середа, 15 листопада 2017 р.

Книги подаровані автором


         Приємно, коли автори,  дарують бібліотеці свої книги. Гулай Василь Васильович - кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародної інформації Національного університету "Львівська політехніка" уродженець  м.Золочева подарував бібліотеці три книги.Гулай В. Міжетнічна комунікація в Західній Україні у роки Другої світової війни: монографія / В.В. Гулай. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011.- 460 с. 

       Монографія є спробою висвітлення політичного характеру взаємодії основних етнічних спільнот Західної України в найтрагічніший період їхньої історії - роки Другої світової війни. На засадах міждисциплінарного дискурсу міжетнічної комунікації розглядаються причини, перебіг та наслідки ескалації українсько-польського та українсько-єврейського  конфлікту в умовах утвердження радянської влади  та в роки  нацистської окупації. Особливу увагу звернено на аналіз інструментів реалізації етнонаціональної політики сталінського Радянського Союзу та гітлерівської Німеччини. Значне місце в роботі посідає з'ясування мотивів та ролі в міжетнічній комунікативній взаємодії внутрішніх чинників, передусім із середовища вихованих на засадах українського інтегрального націоналізму ОУН обох відламів та польського підпілля шовіністичного спрямування.
Розраховано на науковців та студентів - майбутніх  фахівців-істориків, політологів, інформаційних  аналітиків-міжнародників та усіх, хто цікавиться окресленою проблематикою        Україна в процесах глобального інформаційного обміну: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів- 26-27 травня 2016 р.) / вступне слово - С.Павлюк, відп.ред. - В. Гулай. - Львів, 2016. - 125 с.

         Інформаційне суспільство: безпека, політика і комунікація. Український та польський досвід". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів - 18-19 травня 2017 р.) / Відп. за вип.: В.Гулай, О. Лалак. - Львів, 2017. - 56 с. 


             У цих двох  збірниках вміщені тези доповідей учасників Міжнародних науково-практичних конференцій,  які проходили на базі кафедри міжнародної інформації Національного університету "Львівська політехніка".         Гулай Василь народився 11 серпня 1976 р. в м. Золочеві Львівської області. Після закінчення школи у 1993- 1998 рр. навчався на історичному факультеті Львівського державного університету  ім. І.Франка в аспірантурі цього ж ВНЗ.
          У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему " Етносоціальні процеси в західних областях України (друга половина 40-х -50-ті роки ХХ ст." ( науковий керівник: д-р іст. наук, проф. К.К. Кондратюк).
           З 2003 року працює у Львівській політехніці на посадах старшого викладача, доцента кафедри політології, а з вересня 2006 р. (від часу заснування) - доцента кафедри міжнародної інформації. Розробив понад десять навчальних курсів для студентів  напряму "Міжнародні відносини" та спеціальності " Міжнародна інформація", співавтор навчальних посібників "Теорія та практика комунікації" (2006 р.),"Конфліктологія" (2007 р.), "Міжнародні відносини (від початку XVIIст. - до завершення Другої світової війни)" (2011р. ). Читає дисципліни " Конфліктологія та теорія переговорів", "Аналіз зовнішньої політики", "Міжнародні відносини та світова політика", "Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах", "Конфліктогенний потенціал Європейського  континенту".
             Автор більше 30 наукових статей з теоретичних й прикладних проблем етнополітології, історії України періоду Другої світової війни. Учасник понад двадцяти наукових конференцій різного рівня в Україні, Республіці Польща, Російській Федерації.


   Колектив Золочівської ЦРБ ім.І.Франка   висловлює щиру подяку дарувальнику.

Немає коментарів:

Дописати коментар