живе на наших землях зі скіфських часів і фактично не переривалася до 1991-го. Короткий і зрозумілий виклад подій минулого разом із мальованими історіями дозволить читачам легко зорієнтуватися у такому складному питанні, як походження української держави та боротьба за її встановлення, а пантеон героїв дасть приклад для наслідування.


             Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 рр.. У двох томах. Том 1. - Жовква, Видавництво Отців Василіан "Місіонер", 1998; ілюстр. - 524 с. 


     У двотомнику досліджується один із найбільш важливих  і суперечливих етапів політичної історії України ХХ століття: відтворено події в українських землях у період Першої  світової війни та визвольних змагань 1917-1923 рр., охарактеризовано визначні постаті національно-демократичного та комуністичного табору, висвітлено політику Росії та західних держав Європи щодо України, її державності та соборності. Для науковців, студентської й учнівської молоді, масового читача.
До 80-річчя IV

     Гошуляк І. Акт Злуки 22 січня 1919 року/ Іван Гошуляк// Визвольний шлях. - 2000. - №1(622). - С. 10-14.

        Незважаючи на численні лиха й труднощі, що випали на долю нашого народу, ідея всеукраїнської єдности, соборности України ніколи не полишала його. Її джерела беруть свій початок з неззабутніх періодів Київської Руси, Галицько-Волинської держави, визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, гетьманщини.
22 січня 1919 року назавжди залишиться в історії українського народу як

   Генерал Мирон Тарнавський (1869-1838). Збірник статей і матеріалів/ Упорядник В. Стрільчук - Броди: Просвіта, 2011. - 320 с.                                                    Збірник статей і матеріалів присвячений видатному військовому діячеві України, головнокомандцючому Української Галицької Армії Мирону Тарнавському. У працях відомих вчених та краєзнавців висвітлено життєвий і бойовий шлях генерала, введено у науковий обіг багато раніше невідомих фактів про його життя та діяльність, а також про долю його сина Мирона-Зимовіта Тарнавського.                                                                                 Книга стане у пригоді історикам, вчителям, студентам та всім кого цікавить тема боротьби за незалежну Українську державу.


   Бондаренко О.Г. Роздоріжжя.Історичний нарис/ Олександр Бондаренко. - Київ: Видавництво "Стікс", 2013. - 296с.

         Третя книга трилогії, як і дві перші - "Повернення із забуття" та "Протистояння", на документальній основі відтворює період участі кавалерійського полку під командуванням Ф. Гребенка у бойових діях проти армії УНР у складі російсько-більшовицьких військ у січні-травні 1919 року. 
     1 червня 1919 року, самовільно знявшись з більшовицького фронту, кавалерійський полк Ф. Гребенка під приводом переходу на денікінський фронт 10 липня 1919 року прибув до міста Тараща, де Ф. Гребенком полк було переформовано на кавалерійську бригаду.
        У зв'язку з більшовицьким заколотом, коли комуністи перехопили ініціативу в свої руки, 16 липня 1919 року бригада вирушила на денікінський  фронт і взяла участь у боях проти з більшовицької армії генерала А.Денікіна під Лубнами, де 18 серпня 1919 року Ф . Гребенка було важко поранено.
            Лікуючись у більшовицькому шпиталі у Клинцях Чернігівської губернії ( тепер - Курська область Російської Федерації), Ф. Гребенка було заарештовано й засуджено "трійкою" військового трибуналу та відправлено 26 жовтня 1919 року до в'язниці управління особливого відділу ВЧК у Москві, де його сліди за загальновідомими обставинами " втрачаються", оскільки з ВЧК ніхто не повертався на волю.
      Видання призначене для масового читача та всіх зацікавлених правдивою історією боротьби українського народу за незалежність України.

Головацький І. Василь Дідушок. Полковник, отаман; хроніка життя і діяльності / Іван Головацький.- Львів: б/н, 1998.- 127с.                                                                          Книга про учасника подій, що переплітаються з діями українського війська в Галичині та на Великій Україні в 1914-1920 роках. Одного з організаторів військових формувань та установ України, полковника, отамана Василя Дідушка.


   Запрошуємо всіх краян, кому не байдужа наша історія, до бібліотеки.  Вивчати, пізнавати минуле й сучасне своєї землі й свого народу – це пізнавати себе. Адже кожен із нас – як зернина на пшеничному полі народу. Кожен має в своїй душі те, що вирізняє українців з-поміж інших національностей у світі.

Немає коментарів:

Дописати коментар