четвер, 13 жовтня 2011 р.

              Шановні користувачі! 
                  До  Вашої уваги 
             новинки  літератури!

           1.Визначні постаті України: Андрій Чайковський та Теофіл Окуневський [Текст]: збірник наукових праць, присвячених 150-річчю від дня народження Андрія Чайковського (2007) та Теофіла Окуневського (2008)./Ін-т українознавства ім.І.Крип'якевича.- Львів:Афіша,2010.-309с.; іл. - (Сер."Визначні українці".4.2)

           2. Горинь, В. Перепоховання Маркіяна Шашкевича[Текст] /В.Горинь.-вид.2-е, допов.- Львів: Укр.технології, 2011.-171с.;іл.

            3. Кирчів,  Р. Двадцяте століття в українському фольклорі [Текст]: монографія, Ін-т народознавства НАН України; Р.Кирчів.-Львів,2010.-535 с.

             4. Уайт,  Е.-Г. Христос - надія світу [Текст]: пер, з англ./ Е-.Г.Уайт.- К.:Джерело життя, 2001.-800 с.;іл.

             5. Цар ,  І. Останні будуть першими[Текст]/ о. І.Цар.- Львів: Папуга,2005.-211 с.

             6. Шашкевич М. Русини.Голос галичан [Текст]/Ін-т українознавства НАН України. Шашкевичівська комісія; упоряд.перекл.,передм. Ф.Стеблія.-Львів,2011.-26 с.-(Бібліотека Шашкевичіани. Нова серія, №6(11)).

              7. Маркіян Шашкевич на Заході [Текст]/Інститут- заповідник Маркіяна Шашкевича; упоряд., редакція і вступ Я.Розумного.- Вінніпег,2007.-383с.

               8. Шкраб'юк,  П.  Співзвучність[Текст]:поезія /П.Шкраб'юк.-К.:Ярославів Вал,2011.-206 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар